Prónay Gábor
Prónay Gábor

2023. szeptember 24. Vasárnap

Prónay Gábor, tóthprónai és blatniczai br.

politikus, jogász

Születési adatok

1812. április 1.

Besztercebánya, Zólyom vármegye

Halálozási adatok

1875. április 1.

Firenze, Olaszország


Család

Sz: Prónay József cs. és kir. kamarás, Kubinyi Róza. F: 1845-től br. Podmaniczky Karolina. Fia: Prónay Dezső (1848–1940) politikus.

Iskola

Tanulmányait magánúton kezdte, majd a rozsnyói evangélikus gimnáziumban és a pozsonyi evangélikus líceumban folytatta, ahol egyháztörténetet, görög és héber nyelvet is hallgatott. A pozsonyi jogakadémia elvégzése után Pesten jurátusnak esküdött fel (1833). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).

Életút

Nógrád vm. alispánja mellett patvarista (= joggyakornok és ügyvédjelölt; 1833–1837), Nógrád vm. t. aljegyzője (1837–1848), majd a pozsonyi országgyűlésen Turóc vm. követe (1839–1840, 1848). Az evangélikus egyház egyetemes egyházi és iskolai felügyelője (1861–1875). A reformellenzék képviselője, a pozsonyi országgyűlésen elsősorban szabadelvű egyházpolitikai beszédeivel tűnt ki. A forradalom és szabadságharc idején a Főrendiház tagja (1848-ban), de az országgyűléssel nem ment Debrecenbe. A világosi fegyverletétel (1849. aug. 13.) után mégis haditörvényszék elé állították, de felmentették. A Bach-korszak alatt elsősorban a gazdasági és a kulturális élet területén működött, ugyanakkor élére állt a protestáns egyházak ellenállásának. A bécsi Wanderer és az Ostdeutsche Post c. lapok állandó magyarországi levelezőjeként igyekezett a magyar kérdésről elfogulatlanul tájékoztatni. Irodalmi hírnevét a Vázlatok Magyarhon népéletéből (1855) c., Barabás Miklós és Sterio Károly által illusztrált díszalbuma alapozta meg. A munka a magyar néprajz máig megkerülhetetlen, alapvető munkája. Néprajzi és jogi munkákon kívül foglalkozott még a magyar kertészet múltjával, támogatta Szabó Józsefet geológiai kirándulásaiban. Kezdeményezésére alakult meg az első magyarországi kertészeti egyesület és az első magyarországi baromfitenyésztő társulat, de elvállalta a Pesti Testgyakorló Egylet (1851–1853) a Nemzeti Zenede (1852–1875), a Nemzeti Hangász Egylet elnökségét is. Támogatta az evangélikus iskolákat, gyermekkórházat alapított, ill. nagy adományokat tett közintézményeknek is: a Magyar Tudós Társaságnak 6300 koronát adott (1860-ban).

Emlékezet

Születésnapján hunyt el, Acsán temették. Arcképe megjelent – többek között – a Vasárnapi Ujságban (1857-ben és 1875-ben), a Hajnal Albumban (Marastoni József kőnyomata, 1867-ben).

Főbb művei

F. m.: Ansichten eines Constitutionellen in Ungarn. Név nélkül. (Leipzig, 1850)
A pesti testgyakorló egyesület évkönyve 1851-re és 1852-re. Szerk. (Pest, 1852–1853)
Vázlatok Magyarhon népéletéből. Barabás, Sterio és Weber 25 színes képműveivel. (Pest, 1855
németül és franciául is: 1855)
Honunk kertészete a múltban s jelenben. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1862. febr. 24.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1863).

Irodalom

Irod.: Haberern Jonathán: Br. P. G. emléke. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1876).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője