Balla Árpád
Balla Árpád

2020. október 21. Szerda

Balla Árpád

építőmérnök

Születési adatok

1925. június 15.

Budapest

Halálozási adatok

1967. augusztus 8.

Budapest


Család

Sz: Balla Árpád (†1946) a kadarkúti (Somogy vm.) gyülekezet ref. lelkésze, Fülöp Hermin tanítónő. Testvére: Balla Miklós állatorvos. F: Váczy Éva, a sztálinvárosi gyógyszertár vezető gyógyszerészének leánya. Fia: Balla Árpád (1952), Balla György (1960); leánya: Balla Mária (1955).

Iskola

A csurgói ref. gimnáziumban éretts. (1943), a Bolyai Honvéd Műszaki Akadémia hallgatója (1943–1945), a II. vh. végén egy utász zászlóaljnál csapatszolgálatot teljesített, amerikai hadifogságban volt (1945). Hazatérése után a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnöki okl. szerzett (1949), az ÉKME-n doktorált (1960); a műsz. tudományok kandidátusa (1959), doktora (1963).

Életút

A BME, ill. az ÉKME Építőmérnöki Kar Vasúti Alépítmény Tanszék tanársegéde (1949–1952), az Alagútépítés, Földművek és Talajmechanikai Tanszék, ill. Geotechnikai Tanszék egy. adjunktusa (1952–1962), egy. docense (1962–1967); közben a szudáni Khartoum Egyetem vendégprofesszora (1963–1967). A Betonútépítő Vállalat tervezőmérnöke (1960–1962). Az MTA–TMB rövidített aspiránsa (1956–1958). Elméleti talajmechanikával, szilárdság- és rugalmasságtannal, anyagtudományi alapkutatásokkal fogl. Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a végtelen féltér feszültségállapotának meghatározása, ill. az ún. alaptestek alatti feszültségeloszlás vizsgálata terén. A világirodalomban elsőként oldotta meg elméletileg szigorúan rugalmasságtani alapon a kompresszió feszültségállapotát, vizsgálta elméleti úton a felületi súrlódásnak és karcsúságnak a nyomószilárdságra gyakorolt hatását, új, széles körben elfogadott elméletet dolgozott ki talajok törőfeszültségének meghatározására. Több száz geotechnikai jellegű tervezésben, ill. tervezést megelőző munkában vett részt.

Elismertség

Az MTA Talajmechanikai és Alapozási Bizottság tagja és titkára.

Főbb művei

F. m.: Talajmechanikai példatár. Összeáll. (Bp., 1951)
Sávalapok süllyedésszámítása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1951)
A kompresszió kérdései. 1–4. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954
angolul: Acta Technica, 1953)
Befogott alapok méretezése. (Bp., 1955)
Az egyirányú nyomás feszültségállapotának megoldása és a kérdés gyakorlati alkalmazása a talajmechanika körében. Kand. értek. (Bp., 1958)
A kompressziós kísérletek hibaforrásai. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1959)
Soil Mechanics and Foundations Division. (Bp., 1960)
Alapozás. Tankönyv közlekedési építőipari technikumok részére. Vajda Zoltánnal, Varga Lászlóval. (Bp., 1961, 2. kiad. 1963)
Talajok határfeszültsége sávalapok alatt. (Bp., 1962)
Távvezetékoszlopok előregyártott gombaalapjainak kiszakadási ellenállása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1962)
Talajok törőfeszültségének új elmélete. Doktori értek. (Bp., 1963).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013