Bártfai Szabó László
Bártfai Szabó László

2021. december 8. Szerda

Bártfai Szabó László

történész, könyvtáros, levéltáros

Névváltozatok

Szabó László

Születési adatok

1880. január 3.

Gyöngyös

Halálozási adatok

1964. augusztus 23.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára (= Országos Széchényi Könyvtár) gyakornoka (1904–1908), könyvtárnoka (1908–1918), osztályigazgatója és a Levéltári Osztály vezetője (1918–1924), az MTA beosztott főkönyvtárnoka (1924–1935). Családtörténeti kutatásokkal, művelődéstörténettel, Óbuda és Pest megye helytörténetével fogl. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: feldolgozta a Forgách-, a Széchényi- és a Csáky-családok történetét, közzétették levelezésüket, ill. oklevéltárukat.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1925).

Főbb művei

F. m.: Ghymesi Forgách Ferenc. 1535–1577. Egy. doktori értek. is. (Magyar történeti életrajzok. Bp., 1904
digitális kiad. 2008)
Ghymesi Forgách Ferenc váradi püspök évkönyvei, tekintettel művelődéstörténeti adataira. (Bp., 1904)
A Hont-Pazman nemzetségbeli Forgách-család története. (Esztergom, 1910)
A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család története. I–III. (Bp., 1911–1926)
A körösszeghi és adorjáni gróf Csáky-család története. I/1–2. rész. Oklevéltár. (Bp., 1919)
Gróf Széchenyi István könyvtára. 1808–1860. Összeáll. (Bp., 1923)
Gróf Széchenyi István és kortársai. (Bp., 1926)
Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez. 1815–1867. (Háborús Felelősség, 1928–1929)
Gróf Széchenyi György levelei br. Ebergényi Lászlóhoz. I–II. (Bp., 1929)
Széchenyi, Petőfi és az Ellenzéki kör 1848-ban. (Bp., 1930)
Széchenyi gazdaságpolitikai tételei. (Közgazdasági Szemle, 1930)
Óbuda egyházi intézményei a középkorban. (Bp., 1935)
Mit várhatunk a Fehéregyház körül folyó ásatásoktól? (Bp., 1936)
A Szent Ferenc-rendiek gyöngyösi temploma és kolostora. Csemegi Józseffel. (Gyöngyös, 1937)
Pest megye történetének okleveles emlékei. 1002–1599-ig. (Bp., 1938)
Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808– 1860. I–II. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Kunszery Gyula: B. Sz. L. (Vigilia, 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013