Zsarnay Sándor
Zsarnay Sándor

2022. december 9. Péntek

Zsarnay Sándor

jogász

Születési adatok

1928. július 16.

Budapest

Halálozási adatok

1987. március 11.

Budapest


Család

Sz: Budai Piroska gyári munkás. Apja vasbetonszerelő-segéd, nevelőapja nyomdász volt (†1959). F: Lengyel Éva a Mozgássérültek Nevelő és Nevelőképző Intézete könyvtárosa. Fia: Zsarnay András (1954. márc. 13.) az MTV Külpolitikai Főosztályának felvételvezetője.

Iskola

A budapesti Berzsenyi Dániel Reálgimnáziumban éretts. (1946), diplomáciai szaktanfolyamot végzett (1948), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1949), az állam- és jogtudomány kandidátusa (1984). Japán nyelvvizsgát tett (1973).

Életút

A budapesti 30. sz. Állami Építőipari Vállalat (1949–1953), a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat munkajogásza, jogtanácsosa (1953–1974). Az ELTE ÁJTK Jogi Továbbképző Intézete egy. adjunktusa (1974–1985), egy. docense (1985–1987). A Magyar Külügyi Intézet ázsiai tud. tanácsadója (1970–1977). Ázsiai országok, elsősorban Japán modernkori történetével, jogrendszerének fejlődésével, társadalmi kérdéseinek komplex vizsgálatával foglalkozott. Japán története c. háromkötetes monográfiája kéziratban maradt.

Elismertség

A Magyar Jogászszövetség tagja (1980-tól).

Főbb művei

F. m.: Japán úti jegyzetek. (Bp., 1970)
A kora feudális állam kialakulása Japánban. Egy. jegyz. (Bp., 1971)
A Zen-buddhizmus. (Bp., 1971)
Emberi kapcsolatok Japánban. (Bp., 1972)
Japán ma és holnap. (Bp., 1972)
A Zen-buddhizmus hatása Japán történeti fejlődésére. (Bp., 1973)
Merre tart Japán? (Bp., 1974)
Japán külpolitikája. 1945–1974. (Bp., 1974)
A jogásztovábbképzés időszerű kérdései. (Állam és Igazgatás, 1974)
Gondolatok a jogi továbbképzésről. (Jogtudományi Közlöny, 1974)
Japán külpolitikai törekvéseinek belpolitikai és társadalomtörténeti motivációi. (Bp., 1975)
A jog és a kibernetika. (Állam és Igazgatás, 1975)
A japán állam kialakulása és létrejötte. A Yamató-állam. (Jogtudományi Közlöny, 1975)
Keletázsiai fametszetek. (Bp., 1976)
A büntetőjog reformja Japánban. (Magyar Jog, 1976)
A környezetvédelem jogi kérdései. (Állam és Igazgatás, 1977)
Az urbanizáció környezetvédelmi problémái Japánban. (Jogtudományi Közlöny, 1977)
Európai hatás a modern japán állam- és jogrendszer kialakulásában. (Magyar Jog, 1978)
A Meiji-reform, a modern állam- és jogrendszer kialakulása Japánban. (Jogtudományi Közlöny, 1978)
A japán jogrendszer kialakulása és jelenkori fejlődésének tendenciái. (ELTE ÁJTK Actái, 1979)
Étkezés Japánban. (Magyar Konyha, 1980)
A jelenkori japán jogrendszer fejlődésének sajátosságai. Kand. értek. (Bp., 1983)
A japán állam és igazgatás. (Állam és Igazgatás, 1985).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1987. márc. 16.)
Hajdú Lajos: Zs. S. (Jogtudományi Közlöny, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője