Világhy Miklós
Világhy Miklós

2022. december 8. Csütörtök

Világhy Miklós

jogász

Születési adatok

1916. október 22.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1980. február 24.

Budapest


Család

Felesége Kardos Éva vegyész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1939), egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett (1942), az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1969), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.). - A bp.-i törvényszék bírósági fogalmazója (1939-1942), a bp.-i ítélőtábla tanácsjegyzője (1942-1944), a kispesti járásbíróság (1944. márc.-jún.), a bp.-i közp. járásbíróság járásbírója (1944. jún.-1945). Az Igazságügyi Min.-ba berendelt törvényszéki bíró (1945-1946), az Iparügyi Min. Törvényelőkészítő és Jogi Oszt., ill. Főoszt. vezetője (1946-1949), a Népgazdasági Tanács Titkárságának előadója (főosztályvezetői rangban, 1949-1953). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE ÁJTK Munkajogi Tanszék (1949-1950), II. sz. Polg. Jogi Tanszék vezetője (ún. tanszéki jogú előadói rangban, 1950-1953), az I. sz. Polg. Jogi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1953. jan. 10.-1955), egy. tanára (1955-1961), a Polg. Jogi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1961-1978); közben az ÁJTK dékánja (1953-1956), az egyetem rektora (1956-1957), tud. rektorh.-e (1962-1965).A gazdaságpolitika jogi összefüggéseivel, a szellemi alkotások, a szerzői jog és az iparjogvédelem kérdéseivel, ill. a m. nemzetk. magánjog szocialista felfogásának és kodifikálásának problémáival fogl. A II. vh. után jelentős szerepet játszott az államosítások jogi hátterének a megteremtésében és a szocialista rendszer első polg. törvénykönyvének kidolgozásában. Áruviszony-elmélete az ún. szocialista polg. jog meghatározó részévé vált. Jelentős eredményeket ért el a tulajdon, különösen a társadalmi tulajdon elvi és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén.

Főbb művei

F. m.: Az államosítás szabályai. Budapest,1948
Az iparvállalatok államosítása. Budapest,1948
Közigazgatási és jogi ismeretek. Budapest,1949
A gazdasági jog problémája. Budapest,1951
A szocialista gazdaság fejlõdésének feltételei a szovjet és amagyar jog tükrében. MTA II. Osztály Közleményei 1952
Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései. MTA II. Osztály Közleményei 1954
A M. Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének rendszerérõl. Jogtudományi Közlöny 1955
Az SZKP XX. Kongresszusának jelentõsége az állam- és jogtudományi felsõoktatás számára. Felsõoktatási Szemle 1956
Polgári jog és családi jog. I. Általános rész. - V. Szellemi alkotások joga. - VII. Öröklési jog. Budapest,1959
A polgári jog szocialista elveinek alakulásaa felszabadulás óta. Jogtudományi Közlöny 1960
Magyar polgári jog. Budapest,1962
A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban. Száz jogesete. Budapest,1965
Bevezetés a nemzetközi magánjogba. Budapest,1966
A know-how problémája. Újítók Lapja 1968
Gazdaságpolitika és polgári jog. Budapest,1969
Kötelmi jog. Különös rész. Budapest,1971
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi szabályozásának elméleti alapjai. Gazdaság- és Jogtudomány h.n.,1972

Irodalom

Irod.: Asztalos László:V. M. Magyar Tudomány 1980
Weiss Emília:V. M. Egyetemi Lapok h.n.,1980

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője