Vajda Ferenc
Vajda Ferenc

2022. augusztus 10. Szerda

Vajda Ferenc

villamosmérnök

Születési adatok

1934. január 30.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2004. december 17.

Budapest

Temetési adatok

2004. december 29.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Vajda Lipót mérnök, a II. világháborúban elhunyt; Bálint Klára, a Fővárosi Dohánybolt Vállalat boltvezetője. Testvére: a Húsvizsgáló Vállalat állatorvosa volt. F: 1958-tól Vértes Éva (†2004) villamosmérnök. Fia: Vajda Ferenc (1963–) és Vajda Zoltán (1974–). 

Iskola

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1952), a BME Villamosmérnöki Kar Gyenge Áramú Szak Híradástechnikai Tagozatán végzett (1957), doktorált (1968), a műszaki tudományok kandidátusa (1969), doktora (1988), magántanári kinevezést nyert (1990?). MLEE-t végzett (1981). 

Életút

Az MTA KFKI Elektronikus Főosztályának tud. munkatársa (1957–1969), tud. főmunkatársa (1969–1987), tud. tanácsadója (1987–1991 és 1998-tól). A győri Széchenyi István Főiskola Informatikai és Villamosmérnöki Intézete igazgatója (1991–1994). A BME Villamosmérnöki Kar Műszer és Méréstechnika Tanszékének egy. docense (1974–1988), c. egy. tanára (1988-tól). A Florida International University vendégprofesszora (1983–1985). A dubrovniki Interuniversity Center nemzetközi nyári iskoláinak igazgatója (1980-tól). A hamiltoni (Kanada) McMaster Egyetem vendégkutatója (1971–1973). 

Tudományos pályafutásának kezdetén nukleáris elektronikával foglalkozott, később érdeklődése az ember–gép kapcsolat eszközei és módszerei, ill. a mikroprocesszorok és a mikroprogramozás különböző alkalmazási lehetőségei felé fordult. Tervezésével, ill. irányítása alatt számos kis sorozatú mérőműszer és számítógép (pl.: reaktor periódusmérő, többcsatornás dozimetriai mérőrendszer, mikroprocesszor-bázisú mikroprogramozott számítógép, digitális képfeldolgozó rendszer stb.) készült. Egy rutinműtét után fellépő komplikáció során halt meg a felesége. Felesége halála után három nappal, tragikus hirtelenséggel ő is elhunyt… 

Elismertség

Az MTA Vákuumtechnikai és Elektronikus Eszközök Bizottsága (1980–1985), Informatikai Bizottsága (1986-tól), Automatikai és Számítástechnikai Bizottsága tagja (1986-tól). Az MTA–TMB Híradás-, Számítás-, Műszertechnikai és Automatikai Szakbizottsága tagja (1970–1985).

 

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségi és végrehajtó bizottsági tagja. Az Euromicro (= az európai országok mikroprogramozással és mikroprocesszorok alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi egyesülete) igazgatótanácsának alapító tagja (1976-tól) és alelnöke (1980–1983). 

Elismerés

Az MTA KFKI Intézeti Díja (1971 és 1977), Kiváló feltaláló (arany, 1975), a Műszaki Könyvkiadó Nívódíja (1978 és 1981), Puskás Tivadar-emlékérem (1981), a Híradástechnikai Tudományos Egyesület aranyjelvénye (1986). 

Szerkesztés

Az Euromicro Journal (1978-tól) és az Automatika c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Egyenfeszültség stabilizálása félvezető-zenerádiódával. (Magyar Híradástechnika, 1961)
Bevezetés a tranzisztoros technikába. Serf Egyeddel. (Az Országos Atomenergia Bizottság kiadványa. Bp., 1963)
Logaritmikus átlagimpulzusszám-mérő. Sebestyén Bélával. – Nukleáris elektronikus műszerrendszerek funkcionális és rendszertechnikai tervezése. Bába Miklóssal, Csákány Antallal. – A nukleáris elektrotechnikában használt műszerek főbb elektronikus jellemzői és azok mérése. 1–2. (Mérés és Automatika, 1963)
A nukleáris technikában használatos műszerek főbb elektronikus jellemzői és azok mérése. Csákány Antallal, Szlávik Ferenccel. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1963)
Reaktor periódus- és szintmérő-berendezés. Végh Endrével. (Mérés és Automatika, 1964)
Elektronikus méréstechnika. Tankönyv. (Bp., 1965)
Nukleáris detektor-paraméterek gyártásellenőrzésének automatizálása. Csákány Antallal. (Mérés és Automatika, 1966)
Nukleáris mérőrendszerek és energiaspektrumok stabilizálása. Egy. doktori értek. (Bp., 1967)
Tranzisztoros hatcsatornás sugárvédelmi ellenőrző műszer. Bürger Gábornéval. (Mérés és Automatika, 1967)
Energiaérzékeny nukleáris mérőrendszerek stabilizálási problémái. Kand. értek. (Bp., 1968)
Fényceruza: az ember–gép kapcsolat hatékony eszköze. Rényi I.-vel, Törő F.-fel. – Kisszámítógép-vezérelt raszterrendszerű adatmegjelenítő berendezés. Rényi I.-vel, Törő F.-fel. (Mérés és Automatika, 1970)
Mikroprocesszorok mikroenciklopédiája. (Mérés és Automatika, 1975)
A mikroprocesszorok fejlődésének néhány vonása. (Információ Elektronika, 1975)
Using a Microprocessor in a Walsh-Fourier Spectral Analyzer. Kitai, R.-rel és Rényi I.-vel. (Computer, 1976)
Mikroszámítógépek. Monográfia. Csákány Antallal. (Bp., 1976
2. kiad. 1977
oroszul: Moszkva, 1980)
Mikroprocesszor-vezérelt display terminál hardware–firmware–software felépítése. Ambrózy Györggyel, Rényi I.-vel. (Mérés és Automatika, 1977)
Mikroprocesszorok és a felsőoktatás. (Híradástechnika, 1978)
Mikroelektronika segít a vakoknak. Holtzer Lóránttal. – Intelligens készülékeink. Csákány Antallal. (Természet Világa, 1978)
A mikroprocesszoros technika hatása a display terminálok felépítésére. Rényi I.-vel, Sándor L. T.-vel. – Intel 3000 bitszeletelt, mikroprocesszor-családdal épített kisszámítógép. Ambrózy Györggyel, Miskolczi Jánossal. (Mérés és Automatika, 1979)
Computer Science Now and in the 1980’s. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1980)
Játékok számítógéppel. Csákány Antallal. (Népszerű kibernetika. Bp., 1980
2. kiad. 1985)
Man–Computer Communication in the 1980’s. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1981)
Firmware Development Systems. (Implementing Functions: Microprocessors and Firmware. Amsterdam–New York–Oxford, 1981)
Mikroprocesszoros rendszerek fejlesztése. Monográfia. Erényi Istvánnal. (Bp., 1981
2. jav. kiad. 1983)
Recent Developments in the Applications of Microprogramming. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1982)
Berendezésorientált integrált áramkörök alkalmazása. Szeminárium. Pécs, 1982. nov. 10–12. Előadások. Szerk. Ribényi Andrással. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1982)
Felhasználó által is mikroprogramozható számítógépcsalád. Többekkel. (Mérés és Automatika, 1982)
A mikroprogramozás alkalmazása számítástechnikai rendszerekben. Doktori értek. (Bp., 1986)
Többmikroprocesszoros rendszerek. Monográfia. Bóna Gáborral, Erényi Istvánnal. (Bp., 1986)
Concurrent Systems, Programming Primitives and Languages. A Comparative Study. – Supermicros – Objectives and Approaches. (Microprocessing and Microprogramming, 1986)

 

írásai a Magyar Tudományban: Empirikus gondolatok az informatikai kutatások minősítéséről. Lukács Józseffel. (1997. 7.)
Informatika és etika. (1998. 3.)
Egy kutatóintézet az akadémiai intézethálózat átalakításának küszöbén. Lukács Józseffel. (1998. 10.)
Tudományos kutatás és együttműködés informatikai bázison. (1999. 4.). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Újpest lexikon. A szerkesztőbizottság elnöke Sipos Lajos, főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Hübners Who is who 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Erényi István: V. F. (Magyar Tudomány, 2005)
Kun J. Viktória: Hatvan év együtt, hetvenkét óra külön. (Népszabadság, 2005. jan. 17.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője