Török Aurél
Török Aurél

2022. június 30. Csütörtök

Török Aurél

orvos, antropológus

Névváltozatok

Ponori Thewrewk

Születési adatok

1842. február 13.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1912. szeptember 2.

Genf, Svájc


Család

Testvére Ponori Thewrewk Emil (1838-1917) klasszika-filológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

A bécsi egyetemen orvostudori okl. szerzett (1867), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.). - A pesti tudományegyetem Élettani Int. tanársegéde (1867-1869), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvos-Sebészi Int.-ében az elméleti orvostan (1869-1872), majd az élettan ny. r. tanára (1872-1880); közben Párizsban P. Broca int.-ében folytatott embertani kutatásokat (1880). A bp.-i tudományegyetemen az embertan ny. r. tanára, egyúttal az Embertani Int. és uo. az általa megszervezett Embertani Múz. ig.-ja (1881-1912); közben az egyetem rektora (1907-1908).A tud. embertan egyik mo.-i megalapítója. Az elsők között alkalmazta a biometriai módszert és a valószínűség-számítást a mo.-i antropológiában. Embertani méréseket végzett kihantolt történelmi személyiségek (pl.: III. Béla, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc) csontvázán, de fogl. a honfoglaló magyarság antropológiájával is. Az általa szerkesztett koponyamérője (kraniométer) széles körben elterjedt. A darwinizmus híve volt, Entz Gézával lefordította Ch. Darwin A fajok eredete (1884) c. művét. Emléktábláját 1991-ben avatták fel az ELTE TTK Embertani Tanszékén.

Főbb művei

F. m.: Az izomidegek végzõdései (1866)
Über den Bau der Nervenfaser (1872)
Sur le crane d’’un jeune Gorille du Musée Broca (1881)
Über ein Universalkraniometer (1888)
Az ájnók. Egy õsi emberfajtáról Ázsia keleti szélén (1887)

Irodalom

Irod.: Bartucz Lajos:T. A. Vasárnapi Ujság 1912
Seemayer Vilibald:T. A. Ethnographia 1912
Bartucz Lajos:A kraniológia pesti reformátora, T. A. Természettudományi Közlöny 1942
Réti E.:Magyar darwinista orvosok. Orvostörténeti Közlemények 1964
PapIldikó Horváth Csaba:T. A. Anthropologica Hungarica 1992
Eiben Ottó:Megemlékezés Ponori T. A. antropológus professzorról születésének 150. évfordulóján. Antropológiai Közlemények h.n.,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője