Szabó Zoltán Gábor
Szabó Zoltán Gábor

2021. október 25. Hétfő

Szabó Zoltán Gábor

fizikus, kémikus

Születési adatok

1908. május 30.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1995. június 16.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen fizika-kémia szakos tanári okl. (1930), bölcsészdoktori okl. (1935), a kémiai mechanika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.). - A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Elméleti Fizikai Int. tanársegéde (1931-1940) és a szegedi Eötvös Collegium ig.-ja (1938-1940), egyúttal a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1939-1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, ill. a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Int. ny. rk. tanára és az int. ig.-ja (1940-1946), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Ált. és Fizikai Kémiai Tanszék ny. r. tanára (1946-1952), egy. tanára (1952-1954) és a tanszék vezetője (1946-1954); a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1954-1967); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1950-1951), majd a JATE rektora (1964-1967). Az ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1967-1979). A Sheffieldi Egyetem vendégprofesszora (1960-1961).Fizikai kémiával, analitikai és szervetlen kémiával, elsősorban homogén gázreakció-kinetikával, szilárd fázisú reakciókinetikával és katalíziskutatással fogl. Nevéhez fűződik a technécium olvadáspontjának kiszámítása (Lakatos Bélával, 1952), ill. az ún. láncletörés matematikai modelljének kidolgozása (Huhn Péterrel).

Főbb művei

F. m.: Über jodometrische Bestimmung des Bromid-Ions. Zeitschrift für analytische Chemie 1931
Dolgozatok a nem-izoterm galvánelemekrõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1937
A diffúziós potenciál kiszámítása a Debye-Hückel-elmélet alapján. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1938
The Examination of a System Carbon and Hydrogen in the Temperature Range 1100-2600°°. Journal of American Chemical Society 1950
Az átmeneti fémek olvadáspontjáról. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1953
Analytical Procedures Based on Complex Formation. Analytical Chemistry 1953
Válogatott fejezetek a modern szervetlen kémiából. Budapest,1959
Fortschritte in der Kinetik der homogenen Gasreaktionen. Darmstadt,1961
Merchanism of Influencing the Termal Decomposition of Propionaldehyde by Nitric Oxide. Journal of American Chemical Society 1961
Advances in the Kinetics of Homogenous Gas Reactions. London,1964
A félvezetõ oxidok reakcióképességét befolyásoló tényezõk aspinellképzõdési folyamatokban. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1965
Kontakt katalízis. Budapest,1966
Anorganische Chemie. Eine grundlegende Betrachtung. Heidelberg,1969
A szervetlen kémia alapjai. Budapest,1972
A szervetleen kémia alapjai. Budapest,1981
Kinetic Characterization of Complex Reaction Systems. Amsterdam,1979
Szerkezet és reakcióképesség. Budapest,1980.

Irodalom

Irod.: Beck Mihály:Utolsó beszélgetés Sz. Z. G. akadémikussal. In: Sz. Z. G. Magyar Tudomány 1995
Szenes László:Sz. Z. G. emlékezete. Confessio h.n.,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013