Szabó Ferenc
Szabó Ferenc

2022. december 9. Péntek

Szabó Ferenc

villamosmérnök

Születési adatok

1926. március 10.

Gyoma, Békés vármegye

Halálozási adatok

2002. július 13.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

A BME Gépészmérnöki Karán villamosmérnöki okl. szerzett (1951), a műsz. tudományok doktora (a kandidátusi fokozat kihagyásával, 1975), az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1998. máj. 4.). - A BME II. sz. Matematikai Tanszék (1949-1950), az ELTE TTK Fizika Tanszék gyakornoka (1950-1951), az MTA-TMB aspiránsa (1951-1953), a Minisztertanács Titkársága Ip. Oszt. osztályvezető-h.-e és az MTA referense (1953-1956), az Orsz. Atomenergia Biz. titkára (1956-1957). Az MTA KFKI Kutatóreaktor üzemvezető-h.-e (1957-1959), a Reaktorfizikai és -technikai Laboratórium vezetője (1959-1960), a Reaktorkutatási Főoszt. vezetője (1960-1972), az MTA KFKI Atomenergia Kutatóint. (AEKI) ig.-ja (1972-1978), az MTA KFKI főig.-ja (1978-1989). A BME c. egy. tanára (1977-től).A mo.-i reaktorkutatások egyik elindítója és nemzetközileg is elismert művelője. Vezetésével készültek el az MTA KFKI-ban, ill. az AEKI-ben a ZR-1-ZR-5 jelu kritikus rendszerek, amelyekkel alapvetően új eredményeket ért el a különböző típusú reaktorzónák fizikai tulajdonságainak feltárása, a neutronok térbeli és energia szerinti eloszlásának vizsgálata, ill. a reaktorok nukleáris biztonságában rendkívül fontos szerepet játszó üregeffektus és hőmérsékleti reaktivitás kutatása terén. Nevéhez fűződik az ún. in-pile dozimetria mérési metodikájának kidolgozása, később az ő irányításával készült el a BME oktató és kutató reaktora, ill. valósult meg az üzembehelyezése.

Főbb művei

F. m.: Az elsõ magyar kísérleti atomreaktor Természettudományi Közlöny(1959)
A gyors-reaktorok fizikájának alapjai Magyar Fizikai Folyóirat(1963)
A Status Report on In-pile Dosimetry in Hungary IAEA Technical Report Series(1965).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője