Péter Ágnes
Péter Ágnes

2022. június 30. Csütörtök

Péter Ágnes

orvos, neurológus

Névváltozatok

Molnár Ferencné; Bekény Györgyné 

Születési adatok

1924. június 13.

Kiskundorozsma, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1996. augusztus 2.

Budapest


Család

Sz: Fekete Mária. F: 1. 1945–1967: Molnár Ferenc közgazdász. Leánya: Molnár Éva (1957–); fia: Molnár György (1961–). 2. 1967-től Bekény György orvos, neurológus.

Iskola

Középiskoláit Szegeden végezte (1942-ben éretts.), gimnáziumi érettségije után varrni tanult (1942–1943), majd laboratóriumi asszisztensképzőt végzett (1943–1944). A Szegedi Tudományegyetemen, ill. a SZOTE-n (1944–1949), a BOTE tanult (1949–1950), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), pszichiátriai (1955) és neurológus szakorvosi vizsgát tett (1960), az orvostudományok kandidátusa (1976). Az MLEE általános tagozatán végzett (1954).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE I. sz. Neurológiai és Pszichiátriai Klinika gyakornoka (1950–1955), egy. tanársegéde (1955–1969), egy. adjunktusa (1969–1980) és osztályvezetője (1957-től). A Hallei Egyetem Neurológiai Klinika vendégkutatója (1962).

Az agyi keringészavarok vizsgálatával, a congenitalis vitium nevű betegség neurológiai szövődményeivel, a kardio-cerebrális keringés és a likvorcitológiai elváltozások neurológiai összefüggéseinek feltárásával foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: Schizophrenek keringési alkalmazkodásának alakulása mesterséges hypoxiára. Nyírő Gyulával és Szák Jánossal. – A hypoxia szerepe a psychopathologiai tünetek keletkezésében. Nyírő Gyulával és Szák Jánossal. (Ideggyógyászati Szemle, 1956)
Adatok a schizophrenek oxidációs mechanizmusához. Nyírő Gyulával és Szák Jánossal. (Orvosi Hetilap, 1956. 26.)
Cyanosissal járó, congenitalis vitiumhoz társuló agytályog. (Orvosi Hetilap, 1959. 15.)
Agyi vénásnyomás vizsgálata embereken. Többekkel. – Congenitalis vitiumok idegrendszeri szövődményei. Szutrély Gyulával. (Ideggyógyászati Szemle, 1959)
A strophantin hatása az agy véráramlására. Többekkel. (Ideggyógyászati Szemle, 1960)
Natrium nitrosum hatása az agy keringésére, az arteria centralis retina nyomására és a liquornyomásra. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1961)
Polyopia és palinopsia. Bekény Györggyel. (Ideggyógyászati Szemle, 1961)
Az effektív keringő vértérfogat csökkenésének hatása emberben az agyi keringésre és az agy vérellátására. Többekkel. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1962)
A nikotin agyi véráramlásra és az agyi vénás nyomásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1962)
Késői halál Evipan-altatás után. Bozsik Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1962. 8.)
Qualitatív liquorelváltozások jelentősége a cerebrovascularis megbetegedésekben. Schmidt M. Rudolffal. (Ideggyógyászati Szemle, 1963)
Az agyi keringés és a cerebrovascularis kiesési tünetek összefüggése. Iskum Miklóssal és Solti Ferenccel. – A liquor elektrophoresis jelentősége. Schmidt M. Rudolffal. (Ideggyógyászati Szemle, 1964)
Liquor-cytológiai tapasztalataink. (Ideggyógyászati Szemle, 1965)
A liquor plazmasejtjeiről. (Ideggyógyászati Szemle, 1966)
A meningealis leukaemia liquor-cytodiagnosztikája. Letenyei K.-val és Romhányi J.-vel. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1967)
Eosinophil granulocyták a liquorban. Kovács Ferenccel. – Liquor-cytológiai problémák idegrendszeri carcinománál. Huszár Ilonával és Szegedy Lászlóval. (Ideggyógyászati Szemle, 1967)
Plasmocytaer sejtformák a liquorban. Kovács Ferenccel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1967)
Qualitatív liquorsejtkép-változások diagnosztikus jelentősége meningitisekben. Kovács Ferenccel. (Ideggyógyászati Szemle, 1970)
Cysticercus meningoencephalitis hallási perseveratióval. Bekény Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1972. 51.)
A liquor- és serum-gammaglobulin változása subacut panencephalitisben. Juvancz I.-vel és Lowenthal, A.-val. (Gyermekgyógyászat, 1974)
Changes of Serum and Cerebrospinal Fluid Globulin of Patients with Subacute Sclerosing Panencephalitis. Juvancz I.-vel és Lowenthal, A.-val. (Journal of Neurology, 1974)
Submicroscopic Changes of CSF Leucaemia Cells Following Intrathecal MTX Treatment. (Acta Neuropathia, 1974)
A liquor és a serum globulin változásának jelentősége subacut sclerotizáló panencephalitisben. Juvancz I.-vel és Lowenthal, A.-val. (Gyermekgyógyászat, 1974)
Daganatsejtek és haemopoetikus praecursorok a liquorban elsődleges agyi reticulosarcomában. Többekkel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1975)
Hosszú túlélésű felnőttkori monoblast-leukomaemia ritka neurológiai tünetegyüttessel. Piroska Edittel. (Orvosi Hetilap, 1975. 7.)
Intermittáló cerebrális tünetek V. típusú hyperlipaemiában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 27.)
Az intrathecalis Methotrexat-kezelés liquorcytológiai vonatkozásai. Kand. értek. (Bp., 1976)
A limbikus encephalitisről. Bekény Györggyel és Fornádi Ferenccel. (Ideggyógyászati Szemle, 1977)
Paraneoplasticus syndroma a gyermekkorban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 30.)
Alexia agráfia nélkül. 1–3. Többekkel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1986).

Irodalom

Irod.: Leel-Össy Lóránt: A magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja. 1800–2000. (Debrecen, 2001).

Megjegyzések

Bibliográfiákban művei összekeverve Péter Ágnes orvos, gyermekgyógyász, a Budai Gyermekkórház főorvosa műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője