Palotás Zoltán
Palotás Zoltán

2023. szeptember 24. Vasárnap

Palotás Zoltán

jogász

Születési adatok

1913. február 13.

Nyitra

Halálozási adatok

1996. november 5.

Budapest


Család

Sz: Macher Paula.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1939), a közlekedéstudomány kandidátusa (1991).

Életút

Az Állatforgalmi Központ Erdélyrészi Kirendeltségének vezetője (1940–1944), a Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet munkatársa (1944–1946), majd magán-kiskereskedő (1946–1952). Az Állami Biztosító üzletkötője (1952–1953), az Út- és Vasúttervező Intézet (UVATERV, 1953–1954), az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet (ATUKI, 1954–1960), a Városépítési Tervező Iroda (VÁTI) és az Építésgazdasági és Szervezési Iroda (ÉGSZI) tud. munkatársa (1960–1974). A Magyar Külügyminisztérium ösztöndíjasa (Stockholmban, 1943). Az MTA–TMB aspiránsa (1960–1963). Közlekedéspolitikai és -gazdasági kutatásokkal, a területfejlesztés és a közlekedés regionális kérdéseivel, elsősorban a különböző közlekedési ágak (pl. vasút és autó) koordinációjával, a személyszállítás és a településfejlesztés összefüggéseinek feltárásával foglakozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi autópálya-hálózatok gazdasági tervezésének metodikai kidolgozásában. Nyugdíjba vonulása után postatörténeti és közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkozott. Feldolgozta – többek között – az 1938–1941 között visszatért területek postatörténetét és postabélyegzőit, az I. világháborús tábori posta, az Osztrák–Magyar Hadiflotta postája, Bosznia-Hercegovina okkupációja postájának történetét, ill. a trianoni határok és határmegvonások közlekedési és közlekedésigazgatási, valamint a 20. sz.-i magyar határváltozások államföldrajzi vonatkozásait.

Elismertség

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT) tagja. Az Árpád Akadémia tagja (1990-től).

Elismerés

Az Árpád Akadémia Aranyérme (1990).

Főbb művei

F. m.: A geopolitika és Pécs közlekedésügye. (Sorsunk, 1941)
A geopolitika, mint államtudomány. (Hitel [Kolozsvár], 1943)
A vasútsűrűség és a vasútellátottság kérdéséhez. (Földrajzi Értesítő, 1953)
Jugoszlávia közlekedésének tízéves fejlődése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1956)
A korszerű közlekedési munkamegosztás alapjai. (Bp., 1959)
Csehszlovákia közlekedése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
A Román Népköztársaság közlekedése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
Közlekedési munkamegosztás és gazdaságosság. (Közgazdasági Szemle, 1963)
Városaink jellege és az ingavándorforgalom. (Városépítés, 1966)
Az ingavándorforgalom jelentősége a városok igazgatásában. Duxné Nagy Katalinnal. (Állam és igazgatás, 1966)
Közlekedés. (Magyar városok. Bp., 1966)
A települések nappali népessége. (Területi Statisztika, 1970)
Sopron város stabil és mobil népességkategóriái. Horváth Mihállyal. (Soproni Szemle, 1973)
A népességkategóriák kommunális fogyasztása. (Soproni Szemle, 1974)
A trianoni határok. P. Z. tanulmánya. (Bp., 1990)
A vasút és a közút hatékony funkciómegosztása. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. (Bp., 1991)
Az 1941-ben visszatért Délvidék postabélyegzői. (Bp., 1991)
A békeszerződések katasztrofális következményei. Cikkek, tanulmányok. (Bp., 1997
2. kiad. 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője