Nizsalovszky Endre
Nizsalovszky Endre

2022. december 9. Péntek

Nizsalovszky Endre

jogász

Születési adatok

1894. szeptember 25.

Békéscsaba, Békés vármegye

Halálozási adatok

1976. november 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.).

Életút

A Nagyváradi Jogakad.-n és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben jogtud. doktori okl. szerzett (1916), uo. bírói és ügyvédi vizsgát tett (1925); közben áll. ösztöndíjjal a berlini egyetemen is tanult (1918). A m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.). - Az Igazságügyi Min. Törvényelőkészítési Oszt. bírósági joggyakornoka (1916-1917), bírósági jegyzője (1917-1920), magánjogi előadója (1920-1921), bírósági titkára (1921-1922), miniszteri titkára (1922-1930; miniszteri osztálytanácsosi címmel és ranggal, 1928-tól). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1929-1930), a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1930-1934), a József Nádor Műsz. és Gazdaság-tud. Egyetem Közgazdaság-tud. Karán a magánjog és a keresk. jog ny. r. tanára (1934-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE ÁJTK-n a polg. eljárásjog (1938-1943), a m. magánjog ny. r. tanára (1943-1949), majd az I. sz. Polg. Jogi Tanszék ny. r. tanára (1949-1951), tanszékvezető egy. tanára (1951-1957). A forr. és szabadságharc idején az MTA Nemzeti Biz. titkára (1956. okt.-nov.), ezért a forr. bukása után egy. tanári állásából fegyelmivel elbocsátották (1957, mentesítették ennek jogi következményei alól: 1962).Keresk. és váltójoggal, elsősorban a valorizáció jogának kérdéseivel, a dologi jog, ill. a kötelmi jog problémáival fogl. Később érdeklődése a gazdaság polg. jogrendszerének kérdései felé fordult, majd a családjog terén ért el kiemelkedő eredményeket, elsőként alkalmazva a szociológia és az összehasonlító jogtudomány eredményeit. Mo.-on elsőként tárgyalta a szerv- és szövetátültetés jogi következményeit.

Főbb művei

F. m.: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelése. Budapest,1926
Magyar magánjog. II. Dologi jog. Budapest,1928
A zálogjogok és a telki teher néhány fõ kérdése. Budapest,1928
A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata. Budapest,1929
Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Debrecen,1933
Fogyatékos jogügyletek. Budapest,1933
A család a magyar jogban. Budapest,1936
Hiteljog. Budapest,1938
Az alanyi magánjog és a perjog. In: Értekezések a filozófiai és társadali tudományok körébõl Budapest,1942
Korlátolt dologi jogok. In: Magyar magánjog Budapest,1942
Kötelmi jog. Áltlaános tanok. Budapest,1949
Magyar családi jog. Budapest,1949
Az új szakasz és a szerzõdési rendzser egyes elvi kérdései. Jogtudományi Közlöny h.n.,1954
A család jogi rendjének alapjai. Budapest,1963
Az állami vállalatok forgalmi viszonyainak új alakulásához. Budapest,1968
Az szerv- és a szövetátultetések joga, tekintettel más, rendhagyó orvosi műveletekre. Budapest,1970
Gesetz undWirklichkeit im sozialistischen ehelichen Güterrecht. Budapest,1970
Tanulmányok a jogról. Budapest,1984.

Irodalom

Irod.: Eörsi Gyula:N. E. Magyar Tudomány 1977
Mádl Ferenc:N. E. Jogtudományi Közlöny 1977
Peschka Vilmos:N. E. Gazdaság és Jog 1977
N. E.-emlékkönyv. Budapest,1994
N. E. munkáinak jegyzéke. In: N. E.-emlékkönyv Budapest,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője