Nagy Ernő
Nagy Ernő

2022. december 8. Csütörtök

Nagy Ernő, felsőeőri

jogász

Születési adatok

1853. augusztus 17.

Székesfehérvár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1921. augusztus 29.

Kishantos, Fejér vármegye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1877), majd a lipcsei és a berlini egyetemen (1877–1878), ill. a párizsi École Libre des Sciences Politiques-on tanult (1878–1880), politika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1881), az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).

Életút

A nagyváradi jogakad.-n a m. közjog és politika h. (1880–1883), rk. (1883–1885), r. tanára és a legújabb kor politika története ún. jogosított tanára (1885–1902). A bp.-i tudományegyetemen a politika magántanára (1881–1912), a közjog és a közigazgatási jog ny. r. tanára (1912–1921). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a közjog és a közigazgatási jog ny. r. tanára (1902–1912). – A párizsi Société de la Paix Sociale l., a párizsi Société pour l Étude des Questions de l Enseignement Superieur l. és a párizsi Société Internationale des Études d Économie Sociale l. tagja. – A La réforme sociale c. francia lap mo.-i referense (1881–1884).

Főbb művei

F. m.: Magyarország közjoga. (Bp., 1887
7. kiad. 1912)
A mentelmi jog. (Budapesti Szemle, 1889)
A magyar alkotmány állandósága és néhány jellemzőbb vonásai. (Jogutdományi Közlöny, 1896)
Az ausztriai császári cím fölvételéről.Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1897. jan. 11.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Bp., 1897)
A házi törvények és a renuntiatio. (Bp., 1899)
A közjog tudományos műveléséről. (Bp., 1902)
Reformtörekvéseinkről a XIX. században. (Kolozsvár, 1907).

Irodalom

Irod.: Eöttevényi Olivér: Emlékbeszéd N. E. fölött. (Bp., 1925)
Csekey István: N. E. és a magyar közjogírás új iránya. N. E. műveinek bibl.-jával. (Bp., 1927)
Polner Ödön: Három magyar közjogász. N. E., Ferdinandy Gejza, Réz Mihály. (Bp., 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője