Mosonyi Emil
Mosonyi Emil

2020. december 4. Péntek

Mosonyi Emil

építőmérnök

Születési adatok

1910. november 10.

Budapest

Halálozási adatok

2009. április 24.

Hohentwiel, Németország


Iskola

A József Műegyetemen ált. mérnöki okl. (1934), magántanári képesítést szerzett (1950), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; tagsága felfüggesztve: 1965; tagsága visszaállítva: 1990; r.: 1991. máj. 10.).

Életút

A Földművelésügyi Min. Körös-vidéki tervezési csoportjának mérnöke (1935–1937), az Orsz. Öntözésügyi Hiv. tervező mérnöke és a Kutatási Oszt. vezetője (1937–1942), a M. Kir. Vízerőügyi Hiv. főnöke (1942–1948). Az Orsz. Vízügyi Hiv. (OVH) Tervezési és Építési Főoszt. vezetője (1948–1951), a Vízügyi Tervező Iroda ig.-ja (1951–1957), az OVH tud. tanácsadója (1957–1962), a Vízgazdálkodási Tud. Kut. Int. (VITUKI) igh.-e (1962-1967); közben Rómában FAO-szakértő (1958–1965). A Karlsruhei Egyetem Vízépítési Tanszék professzora és a Hidraulikai Laboratórium ig.-ja (1965–1984), emeritusz professzora (1984-től). – Vízgazdálkodással, vízépítéssel fogl., nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a folyami vízlépcsők duzzasztása révén elérhető fűtőanyag- és utazásiidő-megtakarítás vizsgálata terén. Az ezen számításokra kidolgozott Mosonyi-képletek ált. elterjedtek. Ô irányította a tiszalöki vízlépcső tervezését. Fontos eredményeket ért el a tározó medencék méretezése, a mértékadó árvízhozam kiválasztása, a vízierőművek környezeti és szociális hatásának vizsgálata és a duzasztási görbék hidraulikai úton való meghatározása terén is. – Az MTA Vízgazdálkodás-tud. Biz. tb. elnöke. A M. Hidrológiai Társaság elnöke (1948–1958). A Toulouse-i Tud. Akad. tagja (1969-től). A Nemzetk. Vízenergia Társaság alapító elnöke (1995–1997), örökös tb. elnöke (1997-től). – Schafarzik-emlékérem (1947), Kossuth-díj (1952), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1954), Vermeil-emlékérem (1973), Ritter von Prechtl-érem (1979), Széchenyi István-emlékérem (1990), Lászlóffy Woldemár-emlékérem (1991), Pattantyús Ábrahám Géza-emlékérem (1991).

Főbb művei

F. m.: Hegyvidéki nagyobb víztározó medencék hidrológiai méretezése. (Bp., 1948)
Kisesésű vízerőművek. (Bp., 1949)
A méretarány szerepe a kismintakísérleteknél. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1952. nov. 26.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
Hidraulika. I. Karádi G.-vel. (Bp., 1955)
Műszaki földtan. Papp F.-fel. (Bp., 1958)
Vízerőhasznosítás. I–II. (Bp., 1951–1953)
Wasserkraftwerke. I–II. (Bp., 1956–1959
Düssseldorf, 1966)
Water Power Development. I–II. (Bp., 1957–1960
3. kiad. 1965
átd. kiad. 1987–1991)
Wasserkraftanlagen. Giesecke, J.-vel. (Berlin, 1997
2. kiad. 1998)
A mértékadó – tervezési – árvíz. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1999. márc. 18.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013