Moravcsik Ernő
Moravcsik Ernő

2022. július 3. Vasárnap

Moravcsik Ernő

orvos, neurológus

Születési adatok

1858. március 16.

Bér, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1924. október 9.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1881), az elmekórtan- és gyógytan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1887), az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Gyógyszertani Int.-ének gyakornoka, tanársegéde (1881–1882), a bp.-i Szt. Rókus Kórház Bőr- és Nemikórtani, ill. Szülészeti és Nőgyógyászati Oszt. segédorvosa (1882–1883), az Elmekórtani Int. tanársegéde (1883–1889). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen az elmekórtan és gyógytan magántanára (1887–1892), a törvényszéki elmekórtan ny. rk. (1892–1901), ny. r. tanára és az Elmekórtani Klinika ig.-ja (1901–1924); közben az egyetem rektora (1918–1919). Az Igazságügyi Orvosi Megfigyelő és Elmegyógyító Int. vezetője (1896-tól). – A 20. sz.-i mo.-i elmekórtan egyik legjelentősebb személyiségeként elsősorban az érzékcsalódások belső mechanizmusával, az ún. dementia praecox pszichomotoros jelenségeivel, a katatóniával és a „perlekedő tébolyodottsággal” fogl. Tervei szerint épült fel a bp.-i egy. Elmekórtani Klinika. – A Bp.-i Orvosegyesület jegyzője, titkára, másodelnöke (1886-tól), az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke (1913-tól). A Nemzetk. Büntetőjogi Egyesület m. csoportjának alelnöke. A párizsi Société Clinique de Médicine Mentale, a Société de Psychiatrie t., a Società Freniatrica Italiana és a Verein für Psychiatrie und Neurologie l. tagja.

Főbb művei

F. m.: Hysteriés tünetek az agy bujakóros elváltozásainál kórszövettani vizsgálatok alapján. (Orvosi Hetilap, 1888)
A gyakorlati elmekórtan vázlata. (Bp., 1888
2. bőv. kiad. 1897)
A gyakorlati orvostan. Többekkel. (Bp., 1890)
Az elmebeli állapotok megfigyelésénél szem előtt tartandó főbb iránypontok. (Bp., 1891)
Az orvosi mentés kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1891)
Az elmebetegségek társadalmi szempontból. (Orvosi Hetilap, 1892)
Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt. (Bp., 1894)
A gyermekkorban levő büntetésekről. (Bp., 1896)
A polgári törvénykönyv tervezete orvosi szempontból. (Bp., 1901)
Az orvos működési köre az igazságügyi közszolgálatban. (Bp., 1901)
Az idegbetegségek gyógyítása. (Bp., 1903)
Elmekór- és gyógytan. Egy. tankönyv. (Bp., 1913
3. kiad. 1922)
A neurasthenia. (Bp., 1913
2. átd. bőv. kiad. 1917).

Irodalom

Irod.: Balassa László: M. E. E. (Therapia, 1924)
Hudorvenig Károly: M. E. E. (Gyógyászat, 1924)
Moravcsik Emlékkönyv. (Bp., 1926)
Schaffer Károly: M. E. E. l. tag emlékezete. (Bp., 1927)
M. E. E. (Orvosi Hetilap, 1958)
Pisztora Ferenc: A 100 éves budapesti Pszichiátriai Tanszék és Klinika kezdeti időszaka Laufenauer Károly és M. E. E. professzorsága alatt. (Ideggyógyászati Szemle, 1983)
Pisztora Ferenc: M. E. E. (Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1986)
Horváth Imre–Vértes László: M. E. E. professzorról halála 75. évfordulóján. (Orvosi Hetilap, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője