Miskolczy Dezső
Miskolczy Dezső

2022. június 30. Csütörtök

Miskolczy Dezső

orvos, neurológus

Születési adatok

1894. augusztus 12.

Baja, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1978. december 31.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1946. júl. 24.; tagsága szünetelt: 1949. nov. 29.-1958. jún. 1.).

Életút

Fia Miskolczy Ambrus (1947) történész. - A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1919), az ideg- és elemkórtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952); az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1946. júl. 24.; tagsága szünetelt: 1949. nov. 29.-1958. jún. 1.). - Az I. vh.-ban orvosként hadi szolgálatot teljesített (1914-1918), majd a bp.-i Erzsébet Szegényház Kórházának alorvosa (1919-1921). A Pázmány Péter Tudományegyetem Agyszövettani Int.-ének gyakornoka, egy. tanársegéde (1921-1926), az Elme- és Idegkórtani Klinika tanársegéde (1926-1930), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára és az ideg- és elmekórtan ny. rk. (1930-1935), ny. r. tanára és az Elme- és Ideggyógyászati Klinika és Agykutató Int. ig.-ja (1935-1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az ideg- és elmekórtan ny. r. tanára és az Elme- és Ideggyógyászati Klinika ig.-ja (1940-1945); közben az egyetem rektorh.-e (1940-1941), rektora (1944-1945), megtagadta az egyetem Németo.-ba való kitelepítését (1944). A marosvásárhelyi Bolyai Egyetem Orvostud. Kara, ill. az átszervezés után az Orvostud. és Gyógyszerészeti Főisk. Ideggyógyászati Klinika klinikaig. egy. tanára (1945-1964) és a Román Tud. Akad. marosvásárhelyi kutatóállomásának vezetője (1955-1964). A bp.-i Orvostovábbképző Int. Idegkórtani Int. tanszékvezető és klinikaig. egy. tanára (1964-1969). A madridi neurobiológiai klinika Rockefeller-ösztöndíjas vendégkutatója (1924-1925). - Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1940-1943).A 20. sz.-i neuropszichiátriai és neuropatológiai kutatások egyik legjelentősebb mo.-i kutatója, Környey Istvánnal a kolozsvári klinikán az első m. idegsebészeti oszt. megszervezője. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az idegrendszer örökletes bántalmai és a skizofrénia kórszövettani vizsgálata terén. A fertőzésből eredő idegrendszeri elváltozások vizsgálatában a legjelentősebbek a dizentéria és az allergiás encephalomyielitis okozta elváltozásokra vonatkozó kutatásai. A kisagy rost- és pályakapcsolatainak felderítésére elsőként alkalmazta a szinapsziselfajulás kísérleti módszerét, amely úttörő jelentőségű a kisagy sejtrendszerének feltárása területén.

Főbb művei

F. m.: A haladottabb kor öröklõdõ elmebetegségei. Budapest,1934
Anatomische Wesenbestimmung der heredität-organischen Nerven-Geisteskrankheiten. Acta Medica Scandinavica 1936
Histopathologie des neurons. Budapest-Leipzig,1938
Die kindliche Ruhr unddas Nervensystem. Budapest-Leipzig,1940
Idegkórtani elõadások. Marosvásárhely,1953
Elmekórtan. Marosvásárhely,1953
Morfopatologia sistemeului nervos. Bucuresti,1957
Morfopatologia sistemeului nervos. Moszkva,1963
Idegkórtan. Bukarest,1958
A bel- és ideggyógyászat határterületi kérdései. Budapest,1968
A bel- és ideggyógyászat határterületi kérdései. Budapest-Frankfurt am Main,1972
Schaffer Károly. Budapest,1973
A neuron-elmélet kórtani megvilágításban. Mathematikai ésTermészettudományi Értesítõ h.n.,1940
Idegenanyag-nyomok viselkedése wolframfémben. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1940.

Irodalom

Irod.: Környey István:M. D. Magyar Tudomány 1979
Tariska István:M. D. emlékének. Orvosi Hetilap 1979
Csiky Kálmán:M. D. akadémikus. Orvosi Szemle 1979
Juhász Pál:M. D. élete és munkássága. Ideggyógyászati Szemle 1981
Emlékezés M. D. professzorra.Szeged,1994
Viharban. Tanulmányok a marosvásárhelyi felsõfokú oktatás múltjáról és jelenérõl. Száz éve született M. D. Marosvásárhely,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője