Méhes Károly
Méhes Károly

2022. június 25. Szombat

Méhes Károly

orvos, patológus, gyermekgyógyász

Születési adatok

1936. február 22.

Budapest

Halálozási adatok

2007. január 20.

Pécs, Baranya megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).

Életút

Apja Méhes Gyula (1897-1970) orvos, farmakológus. Fia Méhes Károly (1965) író, költő, újságíró. - A POTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1960), kórbonctani és -szövettani (1963), csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1967), az orvostudományok kandidátusa (1971), doktora (1978), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.). - A POTE Kórbonctani és Kórszövettani Int. gyakornoka, egy. tanársegéde (1959-1964), a Gyermekgyógyászati Klinika klinikai orvosa (1964-1967), osztályvezető egy. tanársegéde (1968-1972), egy. adjunktusa (1972-1973); közben a Bázeli Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika ösztöndíjas vendégkutatója (1968-1969). A Győri M.-i Kórház Gyermekgyógyászati Oszt. osztályvezető főorvosa és a m. szakfőorvosa (1974-1987), a POTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, ill. Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Int. egy. tanára (1987. júl. 1.-2002), a klinika ig.-ja (1987-1997), emeritusz professzora (2002-től).Mo.-on az elsők között fogl. a nemi kromatinok vizsgálatával. Új eredményeket ért el az alkati variánsok és kis fejlődési rendellenességek diagnosztikai jelentőségének meghatározása, a veleszületett rendellenességek korai felismerése és az ún. centromérák szétválási sorrendjének leírása terén.

Főbb művei

F. m.: Kísérletes és klinikai megfigyelése a sex chromatin vizsgálat gyakorlati értékérõl. Pécs,1970
Az autoszomák számbeli rendellenességei. MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei 1970
Clonically Recognisable Autosomal Anomalies in Neonates. Lancet,1973
A kromoszómavizsgálat leleteinek értékehletõsége. In: A humán kromoszóma-aberrációk jelentõsége a klinikumban Budapest,1977
A vele született rendellenességek korai felismerése. Gyõr,1978
Minor Malformations in the Neonate. Budapest,1983
Informative Morphogenetic Variants in the Newborn Infant. Budapest,1988
A centroméra-szétválás sorrendje. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1992
Premature Centromere Division: A Possible Manifestation of Chromosome Instability. American Journal of Medical Genetics h.n.,1995
Classical Clinical Genetics in the Era of Molecular Genetics. American Journal of Medical Genetics 1996
Excess of Mild Errors of Morphogenesis in Childhood Lymphoblasstic Leukemia. American Journal of Medical Genetics 1998
Régi és új módszerek az orvosi genetikában. In: Székfoglalók. 1995-1998 Budapest,1999
Kerpel-Fronius Ödön. Budapest,1998
Mild Errors of Morphogenesis in Malignancy: Macroscopic Manifestation of Genetic Instability?. Medical andPediatric Oncology 2000
Centroméra-szétválasztás és malignitás. Orvosi Hetilap h.n.,2000.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője