Megyeri Jenő
Megyeri Jenő

2020. október 21. Szerda

Megyeri Jenő

építőmérnök

Születési adatok

1931. október 28.

Esztergom

Halálozási adatok

2012. december 26.

Budapest

Temetési adatok

2013. január 16.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Megyeri Ferenc lakatos, mozdonyvezető, Prohászka Anna. Testvére: Megyeri Lajos mérnök, a KPM I. Vasúti Főosztályának munkatársa. F: 1961-től Macsotay Klára. Leánya: Megyeri Eszter (1963–).

Iskola

A bp.-i Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1950), az ÉKME Mérnöki Karán általános mérnöki okl. (1954), gazdasági mérnöki okl. szerzett (1963), a műszaki tudományok kandidátusa (1965), doktora (1978).

Életút

Az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Út- és Vasútépítési Tanszékének tanársegéde (1954–1963), egy. adjunktusa (1963–1966), a Vasútépítési Tanszék egy. docense (1967–1978), tanszékvezető egy. tanára (1979. júl. 1.–2001. okt. 31.); közben a Kar dékánja (1994–1997). A BME Építőmérnöki Szak Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa elnöke (1994–1997), a BME Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa tagja (1994–1997), a BME Közlekedésmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa tagja (2004-től). Az Út- és Vasúttervező Iroda (UVATERV) Acélszerkezeti és Vasbeton Osztálya (1952–1953), Úttervezési Osztálya tervezőmérnöke (1960–1961), a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) Tervgazdasági Főosztálya munkatársa (1963–1964). A Betonút Szolgáltató és Építő Rt. igazgatóságának elnöke (1993-1997), uo. a felügyelőbizottság elnöke (1997–1999). Az UVATERV Rt. igazgatóságának elnöke (1993–1997). Országos mélyépítési szakértő (1968-tól). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963). Út- és vasútépítés-tani kutatásokkal, elsősorban a vasúti pálya vonalvezetésének kinematikai vizsgálatával, differenciálgeometriai méretezésével, kötélpályák, sikló- és fogaskerekű vasutak pályageometriai vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a nagysebességű nagyvasúti közlekedés pályageometriai kérdéseinek kutatása terén.

Emlékezet

Budapesten (Kissvábhegy, XII. kerület Székács utca 23.; korábban Angyalföld, XIII. kerület Mautner Sándor utca 141.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága tagja. Az MTA Doktori Tanács Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottsága titkára (1994–2000. A Közlekedéstudományi Egyesület tagja (1954-től), Vasútépítési Szakosztályának társelnöke és a Pályafejlesztési Állandó Bizottság vezetője. A Nemzetközi Kötélpálya Szervezet és az Európai Vasutas Professzorok Szervezetének tagja.

Elismerés

Jáky József-díj (1984), Széchenyi Ferenc-emlékplakett (1995), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Mikó Imre-díj (2012).

Főbb művei

F. m.: Kötélpályák és siklók. Egy. segédlet. Takács Gyulával. (Bp., 1955)
A drótkötélpálya állványaira ható terhelés pontos számítása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
Sodronykötélpálya állványaira ható terhelés pontos számítása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
Kötélpályák kötélíveinek pontos és közelítő számításai. – Kötélpályák pályatervének meghatározása grafikus-analitikus módszer szerint. (Közlekedéstudományi Szemle, 1963)
Kötélpálya hossz-szelvények kialakításának egyes elméleti és gyakorlati problémái. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
Kötélpályaívek meghatározása az ív geometriai adataiból. Békéssy Andrással, Bihari Imrével. (MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1963)
Kötélpályák grafikus meghatározása. – Kötélpályaívek befüggésének meghatározása erőtani alapon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1964)
Kötélpályaívek analitikus meghatározása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1964)
Kötélpályaívek geometriai és erőtani meghatározása. Kand. értek. (Bp., 1964)
Kötélpályák analitikus és grafikus meghatározása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1966)
Út- és vasútépítéstan. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1966–1967
2. kiad. 1970
6. kiad. 1984
7. kiad. 1989)
A pályaszámítás elemei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1968)
Kötélpályaívek alátámasztási pontjainak meghatározása az állványsaru körívsugarának figyelembe vételével. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1968)
A vasúti pálya helyszínrajzi tervezése elektronikus számítógépek felhasználásával. Ecsedy Tamással, Lehel Jenővel. (Közlekedéstudományi Szemle, 1969)
Vasútépítéstan. 4. Egy. jegyz. Kecskés Sándorral, Kerkápoly Endrével. (Bp., 1969
2. kiad. 1970
6. kiad. 1984
7. jav. kiad. 1989)
Modellvasúti állomások kialakítása. (Vasútmodellezés. A Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok szakmai füzetei. Bp., 1969)
A megengedhető oldalgyorsulás megválasztása íves vasúti vágányok kialakulásánál. (Közlekedéstudományi Szemle, 1971)
A fogaskerekű vasutak fogasrúdjának méretezése és a jármű pályakövetésének vizsgálata. – Földalatti vasúti pálya vonalvezetésének vizsgálata elektronikus számológéppel. Lehel Jenővel. – Személyszállító kötélpályák és siklóvasutak Ausztriában. (Közlekedéstudományi Szemle, 1972)
A túlemelésátmenet és az átmenetiív geometriai vizsgálata. – Nagysebességű vasúti pályáink ívkombinációinak geometriai vizsgálata. (Közlekedéstudományi Szemle, 1973)
A magasabbrendű kinematikai jellemző megválasztása és szerepe a nagyobbsebességű íves vasúti pályák geometriai kialakításánál. – A negyedfokú átmenetiív pontos meghatározása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1974)
Koszinuszfüggvény szerint változó görbületű átmenetiív. – Kötélpályaívek pontos matematikai meghatározása elektronikus számológép felhasználásával. – Íves vasúti vágányok túlemelése különböző sebességű vonalaknál. Unyi Bélával. (Közlekedéstudományi Szemle, 1975)
Kinematikai mozgásjellemzők differenciálgeometriai meghatározása nagysebességű íves vasúti pályákon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1976)
A magasabbrendű kinematikai jellemzők szerepe a kitérők geometriai kialakításánál. – Szinuszos geometriájú vasúti átmenetiív és túlemelésátmenet. (Közlekedéstudományi Szemle, 1977)
Nagysebességű vasúti pályák geometriai kialakítása. Monográfia és doktori értek. is. 8 táblával, 1 melléklettel. (Bp., 1977)
A vasúti sebesség emelésének pályafejlesztési kérdései. Horváth Attilával. (Vasút, 1977)
Nagysebességű íves vasúti pályák mértékadó geometriai kialakítása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1978)
Vasúti vágánygeometria. Monográfia és egy. tankönyv is. Ill. Varga István. (Bp., 1978)
Különleges vasutak. Horváth Attilával, Kerkápoly Endrével. (Bp., 1978)
Vasúti ívkitűzési táblázatok. Összeáll. Kerkápoly Endrével. (Bp., 1980)
Egységes koszinusz átmenetiívek és túlemelésátmenetek számítása és kitűzése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1981)
Vasúti kitérők fejlesztésének mozgásgeometriai alapjai. (Közlekedéstudományi Szemle, 1982)
A vasúti felépítmény mérettűréseinek mozgásgeometriai vizsgálata. (Közlekedéstudományi Szemle, 1983)
A vasúti pályán végbemenő mozgás vizsgálata – a merev test mozgásgeometriája. (Közlekedéstudományi Szemle, 1984)
A budavári sikló felépítménye. (Városi Közlekedés, 1986)
Vasúti mozgásgeometria. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., 1986
németül: Eisenbahn-Bewegungsgeometrie. (Bp., 1993)
Vasúti pályák inhomogén görbület- és túlemelésátmeneteinek vizsgálata. (Közlekedéstudományi Szemle, 1987)
A sínszálak közel azonos mechanikai igénybevételének vizsgálata vegyes forgalmú és nagysebességű vasúti pályák íveiben. (Közlekedéstudományi Szemle, 1988)
A vasúi pálya mérettűréseinek vizsgálata. (Sínek világa, 1990)
A vasúti pálya alrendszer a pálya–jármű rendszerben. Szeidl Lászlóval, Zobory Istvánnal. (Közlekedéstudományi Szemle, 1996)
A vasúti zúzottkő ágyazati anyag laboratóriumi vizsgálata. Kochán Jánossal. (Közlekedéstudományi Szemle, 1997)
Vasútépítéstan. Egy. tankönyv. (Bp., 1997
2. kiad. 2001
3. kiad. 2006)
kéziratban: Drótkötélpályák méretezése a súrlódó erők figyelembe vételével. A Budapesti Tudományos Diákkörök I. Konferenciáján – 1954. ápr. 24.–ápr. 30. tartott előadás. (ÉKME, 1954).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013