Kovács György
Kovács György

2020. október 21. Szerda

Kovács György

építőmérnök, hidrológus

Születési adatok

1925. szeptember 24.

Budapest

Halálozási adatok

1988. április 21.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen mérnöki okl. szerzett (1947), az ÉKME-n doktorált (1960); a műsz. tudományok kandidátusa (1955), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.). - A MÁVAG Hídoszt. mérnök-gyakornoka (1944, 1945-1946), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Mérnöki Oszt. II. sz. Vízépítéstani Tanszék gyakornoka (1946-1947), tanársegéde (1947-1949), egy. adjunktusa (1949-1950), a Mélyépítési Tervező Iroda (MÉLYÉPTERV) Szennyvíztisztítási Oszt. irányító-tervezőmérnöke (1950-1951), a Vízügyi Tud. Int., ill. a Vízügyi Tervező Int. Tanulmányi Oszt. irányító-tervezőmérnöke (1951-1953), az Előmunkálati Oszt. Mérnökgeológiai Csoport vezetője (1953-1957), a Műsz. Fejlesztési Szakoszt. vezetője, majd az Előmunkálati Oszt. vezetője (1951-1963), az Orsz. Vízügyi Felügyelőség Vízgazdálkodási Oszt. osztályvezetője (1963-68), a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Int. (VITUKI) igh.-e (1970-76), az Orsz. Vízügyi Hiv. főosztályvezetője (1976-80), a VITUKI főig.-ja (1980-1985), a Vízgazdálkodási Tud. Kutatóközp. kutatóprofesszora (1985-1988). Az MTA-TMB aspiránsa (1953-1955).A felszín alatti vizek hidrológiájával és hidraulikájával fogl. Jelentős eredményeket ért el a szemcsés halmazoknak és repedezett kőzeteknek az áramlással szemben kifejtett ellenállása, annak dinamikája vizsgálatában, az ún. permanens és nem permanens szivárgó vízmozgás gyakorlati jellemzésére szolgáló egységes számítási rendszerek kidolgozásában, ill. a talajvíz feletti telítetlen rétegben lejátszódó hidrológiai folyamatok feltárásában.

Elismerés

Akadémiai Díj 1965; Munka Érdemrend 1966; Schafarzik Ferenc-emlékérem 1974; Eötvös Loránd-díj 1975; Szoc. Magyarországért 1985;

Főbb művei

F. m.: Vízi építkezések. Budapest,1950
A víz szerepe a természetben. Budapest,1953
Az árhullámok levonulására jellemzõ hidrológiai mennyiség meghatározása. Budapest,1954
A gátak alatt átszivárgó vízhozam számítása. Budapest,1960
Vízi erõművek.Budapest,1965
A szivárgás hidraulikája. Budapest,1972
A szivárgás hidraulikája. Budapest-Amsterdam,1981
Talajvízkérdések a mezõgazdasági vízgazdálkodásban. Budapest,1972
A szivárgási tényezõ értelmezése és meghatározása. Budapest,1972
AA felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló numerikus módszerek alkalmazásának alapjai. Budapest,1978
Mathematical MOdelling of Ground-Water Flow. Budapest,1978
A talaj-nedvesség zónájának hidrológiai vizsgálata. Budapeest,1978
Töredezett, repedéses kõzetek szivárgási tényezõje és áteresztõképessége. Budapest,1979
Practical Application of Hydrodynamic Models to Asses Ground-Water Resources. Budapest,1979
Hydrology of the Soil Moisture Zone. Budapest,1981
A szivárgáshidraulika sztochasztikus értelmezése. Budapest,1984
Hidraulika. In: Vízgazdálkodás I. Budapest,1952
A bõs-nagymarosi vízlépcsõrendszer. In: Sorskérdéseink. Tanulmányok Budapest,1989

Irodalom

Irod.: Alföldi László:K. Gy. Magyar Tudomány 1988
Nagy László:K. Gy. Magyar Vízgazdálkodás h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013