Kollár János
Kollár János

2021. október 25. Hétfő

Kollár János

fizikus

Születési adatok

1945. november 3.

Pécs, Baranya vármegye

Halálozási adatok

2011. január 13.

Budapest


Iskola

Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1970), a fizikai tudományok kandidátusa (1977), doktora (1989). Az MTA tagja (l: 2010.)

Életút

Az MTA KFKI Szilárdtest-fizikai Kutatóint., ill. Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóint. Szilárdtest-elméleti Oszt. gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1970– 1973), tud. munkatársa (1973– 1978), tud. főmunkatársa (1978– 1989), tud. tanácsadója (1989-től), az int. ig.-ja (1998-tól). A dániai risři Atomenergia Kutatóint. Szilárdtest-fizikai oszt. vendégkutatója (1976– 1977), a stuttgarti Max Planck Int. vendégkutatója (1981– 1983). Az ELTE TTK c. egy. tanára (1990-től). – Fémfizikával, elsősorban fémek és ötvözeteik rácsdinamikájával, kohéziós és rugalmas tulajdonságaik vizsgálatával, fémtechnológiai tulajdonságaik befolyásolásával, ill. szilárdtestek elektronszerkezetének feltárásával fogl. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el fémek teljes energiájának és átmeneti fémek mágneses és kohéziós alapállapoti tulajdonságainak meghatározása terén. Részt vett a ferromágnesség magas hőmérsékletre általánosított elméletének kidolgozásában, alapvetően új módszert dolgozott ki a kétkomponensű ötvözetek képződéshőjének kiszámítására. – Az MTA Akad.-i Kutatóhelyek Tanácsa, a Szilárdtest-fizikai Biz. tagja. – Akadémiai Ifjúsági Díj (1974), KFKI Ifjúsági Díj (1974), Gyulay Zoltán-díj (1979), Jánossy-díj (1979), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000).

Főbb művei

F. m.: The Volume Dependent Total Energy of Metals and the Ionic Radii. Solt Györggyel. (Solid State Communications, 1975)
Átmeneti fémek kohéziós és rugalmas tulajdonságai. Kand. értek. (Bp., 1975)
Magnetic and Cohesive Properties from Canonical Bands. Poulsen, U. K.-val, Andersen, O. K.-val. (Journal of Physics F, 1976)
Magnetic Ground State Properties of Transition Metals. Többekkel. (Physica, 1977)
Cluster Perturbation Theory for Classical Fluids. I–II. Iglói F.-fel. (Physical Review, 1981)
On the Theory of Ferromagnetism of Transition Metals at Finite Temperature. Többekkel. (Electronic Structure of Complex Systems, 1984)
The Kronig– Penney Model on a Fibonacci Lattice. Sütő A.-val. (Physical Letters, 1986)
Fémek elektronszerkezete és mágneses tulajdonságai. Doktori értek. is. (Bp., 1990)
ford.: Landau, L. D.: Statisztikus fizika. (Bp., 1981).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013