Kiss Károly, P.
Kiss Károly, P.

2021. október 25. Hétfő

Kiss Károly, P.

kémikus, fizikus

Névváltozatok

Pongó Kiss Károly 

Születési adatok

1858. március 27.

Debrecen

Halálozási adatok

1914. június 13.

Balatonlelle, Somogy vármegye

Temetési adatok

1914. június 15.

Balatonlelle

Református Temető


Család

Régi debreceni református családból származott. Sz: Kiss György, Pongó Juliánna. Fia: dr. Kiss Kálmán; leánya: Kiss Ilona és Kiss Irén. 

Iskola

A debreceni református kollégium gimnáziumában éretts. (1877), a budapesti tudományegyetemen kémia–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1882). 

Életút

A budapesti középiskolai tanárképző intézet gyakorló gimnáziumában a fizika és az ásványtan r. tanára (1881–1882), a budapesti tudományegyetem I. sz. Kémiai Intézete Than Károly tanársegéde (1882–1886); közben Nyugat-Európában üvegtechnikai intézetekben és taneszközkészítő műhelyekben járt hosszabb tanulmányúton. Az általa megszervezett üvegtechnikai laboratórium, ill. az Állami Üvegtechnikai Intézet igazgatója (1886–1914). 

Kezdeményezésére, és Than Károly és br. Eötvös Loránd ajánlásával, Magyarországon, a budapesti József Műegyetemen, elsőként állított fel üvegtechnikai laboratóriumot, amelyet megbíztak a hazai felsőfokú oktatás üveg taneszközeinek folyamatos ellátásával. A laboratóriumból kikerült üvegcsék, górcsők, görebek, egyéb kísérleti üveg eszközök nemzetközileg is magas színvonalúak és időtállónak bizonyultak. A laboratóriumot később üvegtechnikai kutatóintézetté alakította át, így a magyarországi üvegfizikai és üvegkémiai kutatások egyik elindítója. Röntgen felfedezésének egyik első magyarországi népszerűsítőjeként, az intézetben, Magyarországon elsőként alkalmazott rendszeres tudományos vizsgálatokra Röntgen-készüléket. Néhány tudománytörténeti dolgozatot is közölt.

Írásai P. Kiss Károly néven jelentek meg, megkülönböztetésül Franczia Kiss Károly matematikai könyveket jegyző református gimnáziumi rendes tanártól. 

Főbb művei

F. m.: A szénkönenyek égése chlorgázban. 2 táblával. Egy. doktori értek. is. (Értekezések a természettudományok köréből. XII. 7. Bp., 1882)
Értekezés Hatvani debreczeni tanárról. (Magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatai, 1883)
Állandó nitrogénfejlesztő. (Természettudományi Közlöny, 1884)
A chemiai változásokról. 7 ábrával. (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. Bp., 1885)
Az üveg készítéséről és az üvegfúvásról. – Lassan kisülő elektromos szikrák hatásairól. – Kísérletek nitroglycerinnel. (Természettudományi Közlöny, 1885)
Vegytani jegyzetek. (Bp., 1886)
A barométerről. (Természettudományi Közlöny, 1892)
Üvegkészülékek. (Természettudományi Közlöny, 1893)
Kis légnyomások megméréséről. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1894)
A Schuller-féle higanyos légszivattyú működési képességének meghatározása. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894 és külön: Bp., 1894)
A jenai üvegből készült hőmérők 0° emelkedéséről. – A legújabb üvegről. (Természettudományi Közlöny, 1894)
A Schuller-féle, magától működő higanyos légszivattyú hatásfokának meghatározása. (Természettudományi Közlöny, 1895)
Látogatásom Röntgen laboratóriumában. (Fővárosi Lapok–Magyar Fényképészek Lapja, 1897). 

Irodalom

Irod.: Somogyi életrajzi kislexikon. (2. bőv. kiad. Kaposvár, 1981). 

Megjegyzések

Valamennyi lexikon téves halálozási adata: jún. 14.! Gyászjelentése szerint jún. 13-án hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015