Kelemen Zoltán
Kelemen Zoltán

2020. december 4. Péntek

Kelemen Zoltán

agrárközgazdász

Születési adatok

1920. december 3.

Besenyszög, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1982. június 28.

Budapest

Temetési adatok

1982. július 16.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Mészáros Luca.  

Iskola

Az Agrártudományi Egyetemen – a Györffy-kollégium tagjaként – agrárközgazdász okl. szerzett (1947), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (Moszkva, 1953; honosítva: Budapest, 1953). 

Életút

Az MDP Országos Központ instruktora (1946. aug. 1.–1947. jún. 30.), a Szovjetunióban aspiráns (1947. szept. 1.–1949. szept. 1. és 1950. nov. 1.–1953. ápr. 30.). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Mezőgazdasági Kutatási Központjában tudományos kutató (1949. nov. 1.–1950. aug. 31.), az FM Gépállomási Igazgatóság Szolnok megyei Gépállomási Igazgatóságának vezetője és a Cserényi Gépállomás igazgatója (1953. máj. 16.–1954. okt. 31.). A FM Üzemszervezési Intézete (1954–1955), az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. főmunkatársa (1955–1982). A Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) Központi Matematikai-gazdasági Intézetének vendégkutatója (1969–1970). 

A magyarországi mezőgazdaság műszaki fejlesztésének közgazdasági kérdéseivel, szervezeti formájának, méretének, szerkezetének és sorrendiségének gazdasági hatásával; a szocialista gazdasági újratermelés vizsgálata. 

Főbb művei

F. m.: A magyar parasztság története. (Szemináriumi füzetek. Bp., 1947)
Falusi szövetkezetek. (Szabad Föld Könyvtára. 55. Bp., 1947)
Falusi szövetkezeti és szakszervezeti mozgalom. Összeáll. Dögei Imrével és Nagy Gyulával. (Szemináriumi füzetek. Bp., 1947)
A termelés emelésére és a munkaversenyre vonatkozó javaslatok. (Az MDP Üzemszervezési Osztályának kiadványa. Bp., 1949)
A gépállomások szerepe Magyarország parasztgazdaságának szocialista átépítésében. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1953)
A gépállomási munkák gazdasági hatása egy termelőszövetkezetben. Siebenfreud Kurttal. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete Évkönyve. I. Bp., 1957)
A gépállomások gazdasági tevékenysége. 1950–1955. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének Közleményei. 8. Bp., 1960)
Az anyagi érdekeltség és a munkaszervezet összefüggései a termelőszövetkezetekben. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete Évkönyve. II. Bp., 1960)
A gépállomások átszervezésének közgazdasági előfeltételei hazánkban. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete Évkönyve. III. Bp., 1960)
A szovjet mezőgazdaság helyzetéről az SZKP bizottsága márciusi plénuma alapján. (Közgazdasági Szemle, 1962)
Az újratermelési séma. Az újratermelés anyagi és értékmechanizmusa. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1971). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1982. júl. 10.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015