Karácsonyi Sándor
Karácsonyi Sándor

2021. május 14. Péntek

Karácsonyi Sándor

orvos, sebész

Születési adatok

1932. április 19.

Budapest

Halálozási adatok

2013. április 7.

Budapest


Család

Sz: Karácsonyi Sándor, a Guttmann J. és Társa cég és a Haas Fülöp és Fiai Cég eladója, majd állástalan, György Mária. A család a II. világháború után Hódmezővásárhelyre költözött. F: 1957-től Ferencz Adrienne orvos, a Fővárosi László Kórház szakorvosa. Fia: Karácsonyi Sándor (1966–). 

Iskola

A Budapesti Református Gimnáziumban tanult (1942–1945), a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban éretts. (1950). A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1956), általános sebészi (1960), mellkassebészi szakorvosi vizsgát tett (1963), az orvostudományok kandidátusa (1974).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Anatómiai Intézete gyakornoka (1956–1957), az I. sz. Sebészeti Klinika gyakornoka (1957–1960), egy. tanársegéde (1960–1966), osztályvezető egy. tanársegéde (1966–1972), egy. adjunktusa (1972–1975), egy. docense (1975–1979), egy. tanára (1979–1982). A SZOTE I. sz. Sebészeti Klinika klinikaigazgató és tanszékvezető egy. tanára (1982–1992), c. egy. tanára (1992-től). A budapesti Szent László Kórház Sebészeti Osztálya osztályvezető főorvosa (1992-től). Dániában és Svédországban WHO- (1970), Angliában Royal Society-ösztöndíjas vendégkutató (1974). 

Országgyűlési képviselő (Csongrád megye, 6. sz. egyéni választókerület, 1985–1990); a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 

Tudományos pályafutásának kezdetén gyomorsebészettel, a nyelőcső nyirokkeringésének vizsgálatával, ill. az ún. intratracheális narkózis problémájával foglalkozott. Később érdeklődése a máj patofiziológiai kutatása és a hasnyálmirigy-sebészet felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a kísérletes máj-transzplantáció keringésdinamikájának feltárása, ill. a májanyagcsere és -véralvadás összefüggéseinek vizsgálata terén. 

Elismertség

Az MTA Gasztroenterológiai és Hepatológiai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottsága és az MTA Klinikai II. sz. Bizottsága tagja. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke (1990–1994), a Sebészeti Szakmai Kollégium tagja.

 

A Société Internationale de Chirurgie (1979-től), az International Gastro-Surgical Club (1986-tól), a World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery tagja (1987-től), az International Biographical Center t. tagja (1992-től). 

Szerkesztés

Magyar Sebészet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1984-től). 

Főbb művei

F. m.: A sigma-rectum átmeneti bélszakasz vérellátása és ennek sebészi jelentősége. Pataky Zsigmonddal. (Hedri Endre-emlékkönyv. Bp., 1959)
A gyomor nyirokkeringése és klinikai vonatkozásai. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1959)
A Noradrenalin és a C-vitamin együttes hatása a vérnyomásra. Molnár Lajossal és Pataky Zsigmonddal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1959)
Oesophageal Blood Supply and Its Surgical Significance. E. Szabó Lászlóval és Pataky Zsigmonddal. (Acta Chirurgica, 1960)
Műtéttel igazolt, spontán gyógyult epehólyag-átfúródás. Sztankay Csabával. (Orvosi Hetilap, 1960. 52.)
Intratracheális tubus hatása a gége és a légcső nyálkahártyájára. Csernohorszky Vilmossal és Ifj. Incze Ferenccel. – Kísérletes segmentalis nyelőcsőpótlás vékonybéllel. E. Szabó Lászlóval és Katona I.-vel. (Magyar Sebészet, 1961)
Experimental Operation of the Spincter of Oddi. Csontai Ágostonnal és Pataky Zsigmonddal. (Acta Chirurgica, 1961)
A narkotikumok stressor hatásáról. Csernohorszky Vilmossal és Molnár Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1961. 2.)
A heveny, mechanikus vékonybél-elzáródás felismerésének gyakorlati kérdései. Ifj. Incze Ferenccel. (Orvosi Hetilap, 1962. 1.
németül: Acta Chirurgica, 1962)
Operationsvorbereitung und Nachbehandlung der Obstruktionsgelbsucht. Csernohorszky Vilmossal és Stekker Károllyal. (Acta Chirurgica, 1963)
Adatok a nyelőcső- és a cardiadaganatok terjedésének kérdéséhez. E. Szabó Lászlóval. (Magyar Onkológia, 1966)
Felnőttkori, arterio-mesenterialis duodenum-leszorítás és azt utánzó kórképek. E. Szabó Lászlóval és Zádory Ernővel. (Orvosi Hetilap, 1968. 52.
németül: Acta Chirurgica, 1968)
Über die Anderung der peripheren Thrombozyten- und Leukozytenzahl bei zirrhotischen Patienten mit Porta Cava Shunt. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1969)
Sertésmáj kísérletes extracorporalis perfusiójával szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1970)
Vérkeringési változások a kísérletes máj-transzplantáció anhepatikus szakaszában. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1970
angolul: Acta Chirurgica, 1972)
Circulatory Changes in the Anhepatic Phase of Experimental Liver Transplantation. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1972)
Über den funktionellen Lymphkreislauf des Ösophagus. Többekkel. (Zentralblatt für Chirurgie, 1972)
A coagulatios és fibrinolytikus rendszer változásai hepatektomizált kutyában. Többekkel. – Első eredményeink kísérletes májátültetéssel. Többekkel. – A metabolikus acidosis és az arteriás hypotensio kapcsolata a funkcionális májnélküli állapotban. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1972)
Az anhepatikus fázis jellemzői és jelentősége a kísérletes májátültetésben. Kand. értek. (Bp., 1973)
Új hepatectomiás módszer a májnélküli állapot tanulmányozására. Többekkel. – A hypothermia és a perfusio szerepe a máj preservatiojában. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1973)
Heveny sebészeti kórképek diagnosztikájának és differenciáldiagnosztikájának egyes kérdései. (A sebészeti ügyelet alapjai. Szerk. Szécsény Andor. Bp., 1983)
Humán embrionális Langerhans-sziget szövettenyészet klinikai transzplantálása. Farkas Gyulával és Hódi Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1983. 47.)
Katéteres embolizációval gyógyított poszttraumás hemobilia. Engloner Lászlóval és Vadon Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1983. 50.)
Az NK-reakció szerepe a máj- és a hasnyálmirigy-daganatok diagnosztikájában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 18.)
Superselectiv vagotomiával szerzett korai tapasztalataink a duodenalis ulcus kezelésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 37.)
Survey of Liver Regeneration Following Liver Resection by Application of Fibrin Sealant. Többekkel. (Fibrin Sealant in Operative Medicine. Berlin–Heidelberg, 1986)
A máj, az epehólyag és az extrahepatikus epeutak daganatai. (A daganatok sebészete. Szerk. Besznyák István. Bp., 1986)
Leber. (Abdominalchirurgie für die Praxis. I. Leipzig, 1988)
A Zollinger–Ellison-syndromáról operált eseteink kapcsán. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1988. 21.)
The Significance of Gastric Lymph-Vessels in the Surgical Treatment of Cancer of the Stomach. Többekkel. (Acta Morphologica, 1990)
A malignus gyomordaganatok sebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Orvosképzés, 1990)
A mély rektum-rezekciókat követő lokális tumorrecidívák okairól és kezelésük jelentőségéről. Bende Jánossal és Nagy Attilával. (Orvosi Hetilap, 1990. 41.)
A gyomorrák sebészi kezelése kiterjesztetett nyirokcsomó-eltávolítással. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1990. 42.)
Pancreasműtétek és a diabetes mellitus. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1992)
A Budd–Chiari-syndroma kezelésének lehetőségei. Petri Andrással. (Orvosi Hetilap, 1992. 19.)
Duodenalis leiomyosarcoma operált esete. Többekkel. – A pyogen májtályog komplex kezelése. Kalmár Nagy Károllyal és Petri Andrással. (Magyar Sebészet, 1993)
A máj-echinococcosis sebészi kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1993. 27.)
Bedeutung und Ergebnisse der Oesophagustranssection bei der Behandlung von Oesophagus varicenblutungen. Többekkel. (Chirurg, 1994)
A máj-transzplantáció aneszteziológiai vonatkozásai. (Aneszteziológia és intenzív terápia, 2012). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014