Joó Gyula
Joó Gyula

2022. december 9. Péntek

Joó Gyula, nemes

jogász

Születési adatok

1876. július 17.

Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1945. május 4.

Kecskemét


Család

F: Révész Mária. Fia: Joó Sándor (1910–1970) református lelkész; leánya: Joó Mária és Joó Sára.

Iskola

A kecskeméti református jogakadémián, a budapesti és a heidelbergi egyetemen tanult, a budapesti tudományegyetemen jog- (1899) és államtudományi doktori okl. (1900), a magyar közjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911).

Életút

Kecskeméten ügyvédjelölt (1899–1901), törvényszéki aljegyző (1901–1903). A kecskeméti református jogakadémián a magyar közjog, a politikai és a nemzetközi jog r. tanára (1903–1945); közben a jogakadémia igazgatója (1912–1921). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1911–1918). Általános jogelméleti és jogtörténeti kérdésekkel, a magyarhorvát közjogi viszony problémáival, Fiume közjogi helyzetével foglalkozott. Ő készítette el az 1911. évi választójogi törvénytervezetet.

Szerkesztés

A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve szerkesztője (1924–1930).

Főbb művei

F. m.: Tanulmányok a magyar–horvát közjogi viszonyok köréből. (Kecskemét, 1897)
Fiume közjogi helyzete. Tanulmány. (Kecskemét, 1906)
Az 1868. XXX. tc. és az általa létesített törvényhozási eljárás. (Kecskemét, 1908)
A magyar törvény fogalma és jogi természete jogtörténeti és összehasonlító alapon. I–II. köt. (Kecskemét, 1908–1910)
A másfél százados polémia Fiume birtokáért. (A Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem Barátai Tudományos Szövetség Jog- és Társadalmi Szakosztályának Kiadványai. 7. Bp., 1932
2. kiad. 1942)
1848. március 15-ének jelentősége napjainkban. (Az Egyetemes Református Jogakadémia Tudományos Értekezéseinek Tára. 24. Kecskemét, 1937)
Törvénytisztelet. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1937/38. Kecskemét, 1938)
Dr. Baltazár Dezső és az egyetemes jogakadémia. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1940/41. Bp., 1941)
A „keleti kérdés.” („És lőn világosság.” Ravasz László-emlékkönyv. R. L. hatvanadik életéve és dunamelléki püspöksége huszadik évfordulójára. Kecskemét, 1941)
A magyarság helyzete a Kárpátmedencében. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1942/43. Kecskemét, 1943).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp. 1930)
Kecskeméti életrajzi lexikon. (Kecskemét, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője