Jáky József
Jáky József

2020. október 31. Szombat

Jáky József

építőmérnök

Születési adatok

1893. július 15.

Szeged

Halálozási adatok

1950. szeptember 13.

Hévíz, Veszprém megye


Család

Sz: Jáky József, Mayer Mária.

Iskola

A József Műegyetemen mérnöki okl. (1915), műszaki doktori okl. (1924), a földépítmények mechanikája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928). Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; r.: 1949. okt. 31.).

Életút

A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közlekedésügyi és Vasútépítéstani Tanszékének tanársegéde (1915–1918), egy. adjunktusa (1918–1936) és magántanára (1928–1936), egyúttal a talajmechanika előadó tanára (1933–1938). A közlekedésügy és vasútépítéstan ny. rk. (1936–1939), a vasútépítés, talajmechanika és alapozástan ny. r. tanára (1939–1950). Jeremiah Smith-ösztöndíjjal talajmechanikai kutatásokat folytatott Cambridge-ben (Massachusetts, USA) és a Massachusetts Institute of Technology-n. (1927–1928). A magyarországi talajmechanikai kutatások megindítója. Nemzetközileg is korszakos jelentőségű eredményeket ért el az útépítések elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatásában, új földnyomáselméletet dolgozott ki (1934). A bp.-i műegyetemen megszervezte Európa első talajmechanikai laboratóriumát (1933). Szakértőként közreműködött több nagy létesítmény (pl. a Dunai Vasmű, a Ferihegyi Repülőtér, a Budapesti Földalatti Vasút stb.) alapozási munkálataiban (1945–1950).

Emlékezet

Hévízen hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002- ben). Tiszteletére a Közlekedéstudományi Egyesület Jáky József-emlékérmet alapított (1959?-ben). Mellszobra a BME kertjében látható (felavatták születésének 110. évfordulóján: 2003. szept. 19-én). Róla nevezték el a székesfehérvári belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tanegységét. Az iskolában dolgozószobájának néhány személyes tárgyát (írókészletét, íróasztalát, asztali lámpáját) és könyvszekrényét is őrzik.

Elismertség

A Közlekedéstudományi Társaság szakosztályi elnöke, az Országos Közlekedésügyi Bizottság és a Haditechnikai Tanács tagja. Az International Conference on Soil Mechanics magyar csoportjának elnöke (1936-tól).

Elismerés

Az MTA Marczibányi-díja (1946), Kossuth-díj (1948).

Szerkesztés

A Magyar Anyagvizsgálati Közlöny szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A gurítódomb alakja és a guruló kocsik menetellenállása. Egy. doktori értek. (Bp., 1923)
Az elméleti rézsű és alkalmazása a mélyépítésben. (Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1925)
Földnyomás. (Építési zsebkönyv. I. köt. Bp., 1934)
The Classical Earth Pressure Theory. (Cambridge, [Massachusetts, USA], 1934)
Talajmechanikai vizsgálatok az útépítésre tekintettel. (Magyarország Útügyi Évkönyve, 1934)
A klasszikus földnyomáselmélet. (Vízügyi Közlemények, 1935)
Stability of Earth Slopes. (Cambridge, [Massachusetts, USA], 1936)
Az útépítés talajmechanikája. J. J. előadásai alapján írta Wárkám Árpád. (Bp., 1937)
Elméleti és gyakorlati talajmechanika. Horváth Istvánnal. (Bp., 1938)
Földmunkák tömörítése. (Bp., 1942)
Talajmechanika. Alapfogalmai és technikai alkalmazásuk. (Bp., 1944)
Tévedések a földnyomáselméletben. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1945. okt. 29.
megjelent: Magyar Technika, 1946)
Sur la stabilité des masses de terre complement plastiques. (Műegyetemi Közlemények, 1947–1948)
Alagútépítéstan. J. J. előadásai alapján írta Szilvágyi Imre. (Bp., 1950)
Csúszólapok hálózata földegyensúlyi problémákban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1950. márc. 29.
megjelent: Acta Technica, 1953)
Vasúti alépítmény. Összeáll. Kézdi Árpád. (Bp., 1950)
Földművek. I–II. köt. Összeáll. Kézdi Árpád. (Bp., 1950–1951)
Földnyomás. (Bp., 1951)
Network of Slip Lines in Soil Stability. (Acta Technica, 1953).

Irodalom

Irod.: Mihailich Győző: J. J. (Akadémiai Értesítő, 1950)
Kézdi Árpád: J. J. Életrajz és teljes bibl. (Acta Mechanica, 1953)
Széchy Károly– Kézdi Árpád: Prof. Dr. J. J. zum Gedenken. (Gedenkbuch für J. J. Bp., 1955)
Széchy Károly: Megemlékezés J. J. akadémikusról. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
Petrasovits Géza: J. J. (Bicentennial Education of Civil Engineers. Bp., 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013