Illéssy József
Illéssy József

2020. október 21. Szerda

Illéssy József

építőmérnök, villamosmérnök

Születési adatok

1923. március 7.

Budapest

Halálozási adatok

1994. október 16.

Budapest


Család

Mérnöki családból származott: nagyapja, apja a Kereskedelmi Minisztériumban, ill. az Iparügyi Minisztériumban szolgált. Sz: Berzsenyi Margit. F: 1951-től Csécsi Nagy Anikó. Fia: Illéssy Ádám (1957–) és Illéssy János (1962–).

Iskola

Elemi iskoláit magántanulóként Bene községben (volt Bereg vm.) és Budapesten végezte, a budapesti Német Birodalmi Főreáliskolában német és magyar nyelvű érettségi vizsgát is tett (1941). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki Osztályán mérnöki okl. (1945), a BME Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Szakán villamosmérnöki okl. szerzett (1962), a műszaki tudomány kandidátusa (1994).

Életút

A JNMGE tanársegéde (1945–1946), a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium (KPM) Közúti Hídosztály Tervellenőrző Csoportjának statikus mérnöke (1946–1950). A Budapesti Földalatti Vasút Beruházási Vállalat építésvezetője (1950–1954), a Mélyépterv (1954–1955), az Út- és Vasúttervező Iroda irányító tervező mérnöke (1955–1956). Az Útügyi Kutató Intézet Hídosztályának osztályvezető-helyettese (1956–1960), a Budapesti Földalatti Vasút Beruházási Vállalatánál az Erzsébet-híd újjáépítésének főtechnológusa (1960–1963). Az Építőipari Minőségvizsgáló Intézet (ÉMI) tud. főmunkatársa (1963–1971), a VIZITERV főtechnológusa (1971–1980), az Építéstudományi Intézet (ÉTI) tud. főmunkatársa (1980–1983), nyugdíjas közlekedés- és építésügyi szakértője (1983–1990). Hídépítéssel, elsősorban a tartószerkezet-diagnosztikán alapuló dinamikus próbaterhelés módszereinek vizsgálatával foglalkozott: jelentős szerepet játszott a II. vh. utáni hídújjáépítésekben. Részt vett – többek között – a Margit-szigeti ún. Manci-pontonhíd kitűzésében és előkészítésében, majd a Ferenc József híd (= Szabadság híd) újjáépítésében. A minisztériumi tervellenőrzési csoportban nevéhez fűződik a Margit híd szilárd vasszerkezetű Melan-rendszerű vasbeton-, majd a módosított acélszerkezetű végleges híd statikai számításának teljes ellenőrzése. A szegedi híd, ill. a győr-révfalui mosoni Kisduna ági híd (= Kossuth-híd), valamint 1950-től a Kossuth téri metróállomás, ill. a régi szegedi híd maradványaiból készült berettyóújfalui, szeghalmi, marcaltői és ráckevei közúti híd építésvezetője. Tapasztalatai alapján új, széles körben elterjedt tartószerkezet-diagnosztikai eljárást dolgozott ki. A metróépítés szüneteltetése idején a Mélyéptervben medence- és víztornyok tervezésében vett részt, valamint közreműködött az egyiptomi Helwan-Nílus híd tervezésében. Az 1980-as években a főváros javaslata alapján dolgozta ki a hosszú távú híd-állapotvizsgálati teszteket (egyúttal elvégezte a Margit híd teljesen számítógépesített tartószerkezet-diagnosztikai állapotvizsgálatát, 1980-ban).

Elismertség

A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) alapító tagja.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (bronz, 1950).

Főbb művei

F. m.: Ívszerkezetek túlemelésének, illetve gyártási előretartásának meghatározása és a szerkezetek szerelési elvei. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1951)
Statikailag határozatlan tartók egyenletrendszerének táblázatos megoldása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1952)
Tartórácsok számítása. Kollár Lajossal. (Bp., 1954)
Pajzsos alagútépítés, különös tekintettel a pajzs tervezésére. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1954)
Prizmatikus körgyűrű csavarása. (Bp., 1955)
Prizmatikus körgyűrű csavarása. (Műszaki Közlemények. Mélyépítési Tervező Vállalat. Bp., 1955)
Hídvizsgálatok Portugáliában. Ismertetés a lisszaboni Tejo folyó felett épülő kötélhídról. Ócsvár Rezsővel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1966)
Tartószerkezetek tényleges viselkedésének hibrid-számítógépes szimulációja. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Új diagnosztikai eljárás építmények teherhordozó szerkezeteinek vizsgálatához. (Magyar Építőipar, 1984)
Teherviselő szerkezetek minősítése tartószerkezet-diagnosztikai módszerekkel. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990)
Tartószerkezet-diagnosztika, különös tekintettel a hidak különböző próbaterhelési tesztelési lehetőségeire. Tudományos munkásság tézisszerű összefoglalása. Kand. értek. (Bp., 1993).

Megjelent: nevpont.hu, 2013