Halász Stefánia
Halász Stefánia

2022. július 3. Vasárnap

Halász Stefánia, Tímár Istvánné

orvos, tüdőgyógyász, bronchológus

Születési adatok

1914. március 13.

Tolna

Halálozási adatok

1978. január 18.

Budapest


Család

Sz: Stern Dezső (†1914) tisztviselő, Hoffmann Mária laboratóriumi asszisztens. Apja az I. vh.-ban elhunyt, nevelőapja: Halász Béla gépészmérnök. F: Tímár István jogász, szerzői jogvédő, az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztályának vezetője. Fia: Tímár András (1940–) mérnök; ikerleánya: Tímár Anna (1944–) jogász, ügyvéd és Tímár Krisztina (1944–). orvos.

Iskola

A bp.-i Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1938), gyermekgyógyászatból (1942), tuberkulózis és tüdőbetegségekből (1957), gyermekkori gümőkór és tüdőbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1958), az orvostudományok kandidátusa (1971). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1960).

Életút

A bp.-i Madarász utcai Gyermekkórház segédorvosa (1938–1942). A Szent László Kórház gyakornoka, egyúttal a Nemzeti Segély budapesti IV. és VI. kerületi rendelésének szakorvosa és gyermekszakrendelőjének és tejkonyhájának vezetője (1945–1946), a BOTE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1946–1948). A bp.-i Péterfy Sándor utcai Kórház Gyermekosztályának klinikai adjunktusa (1948–1951), a Szabadság-hegyi Állami Gyermekszanatórium Csecsemő- és Kisded Tbc Osztályának osztályvezető főorvosa (1951–1978). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). Csecsemő- és kisgyermekkori bronchológiai elváltozások kutatásával, a gümőkór megelőzésének kérdéseivel, a BCG-oltás primer gümőkórral kapcsolatos vizsgálataival foglalkozott. A kötelező BCG-újraoltások bevezetése előtt Budapesten, a XII. kerületben először végezte el az iskolások, óvodások, valamint a gyermekotthonokban tanuló gyermekek prevakcinációs tuberkulin szűrővizsgálatát (a 8600 gyermek vizsgálata után 3000 gyermek BCG-oltását is elvégezte, 1956-ban). Megszervezte és vezette a BCG-újraoltást végző ún. Calmette-védőnők kiképzését (1957). Nevéhez fűződik a gyógyító megelőző munka kidolgozása, az izonicid prevenció helyes alkalmazása.

Elismertség

A MOTESZ Tüdőgyógyász Szakcsoportjának elnökségi tagja és a Gyermekpulmonológiai Szekció elnöke. A Magyar Vöröskereszt tagja (1948-tól), a Nemzetközi Gyermektüdőgyógyász Társaság alapító elnökségi tagja.

Főbb művei

F. m.: BCG oltás és superinfectio. (Népegészségügy, 1951)
A BCG-zett gyermekek tuberkulózisa. Flesch Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1951)
A vírusbetegségek és a gümőkór kölcsönhatása a gyermekkorban. Polgár Györggyel, Telegdi Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1952. 48.)
Újabb adatok a BCG-védoltott gyermekek tuberkulózisához. Flesch Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1953. 32.)
Hővel elölt BCG-vakcinával végzett bőrpróba vizsgálatok. – A kerek és üvegárnyékokkal kapcsolatban elkövetett diagnosztikus tévedések a gyermekkorban. (Orvosi Hetilap, 1954)
A BCG-kérdés mai állása. Flesch Istvánnal. – Regionális nyirokcsomó meszesedése BCG-oltás után. (Gyermekgyógyászat, 1954)
Adatok a BCG-oltás preventív és terápiás hatásához. Flesch Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1955)
A gümőkór elleni védőoltásról. Flesch Istvánnal. (Egészségügyi ismeretterjesztő füzetek. Bp., 1955)
A kórelőzmény tanulságai elsődleges gümőkórban. Hoffmann Idával. (Gyermekgyógyászat, 1956)
A középsőlebeny szindrómáról. (Tuberkulózis, 1958)
Primer tbc-s gyermekek poliomyelitis elleni védőoltása. Komlós Lászlóval, Vass Etelkával. (Orvosi Hetilap, 1958. 20.)
Gyermekeink védelmében. A BCG-oltásról. Flesch Istvánnal. (Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosító Központjának kiadványai. Bp., 1960)
A gyermekkori gümőkór. (A tuberkulózis az általános orvosi gyakorlatban. Bp., 1960)
A fertőző források szerepe és a BCG-oltások jelentősége hat éven aluli gyermekek tbc-s megbetegedésében. (Tuberkulózis, 1960)
Primer tbc-s gyermekek perorális BCG-kezelése. (Tuberkulózis, 1961)
Adatok a primer gümőkór gyógyszeres kezeléséhez. Komlós Lászlóval, Vass Etelkával. (Gyermekgyógyászat, 1961)
BCG- oltás és INH-prevenció. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1963)
Megemlékezés Calmette születésének 100. évfordulójáról. – A BCG-oltást követő tájéki nyirokcsomó-reakciókról. Újabb adatok a nyirokcsomó meszesedésekhez. (Gyermekgyógyászat, 1963)
A BCG-oltás védőértéke fertőzött környezetben élő gyermekeken. (Tuberkulózis, 1964)
Tudnivalók a gyermekkori gümőkórról és annak megelőzéséről. Görgényi-Göttche Oszkárral. (Bp., 1964)
A tuberkulin-allergia titrálása fertőzött és védoltott gyermekeken intracutan tuberkulinpróbákkal. (Gyermekgyógyászat, 1966)
Bewertung der Heilungsprozesses der Primärtuberkulose auf Grund der Befunde von 122 Kindern. (Acta Paediatrica, 1967)
Tüdő-actinomycosis gyógyult esete. Székely Edgárral. (Gyermekgyógyászat, 1967)
Bronchológiai elváltozások asthma bronchiale gyanújával beküldött gyermekeken. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1967)
Exogén és endogén tényezők szerepe testvérek primer gümőkóros fertőződésének létrejöttében, lefolyásában és gyógyulásában. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1967)
Über die diagnostische Bedeutung der in der evolutiven Phase der Primärtuberkulose durchgeführten Bronchographie. (Acta Paediatrica, 1969)
A BCG-oltás védőértéke fertőző környezetben élő vakcinált és nem védoltott testvéreken. (Orvosi Hetilap, 1969)
A BCG-allergia ellenőrzésének szükségességéről. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1969)
Thymus hypertrophia és thymus daganatok. (Gyermekgyógyászat, 1969)
Adatok a BCG védoltott gyermekek primer gümőkórjának differenciáldiagnosztikájához. Kand. értek. (Bp., 1970)
A primer tbc-s betegségformák pathológiai változása. (Orvosi Hetilap, 1971. 13.)
Bronchopulmonalis organikus elváltozások szerepe koraszülöttek ismétlődő légúti betegségeiben. Székely Edgárral. (Gyermekgyógyászat, 1972)
A regionális BCG-nyirokcsomó és a tartósított postvaccinatios allergia. (Orvosi Hetilap, 1973. 13.)
Ismétlődő tüdőgyulladások csecsemő- és kisdedkorban. (Gyermekgyógyászat, 1975)
Progresszív primer gümőkóros eseteink tanulságai. (Orvosi Hetilap, 1975. 31.)
Csecsemő- és kisdedkori ismétlődő pneumoniák diagnosztikája és therápiája. Monográfia. Székely Edgárral. (Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1978. jan. 21.–Magyar Nemzet, 1978. jan. 22.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője