Hajnal Henrik
Hajnal Henrik

2022. december 8. Csütörtök

Hajnal Henrik

jogász, ügyvéd

Névváltozatok

1898-ig Streicher

Születési adatok

1877. december 24.

Vicsápapáti, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1961. március 24.

Budapest


Család

Sz: Streicher Sámuel, Guttmann Nelli.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1900), ügyvédi vizsgát tett (1906), a nemzetközi kereskedelmi jogból magántanári képesítést szerzett (1910 körül).

Életút

Budapesten ügyvédgyakornok (1900–1906), majd ügyvédi irodájának vezetője (1906–1961); a II. vh. után törvényszéki tolmácsként is tevékenykedett. A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1910–1944). A nemzetközi jog, elsősorban a nemzetközi közlekedési jog elismert kutatójaként, alapvetően új eredményeket ért el a nemzetközi Duna-egyezmény kidolgozása és európai elfogadtatása terén. A Duna folyó politikai, történeti és gazdasági jelentőségét feldolgozó monográfiája a szakterület első jelentős munkája (The Danube, 1920). Polgári joggal, családjoggal is foglalkozott, évtizedeken át az egyik legismertebb és leginkább keresett budapesti ügyvéd volt.

Főbb művei

F. m.: The Danube. It’s Historical, Political and Economical Importance. (The Hague, 1920)
A barcelonai konferencia. (A Magyar Külügyi Társaság Közgazdasági Osztálya kiadványai. Bp., 1922)
A nemzetközi Dunaegyezmény. (A Magyar Külügyi Társaság Nemzetközi Jogi Osztálya kiadványai. Bp., 1923)
A Duna nemzetközi joga. (Budapesti Szemle, 1925)
Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének módszerei. (Közgazdasági Szemle, 1928)
La Commission Européenne du Danube. (Revue de Droit Internationale. Bruxelles, 1928)
Il diritto internazionale privato ungherese in materia di matrimonio e divorzio. (Roma, 1929
franciául: Paris, 1930)
La droit du Danube international. Az előszót M. Charles de Visscher írta. (La Haye, 1929)
A korlátolt felelősségű társasági szerződés fontosabb rendelkezései. (Jogtudományi Közlöny, 1930)
A korlátolt felelősségű társaságról szóló törvény alkalmazása. Útmutató és iratmintatár. Biba Ferenccel. A bevezetőt Kuncz Ödön írta. (TÉBE Könyvtár. 69. Bp., 1932
2. átd. és bőv. kiad. 1937)
A kúria újabb házasságjogi gyakorlatából. (Jogtudományi Közlöny, 1933)
Az officialitás a házassági perekben. (Jogállam, 1934)
A M. Kir. Kúria legújabb gyakorlata köteléki és nőtartási perekben. Anyagi jog. Írta és összeáll. Az előszót Wesztermayer Vidor írta. (A „Polgári Jog” Könyvtára. 21. Bp., 1936)
Csábítás, jegyszegés és a jog. A M. Kir. Kúria legújabb gyakorlata. Ungár Margittal. A bevezetőt Tóth György írta. (Pécs, 1939)
A nemzetközi jog eredete. (Bp., 1942)
Csemegi Károly élete és működése. (Bp., 1943)
Serlegbeszéd gr. Apponyi Albertről. (Bp., 1944).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője