Hadházy Pál
Hadházy Pál

2022. július 3. Vasárnap

Hadházy Pál

orvos, farmakológus

Születési adatok

1930. május 14.

Hajdúhadház, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

2003. május 6.

Budapest

Temetési adatok

2003. május 19.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Hajdú Julianna. Szülei földművesek voltak. F: 1963-tól Péter Judit orvos, gyermekgyógyász. Leánya: Hadházy Ágnes.

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1963), az orvostudományok kandidátusa (1973), doktora (1988).

Életút

A bp.-i II. sz. Autójavító Vállalat gépkocsiszerelő segéd-, majd szakmunkása (1953–1957). A BOTE, ill. a SOTE Gyógyszertani Intézete egy. tanársegéde (1963–1973), egy. adjunktusa (1973–1979), Gyógyszerhatástani Intézete egy. adjunktusa (1979–1987), egy. docense (1987–1989), egy. tanára (1989. júl. 1.–2000. jún. 30.), emeritusz professzora (2000. júl. 1-jétől). A berlini (NDK) Institut für Kreislaufforschung ösztöndíjasa (1968), majd a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ösztöndíjas vendégkutatója a londoni St. Bartholomew’s Hospitalban (1970). A Leningrádi Egyetem Összehasonlító Élettani Intézete (1973), a kanadai Dalhousie Egyetem vendégkutatója (1976). Tudományos pályafutásának kezdetén a szívműködést serkentő természetes anyagok, majd új szerkezetű antiarritmiás vegyületek hatásmódjának elemzésével foglalkozott, később a szív ingerképzését módosító farmakológiai hatásokat vizsgált. A magyarországi neurofarmakológiai és keringéspatológiai kutatások egyik iskolaalapító személyiségeként nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a béta-adrenerg receptorok aktivitásának, ill. a cholinerg-adrenerg interakció mechanizmusának, valamint a prosztaglandinok neurokémiai és a prosztaciklin értónust módosító hatásának vizsgálata terén.

Emlékezet

Budapesten (Lágymányos, XI. kerület Baranyai utca 31/b) élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Református Temetőben nyugszik.

Elismerés

Jendrassik Ernő-emlékérem, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett.

Főbb művei

F. m.: Baktérium endotoxinok szerepe a haemorrhágiás shock irreverzibilitásának kialakulásában. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1960)
Egy specifikus hatásmódú, kardiotónikus hatású sejtmembrán anyag cellulintartalmú preparátumának előállítása és biológiai titrálása béka- és emlősszíven. Többekkel. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1965)
Antiarrhythmic Effect of Some Napthylalkilamine Derivatives. Többekkel. (Acta Physiologica, 1968)
Effects of Isoprenaline and Aminophylline on the Chronotropic Response of the Isolated Guinea-Pig Heart to Vagal Stimulation and Acetylcholine. (British Journal of Pharmacology, 1971)
A cholinerg-adrenerg kölcsönhatás mechanizmusa a szív ingerképzésében. Kand. értek. (Bp., 1972)
The Effects of PGE1 on Responses to Cardiac Vagus Nerve Stimulation and Acetylcholine Release. Illés P.-vel, Knoll Józseffel. (European Journal of Pharmacology, 1973)
Az azidomorfin és származékainak hatása a keringésre, légzésre és köhögésre. Többekkel. (Orvostudomány, 1975)
The Effects of Cholinergic Drugs on Acetylcholine Release from Slices of Rat Hippocampus, Striatum and Cortex. Szerb, J. C.-vel. (Brain Research, 1977)
Prosztaglandinok hatása az alloxán-diabeteses kutyák koszorúér-tónusára. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1981)
A prosztaciklin és a PGF2alfa szerepe a hörgők simaizom-tónusának szabályozásában. Többekkel. (Pneumologia Hungarica, 1981)
Ciklooxigenáz-gátlók és prosztaglandinok hatása humán izolált mezenteriális erek tónusára. Juhász F.-fel, Nagy Lajossal. (Kísérletes Orvostudomány, 1983)
Species Dependent Relaxation of Intrapulmonary Arteries – IPA – of Rabbits, Dogs and Humans by Prostacyclin. Többekkel. (Prostaglandins, 1985)
A Lupinus termis és a Coriandum sativum vizes kivonatának hatása nyúlfül-artériák elektromosan kiváltott kontrakciójára. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1985)
Species Specificity of Thrombin-induced Changes in Vascular Tone. Többekkel. (European Journal of Pharmacology, 1986)
Effects of Indomethacin, Prostaglandins E2 and I2 on the Tone of Human Isolated Femoral Arteries. Többekkel. (European Journal of Clinic Investigation, 1986)
Az exogén és endogén prosztaciklin hatása az artéria-simaizom tónusára, regionális és species-különbségek. Doktori értek. (Bp., 1987)
Inhibition by Quinine of Endothelium-dependent Relaxation of Rabbit Aortic Strips. Gebremedhin, D.-vel, Magyar Kálmánnal. (British Journal of Pharmacology, 1987)
A prosztaciklin szerepe az értónus szabályozásában. Irodalmi áttekintés. (A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései. 3. Szerk. Burger Kálmán, Vincze Zoltán. Bp., 1988)
Az adrenerg receptorok és a prosztaglandin bioszintézis összefüggésének vizsgálata diabeteses koszorúerekben. Többekkel. – Hypoxia hatása a diabeteses koszorúér prosztaglandin szintézisére. Többekkel. (Cardiologia Hungarica, 1989)
A vascularis endothelium szerepe az értónus szabályozásában. Magyar Kálmánnal, Malomvölgyi Bélával. (A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései. 6. Szerk. Burger Kálmán, Vincze Zoltán. Bp., 1989)
A noradrenalin fokozott vasoconstrictor hatása alloxán-diabeteses kutyák femoralis ágrendszerében. A thromboxan szerepe. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1991)
The Basis of Functional and Medical Pathology. For Pharmacy Students. Egy. tankönyv. (Bp., 1992)
Kórtani és klinikai alapismeretek. Egy. tankönyv. Tekes Kornéliával, Bátor Györggyel. (Bp., 1996
2. kiad. 2002)
ford.: Besser, Michael: Endokrinológiai protokollok a Bart’s [St. Bartholomew’s Hospital] szerint. Ford. és a hazai viszonyokra adaptálta Szökő Évával. (Bp., 1997).

Irodalom

Irod.: Török Tamás: H. P., egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. (Gyógyszereink, 2003)
Török Tamás: H. P. (Acta Pharmaceutica, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője