Gyomai Zsigmond
Gyomai Zsigmond

2022. december 6. Kedd

Gyomai Zsigmond

ügyvéd, jogász

Névváltozatok

1892-ig Grimm

Születési adatok

1863. október 23.

Gyoma, Békés vármegye

Halálozási adatok

1923. október 17.

Budapest


Család

Kikeresztelkedett zsidó családból származott. Sz: Grimm Sámuel, Klausz Róza.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1886?).

Életút

Budapesten ügyvédi irodájának vezetője (1886–1902), a Jogállam c. liberális jogi szakfolyóirat alapító felelős szerkesztője (1902– 1923). Pályafutása elején verseskötettel jelentkezett, majd összegyűjtötte és kiadta a tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt Bánfi Zsigmond műveit. Jogtudósként elsősorban büntetőjoggal, perrendtartási joggal, a Kúria bíráskodásával foglalkozott. Csemegi Károly műveinek sajtó alá rendezője.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben nyugszik.

Szerkesztés

A Grill-féle Döntvénytár (I–XV. köt., Vavrik Bélával, 1904–1919), az Egyetemes döntvénytár. A felső bíróságok elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye szerkesztője (1907–1923). A Jogállam Könyvtára c. könyvsorozat szerkesztője (1917–1923). A Békésmegyei Közlöny főmunkatársa (1890). Írásai a feniteken kívül még elsősorban az Alföldben (1885–1886), a Divat-Salonban (1890), a Debreczenben (1891), az Arad és Vidéke c. lapban (1891–1899), a Pesti Hírlapban (1891, 1907, 1911), a Békésben (1894), a Fővárosi Lapokban (1894), az Aradi Közlönyben (1903, 1909), a Jövendőben (1905), a Politikai Heti Szemlében (1905), a Vasárnapi Ujságban (1905–1906), Az Ujságban (1909, 1915), a Pesti Naplóban (1915) és a Pester Lloydban jelentek meg (1917).

Főbb művei

F. m.: Álmok. Költemények és rajzok. (Bp., 1886)
Bánfi Zsigmond életrajza. (Fővárosi Lapok, 1894. 111.)
Visszaemlékezés Bánfi Zsigmondra. (Békés [folyóirat], 1894)
Bánfi Zsigmond: Tanulmányok. Összegyűjtötte Gy. Zs. Az előszót írta Beöthy Zsolt. (Bp., 1895)
A Curia bíráskodása képviselőválasztási ügyekben. 1–4. (Jogállam, 1902–1903
önállóan: 1–2. kiad. Bp., 1903)
A Curia ítélete a szalkai képviselőválasztás ügyében. (Bp., 1904)
Csemegi Károly művei. I–II. köt. Sajtó alá rend. Edvi Illés Károllyal. (Bp., 1904)
A magyar büntető törvénykönyv negyedszázados jubileuma. (Vasárnapi Ujság, 1905. 37.)
Oberschall Adolf, a magyar kúria új elnöke. (Vasárnapi Ujság, 1906. 17.)
Emlékalbum. 1890–1915. Arcképével. (Bp., 1915)
A Jogállam perrendtartási füzete. A magyar polgári perrendtartás életbelépte alkalmából szerk. Edvi Illés Károllyal és Baumgarten Nándorral. (1. kiad Bp., 1915
2. bőv. kiad. 1915)
Vavrik Béla. Életrajz. (A Jogállam Könyvtára. 4. Bp., 1917)
A Jogállam választójogi füzete az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat benyújtása alkalmából. Szerk. (Bp., 1918)
Gyászbeszéd Edvi Illés Károly ravatalánál. (Jogállam, 1919)
Edvi Illés Károly. Életrajz. (A Jogállam Könyvtára. 13. Bp., 1920).

Irodalom

Irod.: Gy. Zs. (Jogállam, 1923)
Magyar zsidó lexikon. (Bp., 1929)
Gyomaendrődi ki kicsoda? Szerk. Szilágyiné Németh Eszter, Kovácsné Nagy Katalin. (Gyomaendrőd, 2004).

Megjegyzések

Valamennyi lexikon téves halálozási adata: okt. 15. Gyászjelentésén okt. 17. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője