Gyergyai Árpád
Gyergyai Árpád

2022. június 30. Csütörtök

Gyergyai Árpád, id.

orvos

Névváltozatok

Gyergyay; kissolymosi

Születési adatok

1845. november 17.

Nagyszeben, Szeben vármegye

Halálozási adatok

1881. január 29.

Kolozsvár

Temetési adatok

1881. január 31.

Kolozsvár


Család

Régi erdélyi unitárius nemesi családból származott. Sz: Gyergyai Sámuel kincstárnoki titkár, Gyergyai Borbála. F: 1878-tól Wieland Ágnes (1856–1935). Fia: Gyergyai Árpád (1881–1952) orvos, fül-orr-gégész, rinológus. Fia születése előtt három hónappal elhunyt.

Iskola

Középiskoláit az unitárius teológiai főiskolán végezte (1863-ig), majd Kolozsvárott jogot hallgatott (1863–1864), a bécsi egyetemen orvostudori okl. szerzett (1871). Bécsi tanulmányai idején a Magyar Társaskör titkára, majd elnöke. Lipcsében és Párizsban – Claude Bernard mellett – sebészeti tanulmányokat folytatott (1875–1876), Edinburgh-ben Joseph Lister eljárását tanulmányozta (1876).

Életút

Kolozsvárott gyakorló orvos (1871–1872), a kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet Sebészeti Tanszékének tanársegéde és a helyi Karolina Kórház orvosa (1872–1874). A bp.-i tudományegyetem Kórvegytani Intézetében Plósz Pál tanársegéde (1874–1875). A kolozsvári államvasút keleti vonalának pályaorvosa és a helyi unitárius főiskolán a természettudományok segédtanára (1875–1881). Az antiszeptikus sebészet magyarországi úttörője, a magyar orvosok közül az elsők között tanulmányozhatta Joseph Listernek a sebészetet forradalmasító újdonságait. (Kolozsvárott, 1877 tavaszán ismertette Lister módszerét). Számos sebészeti újítást vezetett be: a sérvek műtéti megoldásaira, összenőtt ujjak szétválasztására, idegentestek eltávolítására. Különöse értékesek a vérátömlesztéssel és a véralvadással kapcsolatos kísérletei. Egy betegéhez történt vidéki kiszállása során szerzett tüdőgyulladásban hunyt el.

Emlékezet

Kolozsvárott (Belső Szén utca 8.) élt és tevékenykedett, a Házsongárdi Temetőben, családi sírban nyugszik.

Elismertség

A kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat alapító tagja, orvosi szakjegyzője (1876–1881).

Főbb művei

F. m.: Az élő állatbani vér megalvás kérdéséhez. Plósz Pállal. (Orvosi Hetilap, 1874
németül: Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmacologie, 1874)
A vér átömlesztése felett tett tanulmányok. (Orvosi Hetilap, 1875)
A sebszélek egyesítéséről. (Orvos- természettudományi Értesítő, 1876)
A kemény szájpad szerzett átfúródásának műtött és gyógyult esetéről. – A modern sebkezelésről. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1877)
Claude Bernard élete és tudományos működéséről. (Orvos- természettudományi Értesítő, 1878)
Az ujjak veleszületett összenövésének egy esetéről. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1878
németül: Zentralblatt für Chirurgie, 1878)
A vízsérv gyökeres műtétének egy esete. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1879)
Az ízületi bántalmak Carbolsavval kezeléséről. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1880)
A sérvkizárás tanának és gyógykezelésének történelme az ókorban. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1881).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1881. febr. 6.)
Ima kissolymosi Gy. Á. felett, Kolozsvárt, 1881. jan. 31-én. Mondotta Péterfi Dénes unitárius lelkész. (Kolozsvár, 1881)
Nagy József: Gy. Á. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1881)
Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. (Kolozsvár, 1935)
Gaál György: A két Gyergyai az egyház és a tudomány szolgálatában. (Keresztény Magvető, 1981)
Gaál György: A két Gyergyai centenáriuma. (Orvosi Hetilap, 1981. 50.)
Id. Gy. Á., a vérátömlesztés és az antiszeptikus sebészet erdélyi úttörője. (Keresztény Magvető, 1996)
Unitárius kislexikon. (Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője