Grastyán Endre
Grastyán Endre

2022. július 3. Vasárnap

Grastyán Endre

orvos, neurológus

Születési adatok

1924. február 25.

őriszentpéter, Vas vármegye

Halálozási adatok

1988. július 17.

Pécs


Család

Sz: Grastyán József, Siska Gizella. F: Horváth Anna Mária.

Iskola

Sopronban éretts. (1942), a Pápai Református Hittudományi Akadémián tanult (1942–1945), a POTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), az orvostudományok kandidátusa (1958), doktora (1976). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).

Életút

A Pécsi Tudományegyetem, ill. a POTE Élettani Intézete gyakornoka (1951–1953), egy. tanársegéde (1953–1958), egy. adjunktusa (1958–1962), egy. docense (1962–1978), egy. tanára, az Int. igazgatója, egyúttal az MTA Idegélettani Tanszéki Kutatócsoportjának vezetője (1978. júl. 1.–1988. júl. 17.). Moszkvában és Leningrádban (1956), Marseille-ben és Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1958). A Los Angeles-i Kalifornia Egyetem (UCLA) Agykutató Intézetének vendégkutatója (1959), a Havannai Egyetem Idegfiziológiai Intézete (1966), a New York-i Medical College vendégprofesszora (1971–1972). A magyarországi komplex neuro- és elektrofiziológiai kutatások iskolateremtő egyénisége. Elsőként írta le a rejtett agykérgi területnek a tanulásban betöltött szerepét. Nevéhez fűződik az agyterületnek a motivációs folyamatok szempontjából történő feltárása, nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségűek a feltételes reflex megerősítési mechanizmusát leíró munkái, továbbá elsőként írta le az ún. gátlás alól történő átcsapási (rebound) jelenséget.

Emlékezet

Pécsett hunyt el, a Központi Temetőben nyugszik, síremléke Rétfalvi Sándor szobrászművész alkotása (bronz, 1995-ben). Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben). Emléktáblája a Pécsi Tudományegyetemen látható. Tiszteletére a nevét viselő Grastyán Endre-alapítvány Grastyán Endre-díjat alapított (a művelődés és a tudományos ismeretterjesztés területén kimagasló eredményeket elért személyiségeknek, 1989-ben; először 1990-ben adták át). Nevét vette fel a Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégiuma (1998-ban), ahol évente Grastyán Endre Interdiszciplináris Konferenciát rendeznek (2003?-tól) A Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében róla nevezték el a Grastyán Endre Laboratóriumot (2008-ban).

Elismertség

Az MTA Neurobiológiai Bizottsága elnöke. A European Brain and Behaviour Society alapító tagja, a Szovjet Pavlov Társaság t. tagja (1971-től), az International Brain Research Organization (IBRO) tagja (1973-tól). Az Academia Leopoldina külföldi tagja (1964).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1982). Akadémiai Díj (1963 és 1967), Schaffer Károly-emlékérem (1975), Ranschburg Pál-emlékérem (1978), Állami Díj (1988).

Szerkesztés

A Behavioral Biology (1967-től), és az Experimental Brain Research szerkesztőbizottságának tagja (1970-től).

Főbb művei

F. m.: Agytörzsi és archiocorticalis mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexben. Kand. értek. (Pécs, 1957)
The Hippocampus and Higher Nervous Activity. (The Central Nervous System and Behaviour. New York, 1959)
The Significance of the Earliest Manifestations of Conditioning in the Mechanism of Learning. (Brain Mechanisms and Learning. Montevideo, 1959)
A modern idegélettan problémái. (Bp., 1962)
Changes of Optic Evoked Potentials during Conditioning and Their Relation to the Conditioned Startle Reaction. Klingberg, F.-fel. (Acta Physiologica, 1963)
Motivációs mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexes kapcsolatok szervezésében. Többekkel. (Pszichológiai Tanulmányok. Bp., 1965)
Hypothalamic Motivational Processes as Reflected by Their Hippocampal Electrical Correlates. Többekkel. (Science, 1965)
Rebound, Reinforcement and Self-stimulation. Többekkel. (Communications in Behavioral Biology, 1969)
Orientáció és megerősítés. Doktori értek. (Pécs, 1973)
Effects of Spatial Separation of the Conditioned Signal from the Reinforcement. Vereczkei Lajossal. (Behavioral Biology, 1974)
Az elektrofiziológia és a klinikai elektroencephalographia viszonyáról. (Orvosi Hetilap, 1978. 36.)
Rendszeranalízis-megközelítés patkányok tanulásában. A jelző térbeni lokalizációjának szerepe. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1979)
A játék neurobiológiája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1983. ápr. 19.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1985)
A tanulás optimalizálása idegfiziológiai ismeretek tükrében. (Parlando, 1984)
Az érték neurobiológiai megközelítése. (Pszichológia, 1987).

Irodalom

Irod.: Cserhalmi Imre: Grastyán professzor művei. (Népszabadság, 1986. ápr. 4.)
A játék komoly dolog. Grastyán professzor utolsó üzenete. (Parlando, 1989)
Ádám György: G. E. (Magyar Tudomány, 1989)
Molnár Péter: G. E. életműve. Művei bibliográfiájával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1990)
Mozaikkövek G. E. portréjához. Az alapkutatás alapvetően játéktevékenység. Beszélgetés G. E.-vel. (Pszichológia, 1994).

Megjegyzések

MÉL IV., A Magyar Tudományos Akadémia tagjai I. köt., ÚMÉL II. téves halálozási adat: jún. 17.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője