Gombocz István
Gombocz István

2022. december 8. Csütörtök

Gombocz István, gederéci

könyvtáros, bibliográfus, jogász

Születési adatok

1921. december 17.

Budapest

Halálozási adatok

1973. április 10.

Budapest

Temetési adatok

1973. április 19.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Gombocz Endre (1882–1945) botanikus, az MTA tagja, Traeger Olga. Nagybátyja: Gombocz Zoltán (1877–1935) nyelvész, az MTA tagja. Testvére: Gombocz Zoltán és Györffy Istvánné Gombocz Ilona középiskolai tanár, Györffy István (1912–1999) orvos, szemész felesége. F: Konkoly Adrienne. Fia: Gombocz István, leánya: Gombocz Eszter.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen állam- (1944) és jogtudományi doktori okl. szerzett (1947); tanulmányait Svájcban egészítette ki (1943).

Életút

A Magyar Szeszkiviteli Vállalat előadója (1946–1947), a Külügyminisztérium munkatársa (1947–1949) a bukaresti magyar követség attaséja (1949), hazarendelése után a Jogi és Konzuli Osztály előadója (1950–1951). A Magyar Országos Levéltár levéltárosa (1951), az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Gyarapítási Osztálya (1952), Igazgatási Osztálya (1953–1955), Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, ill. a Nemzetközi Csereszolgálat könyvtárosa (1955–1957), a Nemzetközi Csereszolgálat vezetője (1957–1973). Könyvtárosként nemzetközi kiadványcserével, elsősorban a magyarországi könyvtárak nemzetközi kapcsolataival, az UNESCO és a Könyvtáros-egyesületek Nemzetközi Szövetsége (= International Federation of Library Associatons and Instructions, IFLA) működésének, feladatainak vizsgálatával foglalkozott. Nevéhez fűződik az OSZK Nemzetközi Csereszolgálat nyilvántartó, egyeztető és tájékoztató munkájának megszervezése és az Országgyűlési Könyvtár ENSZ- és UNESCO-különgyűjteményeinek létrehozása. Jogászként nemzetközi joggal foglalkozott, elsősorban a Hágai Nemzetközi Bíróság tevékenységét tanulmányozta. Bibliográfiai tevékenysége is értékes. Emlékére az IFLA egy róla elnevezett ösztöndíjat (Gombocz Fellowship) alapított fiatal könyvtárosok amerikai tanulmányútjának támogatására.

Emlékezet

Az Országos Könyvtárügyi Tanács (OKT), ill. az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács (OKDT) tagja, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnökségi tagja. Az IFLA Nemzetközi Cserebizottsága titkára (1963–1966), elnöke (1969-től). A Magyar UNESCO Bizottság Hivatalos Kiadványok Nemzetközi Cseréje Albizottságának kelet-európai összekötője, Könyvtári és Bibliográfiai Albizottságának tagja. Halálának tízedik évfordulóján az OSZK emlékülést tartott tiszteletére (1983).

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1971).

Szerkesztés

Az UNESCO kiadványok c. bibliográfiasorozat szerkesztője (1963–1972). A Magyar Könyvszemle állandó munkatársa.

Főbb művei

F. m.: A Briand–Kellogg Paktum, mint úgynevezett „új” nemzetközi jognak elhibázott kísérlete a háború kiküszöbölésére. Egy. doktori értek. (Bp., 1944)
A Hágai Nemzetközi Bíróság megalakulása, jogi alapjai és eddigi működése. G. I. jelentése a hollandiai ösztöndíj-útról. (Bp., 1950)
Az UNESCO könyvtári munkája. (Magyar Könyvszemle, 1957)
Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi kapcsolatai. 1953–1957. (Az OSZK Évkönyve 1957. Bp., 1958)
Az UNESCO bibliográfiai munkája. (Az OKT kiadványai. 1. Bp., 1958)
Az UNESCO dokumentációs munkája. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1958)
Központi csereszolgálatok. (Az OSZK Évkönyve 1958. Bp., 1959)
Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi kapcsolatai 1958-ban és 1959-ben. (Az OSZK Évkönyve 1959. Bp., 1960)
A magyar folyóiratok válogatott jegyzéke. Összeáll. Szekeres Margittal, Szigethy Jolánnal. (Bp., 1960)
A nemzetközi kiadványcsere új hazai szabályozása. Beck Oszkárral. (Magyar Könyvszemle, 1960)
Új bibliográfiai és dokumentációs szerv az UNESCO-ban. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1961)
Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi kapcsolatai. 1960–1962. (Az OSZK Évkönyve 1961–1962. Bp., 1962)
Az általános iskolai könyvtár és szolgáltatásai. (Magyar Könyvszemle, 1962)
A magyar könyvtárak nemzetközi kiadványcseréje. (Az OKDT kiadványai. 16. Bp., 1963)
A tudományos dokumentáció új fejleményei az UNESCO-ban. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1964)
UNESCO-kiadványok. 1946–1962. Vál. bibliográfia. Összeáll. Veredy Katalinnal. (A Magyar UNESCO Bizottság kiadványa. Bp., 1965)
Tagságunk nemzetközi könyvtári szervezetekben. (Könyvtári Minerva. I–II. köt. Bp., 1965)
Újabb kurrens könyvtárügyi bibliográfiák. – Könyvtári és dokumentációs érdekű új UNESCO-kiadványok. Átszervezik az UNESCO könyvtári és dokumentációs munkáját. (Magyar Könyvszemle, 1965)
UNESCO-egyezmények a nemzetközi kiadványcsere szabályozására. (Az OSZK Évkönyve 1963–1964. Bp., 1966)
A magyar könyvtárügy nemzetközi kapcsolatai. (Az OKDT kiadványai. Bp., 1966)
Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi kapcsolatai. 1963–1966. (Az OSZK Évkönyve 1965–1966. Bp., 1967)
Magyarország és az UNESCO. 1946–1968. Sajtóbibliográfia. Összeáll. (A Magyar UNESCO Bizottság kiadványa. Bp., 1968)
Economic Aspects of the International Exchange of Publications. (Moscow, 1970)
Magyarország az UNESCO kiadványaiban 1946–1968. Bibliográfia. Összeáll. (A Magyar UNESCO Bizottság kiadványa. Bp., 1970)
Az UNESCO nevelés- és oktatásügyi kiadványai. (Magyar Pedagógia, 1971)
A Könyvtáros-egyesületek Nemzetközi Szövetsége. IFLA–FIAB. (Az MKE és az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványa. Bp., 1972)
Study on the Interlibrary Loan and the International Exchange of Publications. Final Report of the European Conference on the Exchange of Publications. Vienna, 1972. ápr. 24–29. Szerk. Schiltman, Maria J.-vel és Thompson, Anthonyval. (Az IFLA kiadványa. The Hague, 1972)
Az IFLA Nemzetközi Kiadványcsere Bizottságának 40 éves működése. (Az OSZK Évkönyve 1970–1971. Bp., 1973)
ford.: Az UNESCO hivatása, felépítése, pénzforrásai, funkciója… Az UNESCO hivatalos kiadványa. Ford. (Bp., 1967).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1973. ápr. 15.)
Tóth András: G. I. (Magyar Könyvszemle, 1973)
Gombocz Istvánné: G. I. irodalmi munkássága. – Haraszthy Gyula: G. I. (OSZK Évkönyve 1970–1971. Bp., 1973)
Birkás Endre: G. I. (Könyvtáros, 1973)
Somkuti Gizella: G. I.-emlékülés. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1984)
Haraszthy Gyula: G. I. pályaképe. (OSZK Évkönyve 1982–1983. Bp., 1985)
Vekerdi Judit: 75 éve született G. I., az OSZK Nemzetközi Csereszolgálatának megalapítója. (OSZK Híradó, 1996)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője