Frigyes Andor
Frigyes Andor

2024. február 29. Csütörtök

Frigyes Andor

villamosmérnök

Születési adatok

1922. február 25.

Budapest

Halálozási adatok

1992. február 2.

Budapest


Család

Sz: Lichtenstern Lívia. F: Dombegyházi Katalin (†1981).

Iskola

A BME Gépészmérnöki Karán végzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1959), doktora (1974).

Életút

A BME Villamosmérnöki Kar Villamosgépek, ill. Villamosgépek Üzemtana Tanszék tanársegéde (1950–1955), egy. adjunktusa (1955–1959). Az Automatizálási Tanszék egy. docense (1959–1963), egy tanára (1963. júl. 30.–1964), ill. az általa megszervezett Folyamatszabályozási Tanszék vezetője (1964–1988). A Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese (1961–1963), dékánja (1963–1967), a BME rektorhelyettese (1978–1982). Az MTA–TMB-n Kovács K. Pál aspiránsa (1952–1955). Automatizálással, a mágneses erősítők elméleti problémáival, szabályozási rendszerek kutatásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a folyamatszabályozás területén, új Fourier-transzformációs eljárást dolgozott ki, új, ún. felfutási függvényeket vezetett be, amelyekkel lineáris dinamikus rendszerek egyszerűbb modellezését tette lehetővé. Kifejlesztett egy elektromechanikus univerzális szabályozót és egy fordulatszám-szabályozási rendszert is. Jelentős szerepet játszott a magyar Irányítástechnikai Szabványtervezet kidolgozásában, és a műegyetemi automatika- és szabályozástechnika-oktatás megszervezésében. Nevéhez fűződik a BME Villamosmérnöki Karán a Folyamatszabályozási Tanszék megalapítása (közel huszonöt éven át vezette a Tanszéket!).

Elismertség

Az MTA Automatizálási Főbizottsága alapító tagja (1952-től). A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület elnökségi tagja. Az International Federation of Automatic Control Magyar Nemzeti Bizottságának tagja (1957-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1956), Munka Érdemrend (arany, 1966).

Szerkesztés

Az Elektrotechnika felelős szerkesztője (1952-től).

Főbb művei

F. m.: Villamosgépek üzemtana. I. köt. Egy. jegyz. Kovács Károly Pál előadásai alapján írta Tuschák Róberttel. (Bp., 1950)
Elektrotechnika. Egy. tankönyv. Boleman Géza kéziratának felhasználásával szerk. Többekkel. A példatárat összeáll. Retter Gyula. (Bp., 1951
2. teljesen átd. kiad. 1959
3. kiad. 1961)
Automatika. 2. Egy. jegyz. Nagy Istvánnal. (Bp., 1955
2. kiad 1960)
A villamos szabályozás szerkezeti elemei. (Mérés és Automatika, 1955)
Klasszikus kapcsolási mágneses erősítők. Csáki Frigyessel. (Elektrotechnika, 1957)
The Influence of the Layout and Dynamic Characteristics of Servomechanisms on the Temperature Conditions. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1957)
Félhullámú mágneses erősítők teljesítményviszonyai. Kand. értek. (Bp., 1958
kivonatosan: 1–2. Elektrotechnika, 1958)
About the Balancing of Half-Wave Push-Pull Magnetic Amplifiers. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1960)
Papírgépek együttfutásának önműködő szabályozása. (Elektrotechnika, 1961)
Szabályozástechnika. Egy. jegyz. F. A. előadásai alapján írta Szűcs Béla és Telkes Zoltán. (Bp., 1961
7. kiad. 1965)
Az automatizálás oktatási problémái. (Mérés és Automatika, 1962)
Irányítástechnika. (Műszaki értelmező szótár. 19. Bp., 1962)
Bevezetés a technológiai folyamatok automatizálásába. Egy. jegyz. (Bp., 1962
4. kiad. 1964
6. kiad. 1965)
Az oktatási reform főbb elvei a BME Villamosmérnöki Karának Erősáramú Szakán. (Elektrotechnika, 1963)
Szabályozástechnika. 1. Kiegészítés. F. E. előadásai alapján írta Magó Gyula. (Bp., 1964
2. kiad. 1966
4. kiad. 1968)
15 éves a Villamosmérnöki Kar. (Pedagógiai Közlemények, 1964)
Számítógépek alkalmazása a folyamatirányításban. (Mérés és Automatika, 1965)
A magyar villamosmérnök-képzés felszabadulás utáni húsz esztendeje. (Elektrotechnika, 1965)
A szabályozástechnika kézikönyve. Szerk. Többekkel. (Bp., 1970)
Irányítás- és méréstechnika. Folyamatszabályozás. (Műszaki értelmező szótár. 35. Bp., 1973)
Determinisztikus jelekkel perturbált rendszerek gyors identifikációja, különös tekintettel folyamatirányító számítógép operációs rendszerében való alkalmazás lehetőségére. Doktori értek. (Bp., 1973)
A számítógép és az ember. Többekkel. (Bp., 1974)
A számítógépek alkalmazása a folyamatirányításban. Lehel Csabával, Megyeri Józseffel. (A számítógép és alkalmazása. Bp., 1975)
A felsőoktatási hallgatókra vonatkozó fontosabb jogszabályok gyűjteménye. Összeáll. (Bp., 1976)
Automatizálás, folyamatszabályozás. Összeáll. (Oktatási Minisztérium. Kutatóhálózat-fejlesztési koncepciók. Bp., 1977)
Vízműalkalmazásokra kifejlesztett telemechanika család. Többekkel. (Automatizálás, 1980)
Az időoptimális irányítási elv alkalmazása DDC szabályozási rendszer tervezésében. Pohl Andrással, Szilágyi Bélával. (Elektrotechnika, 1984).

Irodalom

Irod.: Kerényi Mária: Életrajz helyett. Interjúk. (Bp., 1978)
Halálhír. (Népszabadság, 1992. febr. 11.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője