Földes Enikő
Földes Enikő

2024. június 19. Szerda

Földes Enikő

vegyészmérnök

Születési adatok

1944. május 22.

Zirc, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

2016. december 27.

Budapest


Család

Szülei: Földes Ferenc (†1996. febr. 3. Miskolc) orvos, gyermekgyógyász, a miskolci Semmelweis Kórház Gyermekbénulási Osztályának vezetője, Tóth Judit kémikus.

Testvére: Földes Ferenc agronómus.

Szülei Miskolcon; testvére, családjával Érden élt(ek).

Iskola

Általános és középiskoláit Miskolcon végezte, a Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban éretts. (1962), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipari Szak Petrolkémiai Ágazatán végzett (1967), a BME Vegyészmérnöki Karán műanyag-feldolgozó szakmérnöki okl. szerzett (1971), a kémiai tudomány kandidátusa (1984), az MTA doktora (2006).

Életút

Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat Vegyi Laboratóriumának kutató vegyészmérnöke (1967. szept. 1.–1972. febr. 14.), a Zsámbéki Műanyagipari Vállalat értékesítési csoportvezetője (1972. febr. 15.–1972. nov. 30.), a Műanyagipari Kutatóintézet Feldolgozástechnikai Főosztályának tud. munkatársa (1972. dec. 1.1984).

Az MTA KKKI, ill. 1998-tól az MTA Kémiai Kutatóközpont (KK) Polimer Fizikai-kémiai Osztályának, ill. Makromolekuláris Kémiai Osztályának tud. főmunkatársa (1984–2002). Az MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratóriuma, 2004-től Anyag- és Környezetkémiai Intézete tud. főmunkatársa (2003–2006), tud. tanácsadója (2006-tól).

A BME Vegyészmérnöki Kar Műanyag- és Gumiipari Tanszéke előadó tanára (1995-től). C. egy. tanár (2007-től).

A brooklyni Műszaki Főiskola (= Polytechnic University) vendégkutatója (1988).

Makromolekuláris kémiával, elsősorban etilén polimerek degradációjának és stabilizálásának vizsgálatával, speciális polimerek szintetizálásával foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén az Orionban tagja volt annak a kutatócsoportnak, amelyik Haskó Ferenc vezetésével Magyarországon először valósította meg a műanyagok galvanizálását ipari méretekben. Később érdeklődése a PVC, ill. a PVC-alapú összetett polimer rendszerek fizikai tulajdonságainak vizsgálata felé fordult. Bizonyította, hogy a polimerek jellemzői adalékanyagokkal (pl. stabilizátorok, színezékek, lágyítók stb.) jelentősen módosíthatók. Az adalékok többsége ugyanis polimorf anyag, amelyek kísérletileg meghatározott oldhatóságát az egyensúlyi oldhatóságot leíró termodinamikai paraméterek mellett a termikus előélet és a vizsgálati körülmények jelentősen befolyásolják. Megállapította, hogy az elméleti oldhatóságtól való eltérés iránya és mértéke függ a polimorfizmusból eredő többlet szabadentalpiától (= extenzív termodinamikai állapotfüggvény), a molekulák asszociációjától, valamint a polimer duzzaszthatóságától. Elsők között fedezett fel összefüggéseket az adalékok fajlagos térfogata, a polimer-adalék rendszer teljes szabadtérfogata és a diffúzióállandó között. Kutatói tevékenységével, mindenekelőtt a többkomponensű adalékrendszerek hatékonyságát meghatározó tényezők feltárásával, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a polietilén termékek minőségfejlesztése, új alapanyagok és adalékreceptúrák kidolgozása valamint új stabilizátor recepturák kifejlesztése terén. 

Elismertség

Az MTA Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Bizottsága szavazati jogú tagja (2011–2016). Az MTA Műanyag-kémiai Munkabizottsága (1990–1996), az MTA Műanyag-fizikai Munkabizottsága (1990–1996), ill. az MTA Műanyag- és Termoanalitikai Munkabizottsága tagja (1996-tól).

A Műanyagmérnökök Egyesülete (SPE) Közép-európai Szekció magyar szervezete tagja (1996-tól).

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja, a Műanyag-kémiai Szakosztály vezetőségi tagja (1995-től).

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1968-tól).

Elismerés

GTE Egyesületi Érem (1974), Széchenyi István-ösztöndíj (2002).

Főbb művei

F. m.: ABS-műanyag maratása galvanizáláshoz. Fodor Gábornéval, Haskó Ferenccel és Kunkel Judittal. (Gépgyártástechnológia, 1973. 11.)
Dielectric Depolarization Spectra of Toughened Polyvinylchloride. Hedvig Péterrel. (Angewandte Makromolekularische Chemie, 1974)
Effect
of Processing on the Thermomechanical and Dielectric Relaxation Properties of Plasticized Polyvinyl Chloride Compounds. Hedvig Péterrel és Pazonyi Tamással. (Journal of Macromolecular Sciences, 1978)
Effect of Temperature, Shear and Blending Conditions on the Relaxation Properties of Milled and Compression Moulded Plasticized PVC Compounds. Hedvig Péterrel. (Journal of Vynil Technologies, 1981)
Microstructure and Relaxation Properties of PVC-Based Two-Component Polymer Systems. Dimitrov Miklóssal. (Angewandte Makromolekularische Chemie, 1982)
A
feldolgozás körülményeinek hatása a kemény és lágyított PVC relaxációs tulajdonságaira. Kand. értek. (Bp., 1983)
HDPE és LLDPE degradációja zárt gyújtókamrában. 1–2. Iring Rezsőnével és Tüdős Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988. 1–2.)
Néhány nagytisztaságú szervetlen és szerves folyadék kölcsönhatása poliolefinekkel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1989. 2.)
Parciálisan hidrogénezett poli-2,3-difenil-butadiének és polisztirol termikus oxidációja. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1990. 8.)
Transport of Small Molecules in Polyolefins. I. Diffusion of Irganox 1010 in Polyethylene. Turcsányi Bélával. (Journal of Applied Polymer Sciences, 1992)
Physical Aspects of Polymer Stabilization. (Polymer Degradation and Stabilization, 1995)
Polymer-Additive Compatibility. Study of Primary Antioxidants in PBD. Lohmeijer, J.-vel.
(Journal of Applied Polymer Sciences, 1997)
Study of the Effects Influencing Additive Migration in Polymers.
(Angewandte Makromolekularische Chemie, 1998)
Surface
Changes of Corona Discharge Treated Polyethylene Films. Többekkel. (Journal of Applied Polymer Sciences, 2000)
Miscibility-Structure-Property Correlation in Blends of Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer and Polyamide 6/66. Pukánszky Bélával. (Journal of Colloid and Interface Sciences, 2005)
Fizikai
tényezők szerepe a polimerek adalékanyagainak hatékonyságában. Doktori értek. (Bp., 2006)
Efficiency
and Mechanism of Phosphorous Antioxidants in Phillips Type PE. Többekkel. (Polymer Degradation and Stability, 2006)
Effect of Thermala and Hygrothermal Aging on the Plane Stress Fracture Toughness of Poly[ethylene terephthalate] Sheets. Bárány Tamással és Czigány Tiborral. (Express Polymer Letters, 2007. 3.).

F. m.: írásai a Műanyag és Gumi c. folyóiratban: ABS-műanyag felületének feldurvítása. Forgács Tamásnéval, Haskó Ferenccel és Kunkel Judittal. (1970. 11.)
PVC-alapú kétkomponensű polimer rendszerek tulajdonságai. Dimitrov Miklóssal. (1979. 5.)
A szárazkeverék tárolásának hatása a lágyított PVC relaxációs tulajdonságaira. (1980. 9. )
Oxigénpermeáció padlófűtési rendszerek műanyag csőfalán keresztül és ennek kapcsolata a fűtőrendszer korróziós folyamataival. Ifj. Pukánszky Bélával és Turcsányi Bélával. (1993. 7.)
Összefüggés polimer keverékek összeférhetősége, szerkezete és tulajdonságai között. Többekkel. (1999. 7.)
Polimerek stabilizálásának fizikai szempontjai. 1–2. Stabilizátorok oldhatóságát befolyásoló tényezők. 3. Adalékok diffúzállandóját befolyásoló tényezők. 4. Stabilizátorkeverékek mobilitását befolyásoló tényezők. (2006. 1–4.)
Összefüggés a polietilén feldolgozása során bekövetkező stabilizátorfogyás és a polimer tulajdonságainak változása között. Kriston Ildikóval és ifj. Pukánszky Bélával. (2007. 1.)
Az adalékrendszer hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira. Többekkel. (2010. 1.)
Természetes anyagok a műanyagiparban – alapanyagok és adalékok. Imre Balázzsal, Pataki Piroskával és ifj. Pukánszky Bélával. (2012. 1.)
Polietilén-feldolgozás stabilizálása kvercetin természetes antioxidánssal. Ifj. Pukánszky Bélával és Tátraalji Dórával. (2013. 10.)
Természetes antioxidánssal módosított hallosyt nanocső stabilizáló hatásának vizsgálata polietilénben. Többekkel. (2014. 10.).

Irodalom

Irod. és források: Dr. Földes Ferenc csetényi körorvos és Tóth Judit Budapesten házasságot kötöttek. (Somogyi Újság, 1942. máj. 30.)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Elhunyt dr. Földes Ferenc orvos, gyermekgyógyász főorvos. (Észak-Magyarország, 1996. febr. 22.)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Kutatás+fejlesztés. Műanyag-öregedés ellen. [Földes Enikő kutatócsoportjának eredményeiről.] (Figyelő, 2008. okt. 22.)
Iván Béla: Polimerek mint másodlagos nyersanyagok. (Magyar Tudomány, 2010. 3.).

 

neten:

https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=9481 (Az MTA köztestületének elhunyt tagjai)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője