Fényi Gyula
Fényi Gyula

2021. október 25. Hétfő

Fényi Gyula

csillagász, fizikus, jezsuita szerzetes

Névváltozatok

Finck István

Születési adatok

1845. január 8.

Sopron

Halálozási adatok

1927. december 21.

Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

A bencés rend soproni gimnáziumában éretts. (1864), Nagyszombatban belépett a jezsuita rendbe (1864. szept. 24.), Innsbruckban pappá szentelték (1877), Pozsonyban ünnepélyes fogadalmat tett (1882. febr. 2.). A nagyszombati jezsuita kollégiumban klasszika- filológiát és szónoklattant (1866–1868), filozófiát, matematikát és természettudományokat (1868–1871), az innsbrucki egyetemen teológiát tanult (1874–1878). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.).

Életút

A kalocsai érseki főgimnáziumban a fizika–természetrajz r. tanára (1871–1874 és 1878–1880), a pozsonyi jezsuita főiskolán a felsőbb matematika r. tanára (1882–1885), a kalocsai Haynald-obszervatórium igazgatója (1885–1913). A Nap légkörfizikájának, elsősorban a napfoltoknak és az ún. protuberancia-jelenségnek nemzetközileg is kimagasló eredményeket elért kutatója. Meteorológiával is foglalkozott, elsősorban a szélfordulások törvényszerűségeit és a légnyomás napi változásait vizsgálta. Jelentős eredményeket ért el a viharjelzők fejlesztése és tökéletesítése területén. Csillagászati megfigyeléseit fokozódó szembetegsége miatt volt kénytelen abbahagyni (1917).

Emlékezet

Kalocsán hunyt el, a városi jezsuita sírkertben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2009-ben). Néhány levelét, könyvét és a napkitörésekről készített rajzait a Kalocsai Érseki Könyvtár őrzi. Nevét egy kráter őrzi a Holdon (1971-től), továbbá róla nevezte el a Nemzetközi Csillagászati Unió a 115254Fényi nevű kisbolygót (2010-ben). Nevét vette fel a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium (1994-ben) és az uo. működő Fényi Gyula Csillagda.

Elismertség

A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Szakosztálya (1887–1916), a Szent István Akadémia tagja (r.: 1916). A Magyar Földrajzi Társaság (1907-től), a Magyar Meteorológiai Társaság tagja (t.: 1925), tb. elnöke; a Stella Csillagászati Egyesület díszelnöke (1924-től). A Német (1898-tól), a Belga Asztronómiai Társaság (r.: 1900), a vatikáni Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei tagja (l.: 1902), a montevideói Instituto Solare International (l.: 1903; ig.: 1914), az Olasz Csillagászok Társasága tagja (l.: 1909).

Szerkesztés

A Haynald Obszervatórium Közleményeinek szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A nap protuberancziái. 1–6. (Haynal Obszervatórium Közleményei, 1886–1892)
Meteorológiai észlelések. (Kalocsa, 1886– 1888)
A nap fokozott tevékenysége 1887-ben. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1888)
Anemometer-észlelések a Haynald-obszervatóriumon, Kalocsán. 1881–1888. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1889)
A Merkur bolygónak tengelye körüli forgásáról. Képmelléklettel. (Katholikus Szemle, 1891)
A Haynald-obszervatóriumon 1887-ben tett protuberanczia-észlelések általános eredményei. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1892)
Menyhárth László meteorológiai megfigyelései Boromában. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1895)
A Haynald Obszervatórium alapítása, leírása, tevékenysége. 1–4. (Katholikus Szemle, 1896–1898)
A napon észlelt jelenségek természetének magyarázata. (Bp., 1900)
Protuberanzen beobachtet in den Jahren 1891, 1892. (Kalocsa, 1911)
A légnyomás évi és napi menete Kalocsán. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911)
A nap légkörének physikája. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1917. jan. 22.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1918)
A napon észlelt jelenségek természete. (Bp., 1918)
A protuberanciák periódusa. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1921)
A légnyomás tíz évi észlelésének eredményei Kalocsán, 1906-tól 1915-ig. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1922)
Die Periodizität der Protuberanzen der Jahre 1886–1917. (Kalocsa, 1922).

Irodalom

Irod.: Anghern Tivadar: F. Gy. (Stella, 1928)
Anghern Tivadar: F. Gy. (Az Időjárás, 1928)
Bíró Bertalan: A Nap-kutató F. Gy. (Jezsuita Történeti Évkönyv, 1942)
Gerlei Ottó: F. Gy. és a kalocsai csillagvizsgáló. (Csillagászati Évkönyv, 1984)
Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatórium története. (Bp., 1986)
Bartha Lajos: F. Gy. emlékezete. (A Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Szakcsoportjának Közleményei, 1995)
Székely László: A Nap magyar kutatója. F. Gy. és a jezsuita természettudomány. Megjelent az 1999. aug. 11-i teljes napfogyatkozás alkalmából. (Bp., 1999).

Megjegyzések

Szinnyei: eltérő születési adat: jan. 9.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013