Csanádi György
Csanádi György

2022. december 9. Péntek

Csanádi György

jogász

Születési adatok

1917. augusztus 29.

Budapest

Halálozási adatok

1986. szeptember 7.

Budapest


Iskola

Budapesten éretts. (1935), tanulmányai idején az Eötvös Loránd Matematikai Versenyen a 2. helyen végzett (1935). A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1939), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1946), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1957). 

Életút

Az Első Magyar Gépgyár bérelszámolója (1937–1938), a Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar Magánjog Tanszékén Szladits Károly titkára, tud. segédmunkatársa (1938–1942), behívták munkaszolgálatra (1942 ősze–1944. dec.). A II. világháború után a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. csoportvezető ügyésze (1945–1948), az Állami Villamos Művek Rt. főügyésze (1948–1949), a budapesti Állam- és Jogtudományi Intézet igazgató-titkára (1949–1951). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem alapító tagja, ill. az MKKE Jogi Tanszékén a polgári jog és a munkajog előadó tanára (1950–1951), egy. docense (1952–1966), az MKKE Kereskedelmi Kar Gazdasági Jogi Tanszék egy. tanára (1966. júl. 31.–1985. dec. 31.). 

Polgári eljárásjoggal, munkajoggal, kereskedelmi és gazdaságjoggal, ipari vállalatok és gazdasági társaságok alapításának és átalakításának jogi kérdéseivel foglalkozott. Jelentős szerepet játszott az önálló váló Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE jogi oktatásának megszervezésében. Jelentős szerepet vállalt az 1968-as gazdaságirányítási reform jogi feltételeinek előkészítésében és kidolgozásában. 

Főbb művei

F. m.: Jogi személyek, bérlet, pénztartozás, kölcsön, kamat. (Magyar Magánjog. Bp., 1941)
Kiskorúak önállóan köthető terhes szerződései. (Szladits Károly-emlékkönyv. Ünnepi dolgozatok Szladits Károly 70. születésnapjára. Bp., 1941)
Új feladatok a kereskedelmi jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1948)
A népi demokráciák alkotmányai. Csató Istvánnal és Kálmán Györggyel. (Jogtudományi Közlöny, 1949)
Megalakult az Állam- és Jogtudományi Intézet. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
Jogi ismeretek. Tankönyv a közgazdasági technikumok IV. osztálya számára. (Bp., 1951)
A gazdasági jog kérdéséhez. Pap Tiborral. (Jogtudományi Közlöny, 1951)
Jogi ismeretek. 2. Egy. jegyz. (A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem kiadványa. Bp., 1951 és utánnyomások: 1952–1959)
Gazdasági igazgatásunk újabb fejlődése, a trösztök. (Állam- és Közigazgatás, 1952)
Az állami szervek néhány polgári jogi problémája a magyar jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1954)
A Munka Törvénykönyvének kommentárja. (Jogtudományi Közlöny, 1955)
Polgári jog. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
A teljesítés szabályai a Polgári Törvénykönyv tervezetében. – A szerződésszegés szabályai a Polgári Törvénykönyv tervezetében. (Jogtudományi Közlöny, 1958)
A megbízási jogviszony egyes kérdései. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1959)
A kollektív szerződésről. (Jogtudományi Közlöny, 1960)
Munkajog. Egy. jegyz. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1960)
Polgári jog. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1960
2. kiad. 1973
3. kiad. 1976
4. kiad. 1979
5. kiad. 1982
7. kiad. 1984 és utánnyomások: 1961–1984)
Munkajog. Egy. tankönyv. (Bp., 1961 és utánnyomások: 1962–1974
2. kiad. 1975
3. kiad. 1976 és utánnyomások: 1977–1980)
Útmutató az államjog tanulásához. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1962)
Das Eigentumsrecht im ungarischen Zivilgesetzbuch. (Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Bp., 1963)
Jogi ismeretek a Művelődési Minisztérium ipari üzemgazdasági tanfolyam számára. (Bp., 1963)
Büntetőjog. Bíró Sándorral. (A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem kiadványa. Miskolc, 1963 és utánnyomások: 1964–1970)
Gazdasági ismeretek a közgazdasági szakközépiskolák 2. osztálya számára. Verebélyi Józseffel. (Bp., 1965 és utánnyomások: 1966–1969
5. átd. kiad. 1970
6. kiad. 1974)
Az állami vállalat jogi helyzete az új mechanizmusban. (Közgazdasági Szemle, 1966)
Vállalati gazdálkodás, felelősség, törvényesség. (Társadalmi Szemle, 1966)
A szerződések szabályozása a magyar jogban. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1970)
Az iparigazgatás jogi kérdései Magyarországon. (A MTESZ kiadványa. Bp., 1975)
Észrevételek a Polgári Törvénykönyv módosításának tervezetéhez. 1–2. (Magyar Jog, 1977)
A gazdasági társulások jogi formáinak kérdéséhez. (Közgazdasági Szemle, 1977)
Le statut juridique des enterprises en Hongrie. (Rivista delle società, Milano, 1981)
A belföldi beruházási fővállalkozás jogi kérdései. (Bp., 1983)
A beruházási megbízás és fővállalkozás joga. Harmathy Attilával. (Bp., 1984)
Le modification du contrat par le consentement des parties dans le droit hongrois. (Selected Essays for the 12th Congress of Comparative Law. Szerk. Lamm Vanda és Péteri Zoltán. Bp., 1986)
A beruházási rendszer jogi kérdései. (Egyetemi Szemle, 1986)
Polgári jog. Egy. jegyz. Cs. Gy. Polgári jog. c. egyetemi tankönyvének átd. kiadása. (Bp., 1992). 

Irodalom

Irod.: Beck Salamon: Cs. Gy.: Polgári jog. Egy. tankönyv. (Jogtudományi Közlöny, 1960)
Mádl Ferenc: Cs. Gy. „Polgári jog”-áról és polgári jogunk néhány kérdéséről. (Jogtudományi Közlöny, 1971)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1986. szept. 13.)
Cs. Gy. nyugalmazott egyetemi tanár. (Heti VG, 1986. 20.)
Halmai Gábor: Cs. Gy. (Jogtudományi Közlöny, 1987). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: szept. 16.! Gyászjelentése szerint szept. 7-én hunyt el. 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője