Brenner János
Brenner János

2020. október 31. Szombat

Brenner János

építőmérnök

Születési adatok

1927. március 20.

Szombathely

Halálozási adatok

1997. március 12.

Budapest


Család

Sz: Brenner János (1891–1956) építészmérnök, Pohl Irma. Fia: Brenner János, ifj. építészmérnök. Testvére: Brenner Marietta gyógyszerész és Brenner Vilmos építészmérnök.

Iskola

A szombathelyi Faludi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1945), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építészmérnöki okl. (1949), az ÉKME-n városépítési-városgazdasági szakmérnöki okl. szerzett (1965), doktorált (1967), a Drezdai Műsz. Egyetemen DSc-fokozatot szerzett (1972), a műszaki tudomány doktora (1984). Az MLEE-n filozófia-esztétika szakon végzett (1967).

Életút

A BME Építészmérnöki Kar Városépítési Tanszék gyakornoka (1949–1950), tud. munkatársa (1951–1952), a Budapesti Városrendezési Intézet, ill. a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (Buváti) általános tervezési osztályának munkatársa (1950– 1955), osztályvezetője (1955–1967), műszaki igazgatóhelyettese (1977-től). A Drezdai Műszaki Egyetem Városépítési Tanszék vendégprofesszora, tanszékvezető egy. tanára (1967–1976). Városrendezési tervekkel fogl., részt vett a bp.-i lakásépítési programok városépítési vizsgálataiban (1953–1955), közreműködött a bp.-i régió tervezési munkáiban (1958–1962), majd Budapest főváros általános rendezési tervének vezető tervezője (1988).

Elismertség

Az MTA Településtudományi Bizottsága tagja (1977-től). A Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) vezetőségi tagja, elnökségi tagja (1964-től). A Magyar Urbanisztikai Társaság tagja. Az ENSZ Városépítési Munkabizottsága elnöke (1978–1980). Az NDK Építészeinek Szövetsége vezetőségi tagja (1970-től), az NDK Építészeti Akadémiájának szakértője (1971-től).

Elismerés

Ybl Miklós-díj (építészelméleti tevékenységéért, 1964), Hild János-emlékérem (1981).

Főbb művei

F. m.: tervezései: Budapest, Kerepesi úti lakótelep beépítési terve (1953)
Oroszlány főtere (1954)
Pécs déli városrésze (1955)
Szeged, Dóm tér és környéke (1957)
Ózd új városközpontja (Mester Árpáddal, 1958)
Budapest X. ker. Telepes utcai lakótelep rendezési terve (1963)
Budapest XVIII. ker. Lakatos utcai lakótelep beépítési terve (1963)
Budapest II. ker. Törökvész utcai lakótelep (1964)
Budapest XII. ker. Mártonhegyi úti lakótelep (1965)
Debrecen, központi mentőállomás (1966)
Szolnok, pályaudvar és előtere (1966)
Budapest XII. ker. Dániel utcai lakótelep (1966)
Budapest-Aranyhegy, rádió- és televízió-székház lakóteleppel (1967)
Jena-Ammerbachi lakótelep beépítési terve (1970)
Kaposvár-Deseda, üdülőterület (1980). F. m.: írásai: Építési övezetek tervezett beépítettségének meghatározása. (Településtudományi Közlemények, 1953)
Budapest városépítészeti kérdései. Az 1953. november hó 20–21-én tartott ankét anyaga. Szerk. Preisich Gáborral, Sós Aladárral. (Bp., 1954)
Szombathely városépítés-története a XIX. század második felétől az első világháborúig. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1959
hasonmás kiadás Szombathely, 2000)
Lakásépítésünk távlatairól. (Valóság, 1962)
Lakóterületek beépítési mértékének néhány elvi kérdése. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1963)
Budapest városrendezési problémái. Többekkel. (Bp., 1963)
Szanálás a városrekonstrukció keretében. Témadokumentációs tanulmány. (Bp., 1965)
Budapesti lakóterületek szanálási feladatainak egyes problémái. (Bp., 1965)
A Józsefváros egy részének szanálási terve. (Műszaki tervezés, 1966)
Nagyvárosi lakóterületek szanálási feladatainak egyes elvi és meghatározási problémái, különös tekintettel az építményállomány állapotváltozási folyamatainak jellegére és értékelési kérdéseire, valamint a szanálási tervezés módszereire. Egy. doktori értek. (Bp., 1967)
A településtudomány néhány ismeretelméleti problémájáról. (Építés- és Építészettudomány, 1969)
Egy koncepció a településtudomány tárgyáról, elméletéről és gyakorlatáról. (Építés- és Építészettudomány, 1971)
A ‘környezet’ problémájáról a városépítésben – a környezet tervezése tudományának elméleti problémájáról. DSc-értek. Német nyelven. (Dresden, 1972)
Városépítés és környezetalakítás. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1974)
A város értelmezéséről a városépítésben. (Építés- és Építészettudomány, 1976)
Drezda városépítésének áttekintése. (Építés- és Építészettudomány, 1978)
Falusi műemléki együttesek védelme. ICOMOS Konferencia. Budapest, 1977. június 23–29. Szerk. Merker Viktorral. (Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága kiadványa. Bp., 1980)
Település és tervezés. (Bp., 1985)
Városépítés a Duna budapesti szakaszán. (Valóság, 1991)
Budapest területi és népesedési fejlődése. A három város egyesítésének százhúsz éve. (Társadalmi Szemle, 1993)
Kommunálpolitika és városrendezési tervezés. (Építés- és Építészettudomány, 1994)
A „kétharmados” társadalom lakásügye. (Valóság, 1995)
Budapest és a városfelújítás. (Építés- és Építészettudomány, 1997)
A Vas vármegyei Brenner család elődei. (Vasi Szemle, 1997).

Irodalom

Irod.: B. J. építészmérnök. (Vasi Szemle, 1988)
Heckenast János: Néhány adalék B. J. és Szombathely kapcsolatáról. (Vasi Szemle, 1997)
B. J. Ybl-díjas és Hild-emlékérmes építészmérnök. (Építésügyi Szemle, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013