Borsos József
Borsos József

2020. október 26. Hétfő

Borsos József

építőmérnök

Születési adatok

1901. január 6.

Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1981. július 5.

Budapest


Család

Sz: Borsos József (1875–) járásbíró, majd a Szolnoki Ügyészség elnöke, Sarkadi Nagy Ilona (1882–). F: 1931– 1. Szécsi Teréz (1907–), Szécsi Illésnek (1866–1939), a Magyar Kerámiai Gyár igazgatójának és Varsányi Irén (1879–1932) színésznőnek a leánya. Fia: Borsos István (1936–) építészmérnök. 2. Irányi Lujza könyvtáros, FSZEK. Fia: Borsos Béla (1958–) állatorvos. Testvére: Borsos Béla (1913–1991) művészettörténész.

Iskola

Elemi és középiskoláit Beregszászon végezte, a beregszászi állami főgimnáziumban éretts. (1919), a József Műegyetemen általános mérnöki okl. szerzett (1924), doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1960).

Életút

A József Műegyetem Alkalmazott Szilárdságtani Tanszékén Czakó Adolf díjtalan tanársegéde (1924–1925), a II. sz. Hídépítési Tanszékén Mihailich Győző kisegítő tanársegéde (1927–1930). Budapest székesfőváros szolgálatába állt; mérnökként (1924– 1936), főmérnökként dolgozott (1936–1945), műszaki főtanácsossá léptették elő (1945. júl. 1-jétől), a fővárosi közgyűlés tanácsnokká választotta meg (1946. dec. 14-én). A Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja (1946–1948). A Ferencvárosi Helyi Kikötő mélyépítési tervező mérnöke és építésvezetője (1925–1928), a II. sz. Út- és Csatornaépítési Ügyosztály mérnöke (1929–1933). A bp.-i X. kerületi Mérnöki Hivatal mérnöke, az útfenntartási és vízjogi ügykör vezetője (1933–1935), ismét a II. sz. Út- és Csatornaépítési Ügyosztály mérnöke (1935–1936), főmérnöke (1936–1945), a III. sz. Városrendezési Ügyosztály vezetője (1945), a II. sz. Út- és Mélyépítési Ügyosztály vezetője (1946. jan. 1.–1950. jún. 15.). A II. sz. osztályból létrejött Fővárosi Mélyépítési Beruházási Vállalat alapító igazgatója (1950–1952), a Magasépítési, a Mélyépítési és a Kisebb Beruházási Vállalatból egyesített Fővárosi Beruházási Vállalat vezérigazgatója (1952), majd az ebből átszervezett Beruházási Igazgatóság főmérnökeként irányította a főváros beruházási tevékenységének műszaki ügyeit (1953. jan. 1.–1954. szept. 14.). A Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának szaktanácsadója (1955–1956). Az ÉME, ill. az ÉKME Építészmérnöki Kar Városgazdasági Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1954. szept. 15.–1967) és az ÉKME rektorhelyettese (1957–1959), az újabb átszervezés után a BME Építőmérnöki Kar Út- és Vasútépítési Tanszék, majd az I. sz. Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egy. tanára (1967–1971). Az FKgP tagja (1947-től). A Magyar–Szovjet Társaság (1947-től) és a Magyar Szabadságharcos Szövetség tagja (1948-tól). Budapest főváros városgazdálkodásával fogl., ő tervezte és ellenőrizte a Várhegy nyugati lejtőjén a hegycsúszás elleni védőmunkálatokat, ill. a keleti lejtő sziklabiztosítási munkálatait (1936-tól). Részt vett a II. világháborús károk helyreállítási munkáinak megszervezésében, vezette a főváros szikla- és barlangóvóhelyeinek építkezéseit. Újjászervezte Budapest árvízvédelmét, részt vett a Duna hidak roncskiemelési és újjáépítési munkáiban, ill. a hídfők tervezésében és építésében. Irányította többek között a Dimitrov téri villamosvasúti aluljáró beruházását, s a Boráros tér átépítését. Elkészítette a főváros közúti hídjainak törzskönyvét (1930–1933). További munkái: a ferihegyi repülőtérre vezető út mélyépítési műtárgyai (1940– 1942); Kossuth-híd feljárója, Gellért tér átépítése, ill. a Kálvin tér, Marx tér, Roosevelt tér és a hozzájuk kapcsolódó utak átépítése (1946–1950); Sztálin-híd pesti és budai feljárói, a Váci út átépítése, Dózsa György úti aluljáró (1950–1951); Boráros tér átépítése, a bp.-i Műcsarnok újjáépítése, a Városi Színház átépítése (1951–1953).

Elismertség

Az MTA Településtudományi Bizottsága tagja, a Városgazdasági Szakbizottság elnöke (1955–1957), a Közúti- és Városi Közlekedési Szakbizottság tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1950), Munka Érdemrend (1954). Hild János-emlékérem (1971), Alpár Ignác-emlékérem (1974), Reitter Ferenc-díj (1979).

Főbb művei

F. m.: Közúti alagút építése Rotterdamban a Maas folyó alatt. (Magyar Mérnök Egyesület Közlönye, 1939)
A budapesti kikötők fejlesztése. (Városi Szemle, 1946)
A városi utak néhány műszaki problémája. (Bp., 1954)
Települések útjai. 1–2. (Bp., 1955)
Védelem a vizek kártevése ellen lakott területen. (Bp., 1956)
A városgazdaság tudományának alapvető kérdései. Az ÉKME tudományos ülésszakának előadásai. 1955. Bp., 1957)
A város- és községgazdálkodási mérnökök képzésének megindítása az Építési és Közlekedési Műszaki Egyetemen. (Mélyépítéstudományi Közlemények, 1957)
Települések útügyeinek gazdasági szemlélete. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
A városgazdaság fogalma és helye a településtudományban. (Építésügyi Szemle, 1959)
Települések vízellátásának gazdaságossága. (Építéstudományi Közlemények, 1959)
A városgazdálkodás lényege és feladatai. (Bp., 1960)
A városgazdasági tervezés módszertana. Kand. értek. (Bp., 1960)
A városrendezés gazdasági kérdései. (Bp., 1960)
Mérnöki kézikönyv 4. Többekkel. (Bp., 1961)
A települések mérnöki létesítményei. (Bp., 1961)
Városgazdaságtan. Egy. jegyz. (Bp., 1961
6. kiad. 1964)
Vidéki városaink. Szerk. (Bp., 1961)
Kommunális vállalatok szervezése és tervezése. (Bp., 1962)
A városépítés mérnöki vonatkozásai. Szakmérnöki jegyz. (Bp., 1962)
Kommunális vállalatok tevékenységének műszaki- gazdasági elemzése. (Bp., 1963)
Közművezetékek elhelyezése. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
A városgazdaság szakágazatai. (Bp., 1963
4. kiad. 1965)
Fejezetek a városgazdasági tervezés köréből. (Bp., 1963)
A városok üzemeltetése. (Bp., 1963)
Kommunális vállalatok szervezése és tervezése. (Bp., 1964)
Települések vízgazdálkodási üzemeinek kapcsolata a település és az ipar fejlesztésével. (Vízügyi Közlemények, 1964)
Vízellátás és csatornázás. (Bp., 1965
Salamin Pállal 2. kiad. Bp., 1967)
A városrendezés gazdasági kérdései. (Bp., 1966)
Mélyépítési ismeretek 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. kiad. 1970)
Közművek, közüzemek. (Bp., 1967)
Kommunális üzemek tevékenységének műszaki-gazdasági elemzése. (Bp., 1968)
Építőmérnöki ismeretek. 2. Gyulai Gézával. (Bp., 1969)
Településegészségügyi üzemek technológiája. (Bp., 1969)
A városfejlesztés gazdasági kérdései.(Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: B. J. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1981)
B. J. (Városépítés, 1981)
B. J. (Városi Közlekedés, 1981).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013