Borsiczky Dénes
Borsiczky Dénes

2022. december 8. Csütörtök

Borsiczky Dénes, borsiczi és driétomai

jogász

Születési adatok

1806. szeptember 6.

Nagykároly

Halálozási adatok

1853. július 23.

Pest


Család

Apja ügyvéd, a gr. Károlyiak uradalmának felügyelője volt.

Iskola

A pesti kegyesrendi gimnáziumban végzett, majd Bécsben és Pesten jogot hallgatott, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1827) és ügyvédi vizsgát tett (1828).

Életút

A pesti királyi jogügyi igazgatóság tisztviselője (1828–1834), a pesti tudományegyetemen a büntető- és hűbéri jog, ill. a római jog mb. előadó tanára (1834). A pozsonyi jogakadémián a politikai tudományok, a váltó- és kereskedelmi jog és az ún. tiszti írásmód r. tanára (1834. szept. 9.–1853. júl. 23.). Büntetőjoggal, jogbölcselettel, kereskedelmi és váltójoggal fogl. A jogbölcseletben Joseph von Sonnenfels, a közgazdaságtanban Adam Smith nézeteinek követője. Latin nyelvű dolgozatainak nagy része nem maradt fenn.

Emlékezet

Vagyonának egy részét a Magyar Tudós Társaságra hagyta, amely hálából – jóllehet Borsiczky nem volt akadémikus – emlékbeszédet tartott felette. Könyvgyűjteménye a BME Könyvtárába került.

Főbb művei

F. m.: Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (Pesth, 1827).

Irodalom

Irod.: Pauler Ákos: Emlékbeszéd B. D. felett. (Akadémiai Értesítő, 1854).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője