Bogárdi János
Bogárdi János

2020. november 25. Szerda

Bogárdi János

építőmérnök, hidrológus

Névváltozatok

Bogner

Születési adatok

1909. június 11.

Torontáltorda, Torda-Aranyos vármegye

Halálozási adatok

1998. november 18.

Budapest


Család

Sz: Bogner János, Schiller Etel. F: Perl Magda.

Iskola

A József Műgyetemen mérnöki okl. szerzett (1931), a kecskeméti református jogakadémián végzett (1937), az Iowa Egyetemen (USA) M. Sc. fokozatot szerzett (1938), a magyaróvári gazdasági akadémián gazda okl. (1939), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen műsz. doktori okl. (1942), magántanári képesítést szerzett (1947). A műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

Rábán, a nicki duzzasztómű építésénél (1931–1932), a Hanság-főcsatorna kotrási munkálatainál magánmérnök (1932–1933), a nyíregyházi (1933–1935), a győri folyammérnöki szolgálat mérnöke (1935–1940). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Vízrajzi Intézetének főmérnöke (1941–1955), igazgatója (1955–1995), egyúttal a vízépítési laboratórium vezetője (1941–1955) és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet (VITUKI) Kísérleti Osztálya és Hidraulikai Laboratóriumának vezetője (1955–1962). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem óraadó, ill. helyettes tanára (1945–1947), magántanára (1947–1949). Az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar I. sz. Vízépítési Tanszék egy. tanára (1962–1978). Az Iowa Egyetem (1964–1965), a Bécsi Műszaki Egyetem (1965–1978), a Padova Egyetem vendégprofesszora (1966–1978). Hordalékmozgás-mérésekkel, elméleti hidraulikai kutatásokkal fogl. A magyarországi folyók hordalékszállításának mennyiségi vizsgálatára vonatkozó rendszeres mérések megszervezője.

Elismertség

Az MTA Vízgazdálkodási Bizottságának elnöke (1965–1978). A Padovai Tudományos, Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja (1977-től). A Nemzetközi Öntözési és Lecsapolási Bizottság (= International Commission on Irridation and Drainage, ICID) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke (1965–1967), az ICID alelnöke (1967-től), tb. alelnöke (1969-től). A Nemzetközi Hidraulikai Kutatási Szövetség (= International Association of Hydraulic Research, IAHR) vezetőségi tagja (1973–1977), az IAHR alelnöke (1973–1977), tb. tagja (1978-tól). Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség l. tagja (1971-től).

Elismerés

A Bécsi Műszaki Egyetem díszdoktora (1975). Gottlieb Hagen-emlékérem (1968), Széchenyi-díj (1993).

Szerkesztés

A Magyar Vízrajzi Intézet Tanulmányok c. sorozatának szerkesztője (1947-től).

Főbb művei

F. m.: Hordalékmérési kísérletek a Felső-Dunán. (Vízügyi Közlemények, 1939)
Vízfolyások hordalékmérései. (Bp., 1942)
Hordalékmozgás folyókban. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1943)
Hordalékmozgás a folyószabályozásban. (Bp., 1943)
A budapesti Duna-hidak roncsainak vízduzzasztása. (Bp., 1947)
A lefolyási tényező és a levezetendő belvízmennyiség. (Bp., 1947)
Lebegtetett hordalékmozgás a Tisza Záhony-rázompusztai szakaszán. (Vízügyi Közlemények, 1949)
Korrelációszámítás és alkalmazása a hidrológiában. (Bp., 1952
2. kiad. 1953)
A lebegtetett hordalék. (Bp., 1952)
Folyócsatornázással kapcsolatos hordalékvizsgálatok. (Bp., 1952)
Az alföldi talajvízállás-változások vizsgálatának módszertani kérdései. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
A korreláció-vizsgálat alkalmazása az előrejelzésben. (Bp., 1954)
A hordalék szerepe a folyószabályozásban. (Bp., 1954)
A hordalékmozgás elmélete. Monográfia. (Bp., 1955)
A mederállandóságra és a hordalékmozgásra vonatkozó vizsgálatok. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Paraméterek és invariáns számok szerepe a hordalékmozgást jellemző törvényszerűségekben. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1959)
Hydraulic Similarity of River Models with Movable Bed. (Acta Technica, 1959)
Hordalékmozgás és folyószakaszjelleg. Többekkel. (Bp., 1960)
Alkalmazott hidrológia. Hidrológiai mennyiségek közötti kapcsolatok meghatározása. (Bp., 1962)
Szakértői jelentés a magyar–csehszlovák közös dunai vízerőműrendszerről. Többekkel. (Bp., 1962)
A hasonlóság kérdése, különös tekintettel a hordalékos vízfolyások kisminta vizsgálataira. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1962. nov. 15.
Hidrológiai Közlöny, 1963)
Kevés víz, víz, sok víz. (Korunk tudománya. Bp., 1967)
Mathematical Statistics as a Method for Hydrological Investigations. V. Nagy Imrével, Szíjgyártó Zoltánnal. (Bp., 1968)
Sediment Transportation in Alluvial Streams. (Bp., 1968
2. kiad. 1970)
Válogatott fejezetek a hidraulikából és a hidrológiából. Kozák Miklóssal. (Bp., 1970)
Vízfolyások hordalékszállítása. (Bp., 1971
angolul: 1974)
A vízkészletek mennyiségi és minőségi változása az emberi beavatkozás folytán. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1971)
Hidromechanika. Egy. jegyz. (Bp., 1972
3. kiad. 1984)
A hordalékmozgás korszerű elméleti és gyakorlati kérdései. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1973. dec. 13.)
Környezetvédelem–vízgazdálkodás. (Korunk tudománya. Bp., 1975)
A hidraulika gyakorlati, oktatási és elméleti vonatkozásai. (Vízügyi Közlemények, 1975)
Hidraulika. 1–2. Egy. jegyz. Kozák Miklóssal. (Bp., 1976)
Kutatási jelentések a vízgazdálkodásban. A kutatástervezés- és -szervezés főbb szempontjai. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1980)
Öntözési és vízrendező értelmező szótár. Szerk. Petrasovits Imrével. (Bp., 1980)
Massnahmenkatalog. (Berlin, 1983).

Irodalom

Irod.: Haszpra Ottó: B. J. (Magyar Tudomány, 1999)
B. J. (Víztükör, 1999)
Starosolszky Ödön: B. J. (Vízügyi Közlemények, 1999)
B. J. (Hidrológiai Közlöny, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013