Böckh János
Böckh János

2022. augusztus 10. Szerda

Böckh János, 1907-től nagysuri

geológus

Születési adatok

1840. október 20.

Pest

Halálozási adatok

1909. május 10.

Budapest


Család

Sz: Böckh Adalbert orvos. Fia: Böckh Hugó (1874–1931) geológus.

Iskola

A pozsonyi gimnáziumban (1850–1854), a pozsonyi főreáliskolában (1854–1855), majd az ausztriai kremsi mérnöki iskolában tanult (1855–1858); a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián bányamérnöki okl. szerzett (1862), a bécsi Földtani Intézetben geológus szaktanfolyamot végzett (1864–1866), egyúttal a bécsi tudományegyetem és a műegyetem hallgatója is (1864–1865). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.).

Életút

A stájerországi eisenerzi bányamérnökség (1862–1863), a reichenaui hirschwangi hengermű mérnök–gyakornoka (1863–1864), majd F. Fötterle főgeológus vezetésével végiglátogatta Magyarország, Csehország, Morvaország és Nyugat-Galícia bányáit (1865– 1866). A bécsi cs. és kir. pénzügyminisztérium bányászati osztályának tisztviselője (1866–1867), a pesti magyar kir. pénzügyminisztérium elnöki osztályának titkára (1867–1868), t. fogalmazója (1868–1869). A Földtani Intézet segédgeológusa (1869–1871), első osztálygeológusa (1871–1872), főgeológusa (1872–1882), igazgatója (1882–1908), osztálytanácsosa (1872– 1902), miniszteri tanácsosa (1902–1908). A magyarországi kőolajkutatás elindítója, a geológiai szintezés és térképezés területén munkássága úttörő jelentőségű. Az ország rendszeres földtani térképezésének kezdeményezője. Vezetésével készült el Magyarország első egymilliós méretarányú áttekintő földtani térképe (Magyarország geológiai térképe, 1896). Műveiben főként a Bükk, a Déli-Bakony és a Mecsek hegység földtani és őslénytani viszonyaival fogl., ill. irányította a Pécs város vízellátását szolgáló hidrogeológiai kutatásokat.

Emlékezet

ő fedezte fel a Balaton-felvidék felsőőrsi lejtőjén található egykori kőnyerő helyet (Forrás-hegy, 1890-es évek vége), amelyet Magyarország első földtani alapszelvényeként tartanak nyilván. Szobrát a Magyar Állami Földtani Intézetben állították fel (márvány, domborműves mellszobor, Stróbl Alajos alkotása, 1917). Pécsett utca őrzi emlékét (Böckh János utca).

Elismertség

A Magyarhoni Földtani Társulat első titkára (1892–1895), elnöke (1895–1901), t. tagja (1901). A Magyar Földrajzi Társaság t. tagja (1897).

Elismerés

Vaskoronarend (1896), Szent Szaniszló-rend (1898), Szabó József-emlékérem (elsőként, 1900).

Szerkesztés

A Földtani Közlöny (Koch Antallal, Sajóhegyi Frigyessel, 1873) és a M. Kir. Földtani Intézet jelentéseinek szerkesztője (1903–1908).

Főbb művei

F. m.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Buják, Ecseg und Herencsény. (Wien, 1866)
Die geologischen Verhältnisse des Bück-Gebirges und der angrenzenden Vorberge. (Wien, 1867)
A Bakony déli részének földtani viszonyai. (Pest, 1871–1874)
Fóth–Gödöllő–Aszód környékének földtani viszonyai. (Pest, 1872)
Die geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony. (Pest, 1873–1874)
Brachydiastematherium transilvanicum. Egy új Pachyderma-nem Erdély eocén rétegeiből. (Bp., 1875
németül is)
Pécs város környékének földtani és vízi viszonyai. (Bp., 1876
németül is)
Adatok a Mecsek hegység és dombvidéke jura korabeli lerakódásának ismertetéséhez. 1–2. (Bp., 1880–1881
1. stratigraphiai rész, akadémiai székfoglaló is. Elhangzott: 1880. ápr. 19.
megjelent: Értekezések a természettudományok köréből. Bp., 1880
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1880)
Geologische und Wasser-Verhältnisse der Umgebung der Stadt Fünfkirchen. (Bp., 1881)
A m. kir. földtani intézet s ennek kiállítási tárgyai. (Bp., 1885
németül is)
Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani, petróleumtartalmú lerakódásokra. (Bp., 1894)
A Háromszék megyei Sósmező és környékének geológiai viszonyai, különös tekintettel az ottani, petróleumtartalmú lerakódásokra. (Bp., 1895)
A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon. 1774–1896. (Földtani Közlöny, 1897)
A magyar korona országainak területén mívelésben és feltárófélben lévő ásványok előfordulási helyei. Gesell Sándorral. (Bp., 1899
németül is)
Vélemény Pécs szabad kir. város és környéke forrásvizei ügyében. (Pécs, 1900)
A Magyar Királyi Földtani Intézet. Szontagh Tamással. (Bp., 1900)
A petróleumra való kutatások állása a magyar szent korona országaiban. (Bp., 1908)
Néhány rhaetiai kori kövület Rezi vidékéről. Lóczy Lajossal. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. Bp., 1912
németül: Bp.–Wien, 1912).

Irodalom

Irod.: Szontagh Tamás: B. J. élete és munkálkodása. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1910)
Schafarzik Ferenc: B. J. l. tag emlékezete. (Bp., 1914)
Papp Károly: Megemlékezés B. J. volt elnökünkről. (Földtani Közlöny, 1940)
Eligius Róbert: B. J. (Hidrológiai Tájékoztató, 1965)
Csiky Gábor: B. J. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1984)
Vitális György: B. J. és Böckh Hugó szerepe a magyar geológiában. (Földtani Közlöny, 1993)
Hála József: A Földtani Intézet atyja: B. J. (Természetbúvár, 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője