Bereczky Endre
Bereczky Endre

2024. június 19. Szerda

Bereczky Endre

vegyészmérnök

Születési adatok

1896. november 8.

Budapest

Halálozási adatok

1973. augusztus 2.

Budapest

Temetési adatok

1973. augusztus 10.

Budapest

Farkasrét


Iskola

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1921), a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), a BME-n műszaki doktorrá avatták (1960).

Életút

Csehszlovákiában élt (1921–1945). A Szlovák Portland Cementgyár üzemmérnöke (Lédecben, Zsolnán és Pozsonyban, 1921–1927), főmérnöke (1927–1934), műszaki igazgatója (1934–1945). Áttelepült Magyarországra (1946), a Selypi Cementgyár főmérnöke (1946–1948), a Mész- és Cementipari Központ termelési osztályvezetője (1948–1949), vezérigazgató-helyettese (1949–1951), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tanszékének alapító tanszékvezető egy. tanára (1951. szept. 15.–1964. dec. 31.); közben az Egyetem dékánja (1952. aug. 1.–1953. szept. 30.).

A Szilikátipari Központ Kutató és Tervező Intézete (SZIKKTI) nyugdíjas tud. tanácsadója (1965–1973).

Anyagtudománnyal, építőanyag-ipari (cementkémiai) alapkutatásokkal, az aknakemencés égetés elméleti kérdéseivel, ipari nyersanyagok reakcióképességének vizsgálatával foglalkozott. A csehszlovákiai cementipar egyik megalapítója, majd 1945 után a magyarországi cement- és mészipar újraszervezője. Nemzetközileg is kiemelkedő találmányaival korszerűsítette az aknakemencés cementégetést, világszerte elismert nagyteljesítményű, nagy nyomással működő kemencerendszert alakított ki. Üzembe állította a Hejőcsabai Cementgyárat, újtípusú gáztüzeléses mészégető aknakemencéket tervezett, bevezette az ún. klinker-visszavezetéses égési módszert. Az új magyar építőanyag-ipari szabványok egyik kidolgozója. Tudománytörténeti tevékenysége is értékes feldolgozta, ill. megírta a magyar cementipar és a Szilikátipari Tudományos Egyesület történetét. 

Elismertség

A Szilikátipari (= Építőanyagipari) Tudományos Egyesület (SZTE) alapító elnöke (1948–1954), tb. elnöke (1965-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1956), Munka Érdemrend (1958), Munka Érdemrend (arany, 1964).

 

Kossuth-díj (a transzportlandcement előállításáért, a sigmacement-gyártás terén elért jó eredményeiért és a salakcement alkalmazásának bevezetéséért, 1949).

Főbb művei

F. m.: Cement mélyfúrások tömítésére. (Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
Könnyű beton. 1–3. Becz Jenővel. (Építőanyag, 1949)
Új cementfajták. (Magyar Kémikusok Lapja, 1949)
A magyar föld kincse: a cement. (Természet és Technika, 1949)
Könnyűbeton. (Természet és Technika, 1950)
Építőipari anyagtan. II. köt. Többekkel. (Bp., 1950)
Szilikátkémia. Egy. jegyz. a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikát Tagozata számára. (Bp., 1951
3. kiad. 1960)
A salak mint építőanyag. (Magyar Technika, 1952)
A kohósalakok kémiája. (Építőanyag, 1952)
Anyagszerkezeti ismereteink, különös tekintettel a szilikátiparra. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Építőipari kötőanyagok. (Kémiai technológia. II. köt. Egy. tankönyv. Bp., 1953)
A kohósalak értékesítésének lehetőségei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Szegezhető salakbeton vakpadlólapok. Becz Jenővel, Gál Lászlóval. (Bp., 1955)
Hidraulikus kiegészítőanyagok szilárdulásával kapcsolatos anyagszerkezeti kérdések. (Építőanyag, 1956)
Egyensúlyban lévő és egyensúlyban nem lévő szilikátkémiai termékek elmélete és jelentősége. – Anhidrit önálló kötőanyagként való felhasználásának fizikai kémiája és technológiája. Reuter Ottóval. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1957)
Az aknakemencés cementégetés elmélete. (Építőanyag, 1959)
Szilikátkémiai folyamatok reakciókinetikai vizsgálata. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1959)
Szilikátkémiai reakciók lefolyásának analitikai ellenőrzése. Rónay D.-vel. (Építőanyag, 1959)
Reaktions Kinetik der System Cao–SiO2 in Anwesen von Katalysatoren. (Silikattechnik, 1960)
Contributions to the Theory of Cement Setting. (Bp., 1963)
Szilikátipari műveletek. Egy. tankönyv. (Bp., 1964)
Cementipari kézikönyv. Többekkel. (Bp., 1965)
A magyar cementipar története. Monográfia. Reichard Ernővel. (A SZIKKTI kiadványa. Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1973. aug. 8.)
B. E. (Építőanyag, 1973)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője