Béldi Ferenc
Béldi Ferenc

2021. október 25. Hétfő

Béldi Ferenc

erdőmérnök, fizikus, pedagógus

Születési adatok

1927. január 10.

Tata

Halálozási adatok

1986. október 24.

Sopron

Temetési adatok

1986. október 28.

Sopron


Család

Erdészcsaládból származott.

Iskola

A Magyar Agrártudományi Egyetem soproni Erdőgazdaság-tudományi Karán erdőmérnöki okl. szerzett (1951), a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen doktorált (1964).

Életút

A soproni Erdőmérnöki Főiskola Fizika Tanszék tanársegéde (1952–1956), a Kínában kutató Magyar Geofizikai Expedíció tellurikus mérőcsoportjának tagja (1956–1959). A soproni Erdőmérnöki Főiskola Fizika Tanszék főisk. adjunktusa (1960–1962), a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) Fizika Tanszék egy. docense (1962–1986) és a Tanszék vezetője (1964-től). Az EFE oktatási rektorhelyettese (1969–1978), majd a Faipari Mérnöki Kar dékánja (1978–1981). Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a faanyagok klimatikus és laboratóriumi öregítésének vizsgálata terén. Jelentős szerepet játszott az erdészeti szakemberképzés és oktatás korszerűsítésében, az 1975. évi tantervreform egyik kezdeményezője, a nappali és levelező tagozatos faipari üzemmérnökképzés kidolgozója, a komplex államvizsga összeállítója.

Elismertség

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) Magyar Nemzeti Bizottság oktatási bizottsága (1977–1986) és a FAO Római Központ Erdészeti Bizottsága tagja (1980).

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban az Erdészeti és Faipari Egyetem Közleményeiben (1963-tól), a Faiparban (1966–1967), a Felsőoktatási Szemlében (1967-től) és Az Erdő c. lapban jelentek meg (1971-től).

Főbb művei

F. m.: A faanyag víztartalom-eloszlásának és szöveti hibájának meghatározása elektromos úton. Egy. doktori értek. (Sopron, 1964)
A csertölgy dielektromos jellemzőinek meghatározása. Bálint Józseffel, Ruzsa Bélával, Szabó Józseffel. (Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1965)
Fizika. I. A. Hőtan. Egy. jegyz. Ruzsa Bélával. (Sopron, 1965
5. kiad. 1981)
Fizika. I. B. Mechanika. Egy. jegyz. Ruzsa Bélával. (Sopron, 1965
5. kiad. 1981)
Fizika. II. Optika, atomfizika. Egy. jegyz. Ruzsa Bélával. (Sopron, 1966
5. kiad. 1983)
Hazai állományalkotó fafajaink dielektromos állandóinak vizsgálata termőhelyi elkülönítésben. Kutatási zárójelentés. (Sopron, 1967)
Felvételi feladatok fizikából. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1967
2. kiad. 1968
3. kiad. 1971)
Képességvizsgálatok a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
Jelentés a FAO Erdészeti Oktatás Világkonferenciáról. Többekkel. (Bp., 1971), Az Erdészeti és Faipari Egyetem továbbképzési tervei. (Az Erdő, 1971)
Az erdő- és faipari mérnökképzés problémái az I. Erdészeti Oktatási Világkonferencia tanácskozásainak [Stockholm, 1971] tükrében. (Bp., 1972), Az erdészeti és faipari szakemberképzés nemzetközi helyzete. Szűcs Kálmánnal. (Sopron, 1972)
Kétlépcsős mérnökképzés az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán. (A többlépcsős képzés bevezetése Magyarországon. Bp., 1974)
A fafeldolgozás korszerűsítését szolgáló néhány vizsgálati eredmény. Többekkel. (Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. Sopron, 1979)
University of Forestry and Wood Sciences. Szerk. (Sopron, 1987).

Irodalom

Irod.: Papp György: Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. 1808–2008. Emlékkönyv. (Sopron, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013