Bartoniek Géza
Bartoniek Géza

2021. október 25. Hétfő

Bartoniek Géza

pedagógus, fizikus

Születési adatok

1854. szeptember 3.

Szárazfalu, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1930. február 11.

Budapest


Család

Leánya: Bartoniek Emma (1894–1957) történész; fia: Bartoniek Emil (1889–1915) fizikus, tanársegéd elesett az I. vh.-ban.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1878).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Fizikai Intézetében br. Eötvös Loránd tanársegéde (1879–1886), a bp.-i VI. kerületi polgári iskolai tanárképző intézet r. tanára (1886–1895), a Báró Eötvös József Collegium megszervezője és megbízott vezetője (1895–1897), nyugdíjazásáig igazgatója (1897–1927). Udvari tanácsos (1913-tól). Fizikusként elsősorban hangtannal, a mágnesség és az elektromosság összefüggéseivel fogl., több kísérletet is végzett. A népszerű fizikai ismeretterjesztés úttörője. Nevéhez fűződik a francia mintán alapuló tehetséggondozó bentlakásos intézmény, az Eötvös Collegium megszervezése.

Emlékezet

Arcképét a Vasárnapi Ujság közölte (1913). Portréját Tury György festette meg (az Eötvös Collegiumban látható).

Elismerés

A bp.-i tudományegyetem tb. doktora (1921).

Szerkesztés

A Mathematikai és Physikai Lapok szerkesztője (Rados Gusztávval, 1892–1896).

Főbb művei

F. m.: Elektromos halló és beszélő készülék. Fotofon. (Természettudományi Közlöny, 1882)
Az ég szokatlan pirossága 1883-ban. (Természettudományi Közlöny, 1884)
A mágnesség és elektromosság. Guillemin után ford. és kiegészítette. (Bp., 1885)
Új módszer a hangterjedés sebességének meghatározására. (Akadémiai Értesítő, 1886)
Hangtani kísérletek. (Természettudományi Közlöny Pótfüzete, 1889
németül: Mathematische Mittheilungen és Annalen der Physik, 1889) Az elektromos és fényjelenségek rokonsága. (Természettudományi Közlöny, 1889)
Roiti, Antonio: A fizika alapelemei. 1–2. Ford. Czógler Lajos. Átnézte, kiegészítette. (Bp., 1895).

Irodalom

Irod.: Laczkó Géza: Az Eötvös Kollégium, középiskolai tanárjelöltek internátusa. (Nyugat, 1920)
B. G. Emlékfüzet. (Szövetségi Évkönyv, IX. 1929/30. Bp., 1930)
Major Jenő: Régi és új kollégiumok. (Valóság, 1946)
Eckhardt Sándor: La Collège Eötvös. (Bp., 1947)
Tóth Gábor: Régi és új kollégium. (Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1961. Bp., 1962)
Emlékkönyv az Eötvös József Kollégium 70. évfordulójára. (Bp., 1968)
Martinek, L.: Fyzik zo Suchej. (Technické noviny, 1974). *Szinnyei: téves születési nap
MÉL I.: téves születési nap, szept. 5.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013