Bartha Béla
Bartha Béla

2022. december 8. Csütörtök

Bartha Béla, deési

jogász

Születési adatok

1861. október 27.

Fülesd, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1914. január 26.

Tiszafüred


Család

Sz: Bartha Mór (1830–1912) ev. lelkész.

Iskola

Az iglói evangélikus gimnáziumban éretts. (1879), a sárospataki református jogakadémián tanult (1879–1882), a bp.-i tudományegyetemen jog- (1887) és államtud. doktori okl. szerzett (1889).

Életút

Lipcsey József tiszafüredi földbirtokosnál, majd Újfalun (Fehér vm.), gr. Zichy Jánosnál nevelő (1883-ig), Bp.-en ügyvédjelölt (1883– 1887), az eperjesi evangélikus jogakadémia (1887–1891), a sárospataki (1891–1895), a debreceni református jogakadémia (1895– 1905), a selmecbányai bányászati főiskola r. tanára (1905–1910), nyugdíjazták (1910). Miskolcon, majd elméje elborulása után haláláig Tiszafüreden élt. A tiszai református egyházkerület világi aljegyzője (1902–1905). Polgári joggal, pénzügyi joggal, közigazgatási joggal fogl.

Elismertség

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1891–1905).

Szerkesztés

Az őrálló című protestáns irányzatú lap szerkesztője (1894–1896), a Debreceni Protestáns Lap társszerkesztője (1898).

Főbb művei

F. m.: Statisztikai tanulmányok a magyar protestantizmusról. (Protestáns Szemle, 1890)
A házassági jog reformja. (Kassa, 1891)
A házassági jog kérdése. (Kassai Jogi Közlöny, 1891)
Pár szó a jogi oktatás reformjához. (Bp., 1891)
Toldozás vagy reform? (Eperjes, 1891)
A polgári házasság és a házassági bíráskodás. (Bp., 1892)
A placetum. (Protestáns Szemle, 1893)
A magyar jövedéki büntető eljárás. (Debrecen, 1898)
A magyar államgazdaságtan tan- és kézikönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
A magyar közigazgatási jog tankönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
A magyar pénzügyi jog vázlata. (Pozsony–Bp., 1900)
A debreceni ev. ref. főiskola tanári karának munkálata a kollégium korszerű fejlesztése tárgyában. (Debrecen, 1900)
A jogi szakoktatás és államvizsgálati rendszer reformja. (Debrecen, 1902)
A magyar közigazgatási és belügyi közigazgatási jog tankönyve. (Selmecbánya, 1908)
ford.: Laveley Emil egyházpolitikai tanulmányai. I–II. füz. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A klerikális párt Belgiumban. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A pápaság jövője. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A katholikus népek jövője. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A tulajdon és kezdetleges alakjai. I–II. (Bp., 1897–1898).

Irodalom

Irod.: Mitrovics Gyula: B. B. (Debreceni Protestáns Lap, 1914)
Szlávik Mátyás: B. B. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője