Barta József
Barta József

2020. október 28. Szerda

Barta József

építőmérnök

Születési adatok

1897. január 30.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1987. augusztus 31.

Budapest


Család

Sz: Bartha József, Kostyelik Mária.

Iskola

A József Nádor Műgyetemen mérnöki okl. (1923), doktori okl. (1927), a matematikai rugalmasságtanból magántanári képesítést szerzett (1938), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (életművéért, 1955).

Életút

A József Nádor Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Kar Mechanikai Tanszék tanársegéde (1923–1938), helyettes tanára és magántanára (1938–1949); közben a Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium Hídosztályának főmérnökeként, a II. vh. után részt vett a hidak háborús sérüléseinek helyreállításában. Az Építéstudományi Intézet tud. munkatársa (1949–1960). Az ÉKME c. egy. tanára (1963-tól). Szilárdságtannal, műszaki mechanikával, lemezek számítási módszereinek kidolgozásával fogl. Az elméleti rugalmasságtan nemzetközileg is ismert művelője.

Elismerés

Kossuth-díj (az elméleti műszaki mechanika, elsősorban a rugalmasságtan területén végzett tudományos munkásságáért, 1957).

Szerkesztés

Szilárdságtani dolgozatai elsősorban a Matematikai és Természettudományi Értesítőben (1936–1939), az Építéstudományi Közlönyben (1951-től), az Acta Technicában (1952–1979), az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményeiben (1956–1968) és a Magyar Építőiparban jelentek meg (1960–1962).

Főbb művei

F. m.: Feszültségmeghatározások a szilárdságtan munkatételei alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1926)
A csavarás problémájának újabb analógiája. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1936)
Változó keresztmetszetű nyomott rúd rugalmas kihajlásáról. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1937)
Rugalmas rendszerek rezgéséről. – Differenciálegyenletek sajátértékeiről. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1938)
Az egyenletesen feszített és tetszőlegesen megterhelt lemezről. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1939)
A rugalmas lemez hajlítása. (Bp., 1939)
Statikus tervezők kézikönyve. Szerk. Gábory Pállal, Menyhárd Istvánnal. (Bp., 1952)
Építőipari vállalatok tervgazdálkodásának egyes kérdései. (Bp., 1953).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013