Bárdosi István
Bárdosi István

2022. december 9. Péntek

Bárdosi István

jogász

Születési adatok

1929. szeptember 7.

Debrecen

Halálozási adatok

1976. június 1.

Szeged


Család

Sz: Bujáki Ilona. Szülei, nagyszülei földművesek, gazdálkodók voltak. Nős, 1958–1968; fia: Bárdosi Csongor (1964. febr. 28.). 1968- ban elvált.

Iskola

Elemi iskoláit Debrecenben, Tégláskerten végezte, a debreceni Piarista Gimnáziumban éretts. (1947), a Debreceni Tudományegyetemen tanult (1947–1949), a KLTE ÁJTK szüneteltetésekor a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-n végzett (1951), állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1957), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1975). MLEE-t végzett (1962).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Büntető és Polgári Eljárásjogi, ill. a Polgári Jogi Tanszék gyakornoka (1951–1952), tanársegéde (1952–1962), egy. adjunktusa (1962–1976). A Magyar Jogász Szövetség Csongrád megyei titkára (1955-től). Polgári és polgári eljárásjoggal, elsősorban a fellebbviteli rendszer kérdéseivel, polgári peres és nem peres eljárások közötti különbséggel, jogpedagógiai kutatásokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: Az ügyész szerepe a polgári perben. (Jogi dolgozatok. Szeged, 1953)
A fellebbviteli rendszerek kérdéséhez a polgári eljárásban. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1958)
A perbeli egyesség és a perjogi alapelvek kapcsolata. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1965)
A polgári peres és nemperes eljárás viszonya, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1966)
Polgári eljárásjogi példa és iratmintatár. Egy. jegyz. (Bp. 1967)
Polgári perrendtartásunk fellebbviteli rendszere. Kand. értek. (Szeged, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője