Balkay Béla
Balkay Béla

2022. december 8. Csütörtök

Balkay Béla

jogász, ügyvéd

Születési adatok

1865. március 23.

Nagyszombat

Halálozási adatok

1917. június 18.

Budapest


Iskola

A bp.-i és a kolozsvári tudományegyetemen tanult, állam- és jogtud. doktori okl. szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett (1893).

Életút

Nagyszombatban, Erdélyben, Komáromban, majd Tatán ügyvéd (1893–1897), a M. Általános Kőszénbánya Rt. ügyésze, utóbb cégvezetője (1897–1916). Az I. vh. idején egy önkéntes őrsereg parancsnoka, ill. egy katonai felügyelet alatt álló ércbányánál mint népfelkelő főhadnagy teljesített szolgálatot (1916–1917). Magyar bányajoggal fogl., de verseket és elbeszéléseket is írt.

Főbb művei

F. m.: Magyar bányajog. Összeáll. Szeőke Imrével. (Bp., 1901
2. bőv. kiad. 1909)
Bíráskodásunk bányaügyekben. (Bp., 1902)
A szénkérdésről. (Bp., 1903)
A bányatörvényről szóló törvényjavaslat 1903. évi előadói tervezetének tárgyalásai. Szerk. Gálócsy Árpáddal. (Bp., 1904)
Bányatörvényünk reformálásának első kísérletei. (Bp., 1904)
Ein neues Berggesetz für Ungarn. (Wien–Leipzig, 1909).

Irodalom

Irod.: Versei, novellái elsősorban a Budapesti Naplóban (1898–1899), a Sopronban (1899–1900) és a nagyváradi Szabadságban jelentek meg (1899-től).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője