Balázs György
Balázs György

2024. július 12. Péntek

Balázs György

mérnök

Születési adatok

1926. június 24.

Rábaszentandrás, Győr-Moson-Sopron vármegye

Halálozási adatok

2013. február 5.

Budapest

Temetési adatok

2013. február 22.

Budapest

V. ker., Deák téri Evangélikus Templom


Család

Sz: Balázs P. György (†1967) földműves, Pintér Mária. Két leánytestvére született. F: 1952-től Bíró Éva. Leánya: Balázs Ildikó (1953. jún. 7.); fia: Balázs György László (1958–) építőmérnök, egy. tanár.

Iskola

A Pápai Református Kollégiumban éretts. (1946); közben diák-munkaszolgálatos, majd a Rába erődítési munkáin dolgozott (1944), ill. leventeként nyugatra hurcolták, amerikai hadifogságban volt (1945). A BME-n mérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1983).

Életút

A BME, az ÉME, az ÉKME Építőmérnöki Kar II. sz. Hídépítési Tanszékének tanársegéde (1950–1959), egy. adjunktusa (1959–1963). Az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok Tanszékének egy. adjunktusa (1963–1965), egy. docense (1965–1984), egy. tanára (1984. júl. 1.–1995. dec. 29.) és a Tanszék vezetője (1976–1995), emeritusz professzora (1996-tól); közben az Építőmérnöki Kar dékánhelyettese (1975–1976). A Beton- és Vasbetonipari Művek műszaki gazdasági tanácsadója (1969). A Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat (FŐMTERV) tervezőmérnöke (1954–1955). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1961). Betonelméleti kutatásokkal, betontechnológiai kérdésekkel, a betonszerkezet tulajdonságainak vizsgálatával, különleges betonokkal, ill. betonműanyag-szerkezetek kutatásával, vasbetonszerkezetek korróziójával és védelmével foglalkozott. Kiemelkedő eredményeket ért el a különböző betonszerkezetek (pl. betonacélok, előregyártott betonok, különleges vasbetonszerkezetek, rostbetonok stb.) a betonépítészet korszerű követelményei szempontjából történő elemzése, a betonszilárdulás mechanizmusának feltárása, a különböző adalékanyagok megoszlásának tanulmányozása; valamint a beton egyéb mikro- és makrostruktúrái között összefüggések tisztázása terén. Utolsó éveiben érdeklődése a magyarországi betonipari kutatások története, a szakág kiemelkedő személyiségeinek munkássága felé fordult. Feldolgozta Mihailich Győző (1877–1966) és Palotás László (1905–1993) életművét, összeállította a BME-n 1945 után végzett építőmérnökök tudományos tevékenységének könyvészeti adatait. Rendkívül termékeny szerző volt, publikációinak száma megközelíti az ezer tételt. Az MTA Építéstudományi Bizottsága tagja, Vasbeton Albizottsága elnöke (1962–1968) és Építőanyag-kémiai Bizottsága elnöke (1983-tól). Az MTA Anyagvizsgálatok és Hegesztési Bizottság Szilikátipari Építőanyagok Albizottsága titkára (1967–1970), Szilikátkémiai Munkabizottsága (1976–1990), Építészettudományi Bizottsága (1980–2005), Építészettörténeti és Műemléki Bizottsága tagja (2005-től). Az MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottságának tagja.

Emlékezet

Az MTA Építéstudományi Bizottsága tagja, Vasbeton Albizottsága elnöke (1962–1968) és Építőanyag-kémiai Bizottsága elnöke (1983-tól). Az MTA Anyagvizsgálatok és Hegesztési Bizottság Szilikátipari Építőanyagok Albizottsága titkára (1967–1970), Szilikátkémiai Munkabizottsága (1976–1990), Építészettudományi Bizottsága (1980–2005), Építészettörténeti és Műemléki Bizottsága tagja (2005-től). Az MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottságának tagja.

Elismertség

A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Mérnöki Szerkezetek Szakosztályának titkára (1959–1990) elnöke (1990–2002), tb. elnöke (2002-től); a KTE elnökségi tagja (1976–1990). A KTE örökös tagja (1994-től). A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) Beton Szakcsoportjának (1977–1998), ill. Beton Szakosztályának elnöke (1998–2001); az SZTE elnökségi tagja (1980-tól). Az MTESZ Budapesti Szervezete elnökségi tagja (1985–1990). Az SZTE örökös tagja (1998-tól). Az Építőipari Tudományos Egyesület (ÉTE) örökös tagja (1997-től). A Magyar Mérnöki Kamara t. tagja (2004-től).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (bronz, 1952), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1997). Jáky József-emlékérem (1965), Szocialista Kultúráért (1989), Mestertanár (1991), BME Emlékérem (1991), Apáczai Csere János-díj (1993 és 2008), METESZ Díj (1995), Fáy András-díj (1997), a Közlekedéstudományi Egyesületért Emlékplakett (1999), Széchenyi-díj (2000), Máriás Antal-emlékérem (2005), a Szilikátiparért Emlékérem (2006), Az év hidásza (2006), Apáczai Csere János-díj (2008).

Szerkesztés

A BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közleményei szerkesztője (1970-től). A Révai Új Lexikona munkatársa (1996–2006).

Főbb művei

F. m.: Válogatott fejezetek a vasbetonépítés köréből. Egy. jegyz. Haviár Győző előadásai alapján írta Kilián Józseffel. (Bp., 1951)
A hazai cementekkel készült betonok szilárdulása alacsony hőmérsékleten. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
Vizsgálatok a nyomás alatt történő betongőzölés munkakörülményeinek tisztázására. Adonyi Zoltánnal, Kilián Józseffel. (Építőanyag, 1953)
Medencék statikai számítása. Egy. jegyz. Kilián Józseffel. (Bp., 1953)
A gyakorlatvezetés módszertana. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
Hajlított vasbetontartók törési eredményei és az új vasbetonszabályzat. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954)
Habarcsok és betonok szilárdságának növelése nedves őrléssel. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954
és külön: A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A betonelemek zsugorodásának és lassú alakváltozásának nagymértékű csökkentése. Kilián Józseffel. (ÉME Tudományos Közleményei, 1955)
Kémiai folyamatok a gőzzel szilárdított cement és mészkötési építőanyagokban. Adonyi Zoltánnal, Kilián Józseffel. (Építőanyag, 1955)
Vasbetonépítéstan. Egy. jegyz. Haviár Győző előadásai alapján írta Kilián Józseffel, Mohay Kálmánnal. (Bp., 1955)
Vasbetonszerkezetek. Egy. jegyz. Haviár Győző előadásai alapján írta Kilián Józseffel, Mohay Kálmánnal. (Bp., 1955)
Vasbetonhidak tervgyűjteménye. Egy. jegyz. Összeáll. Kilián Józseffel, Mohay Kálmánnal. (Bp., 1955)
Das Kriechen und die Verdichtung hochwetiger Betone: kriechfeste Betone. Kilián Józseffel. (Acta Technica, 1955)
Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása. Kilián Józseffel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1956)
Vasbeton- és kőhidak. I–II. köt. Egy. jegyz. Juhász Bertalannal, Palotás Lászlóval. (Bp., 1956–1957)
Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása és tömörödése, a kis lassú alakváltozású beton. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
A betonszilárdulás néhány problémája. Kilián Józseffel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
A vasbeton zsugorodás okozta feszültségei. Kilián Józseffel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
Új eljárás betonok szilárdulásának gyorsítására. Kelemen J.-vel, Kilián Józseffel. (Építőanyag, 1958)
Betonok vízzáróságának növelése a kötőanyag javítása útján. Többekkel. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1958)
Zúzott adalékanyagú betonok zsugorodása és lassú alakváltozása. Kilián Józseffel. – A betonitos beton néhány hazai alkalmazásáról. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1959)
Vasbetonszerkezetek alapformái és szilárdságtana. Palotás Lászlóval, Tassi Gézával. – Általános hídépítés. Palotás Lászlóval. (Mérnöki Kézikönyv. Bp., 1959)
Elastisch gestützte Rahnbrücken mit veränderlicher Biegesteifigkeit. Többekkel. (Acta Technica, 1960)
Színesfémsalak nehézbeton. Kilián Józseffel, Kontur Györggyel. – Vasbeton hídmodell. Többekkel. – Rugalmas ágyazású kerethíd. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
A beton szilárdulása különböző páratartalmú légtérben. Kilián Józseffel. (Magyar Építőipar, 1960)
A kalcium-klorid szilárdsággyorsító szerepe 15–20 C˚ hőmérsékleten. – A kalcium-klorid hatása a beton zsugorodására. – A beton szilárdulása hideg időben. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1961)
Berechnung der Schubsicherheit von Spannbetonbalken. Goschy Bélával. – Grenzzustand der auf Biegung und auf gleichzeitigen Schub beanspruchten Stahlbet querschnitte. Goschy Bélával. (Acta Technica, 1961)
Feszített betongerenda nyírásvizsgálata. Goschy Bélával. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1961)
A beton zsugorodásából eredő feszítőerő-veszteségek számítása. – A beton kötésének és szilárdulásának gyorsítása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1962)
Körszimmetrikus forgásfelület tartályok belső erői egyenlőtlen hőmérséklet-változásról. Kilián Józseffel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1962)
Betonacélok kalcium-klorid okozta korróziós veszélyének vizsgálata. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1963)
Különleges betonok. (Bp., 1963)
Betonszilárdítás a gőzölés és a kalcium-klorid együttes alkalmazásával. Részben kand. értek. is. (Bp., 1963
megjelent: A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1965)
A beton és az acélbetét közötti tapadás hatása az utófeszített betontartó törőnyomatékára. Goschy Bélával. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1964)
A beton szilárdulása a gőzölés után. (Magyar Építőipar, 1964)
A kalcium-klorid hatása a kohósalak-portlandcementek szilárdulására és szilárdságára. (Építőanyag, 1964)
Építőanyag-praktikum. Egy. jegyz. Szerk. Kilián Józseffel, Palotás Lászlóval. (Bp., 1964
4. kiad. 1969
7. kiad. 1973)
A gőzölt betonszerkezetek romlásának okai. Kunszt Györggyel. – A betonszilárdítás terén elért legújabb eredmények. Kunszt Györggyel. (Magyar Építőipar, 1965)
Kísérletek előregyártott elemekből összeállított feszített betontartókon. Orosz Árpáddal, Veress Sándorral. – Szekrényszelvényű tartók csavarása. Goschy Bélával. – A kalcium-klorid tartalmú beton kezdeti és későbbi szilárdsága. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1965)
A vegyszeres betonszilárdítás. Tamás Ferenccel, Zimonyi Gyulával. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1965)
A beton gőzölésének egyes kérdései. Erdélyi Attilával, Szűcs Ferenccel. – A feszített vasúti aljak minőségi tartalékai. Erdélyi Attilával. – Többcellás, torzuló szekrény-keresztmetszetű tartó csavarása. Goschy Bélával. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1966)
Előregyártott beton egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás okozta feszültségei és repedései. Zabel Lajossal, Zimonyi Gyulával. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1967)
Esztétikus megjelenésű betonfelületek készítése. Armuth Andrással, Újhelyi Jánossal. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1967)
Vízépítési cement. Erdélyi Attilával, Opotzky Ludmillával. – Visegrád környéki andezitek és dácitok tartóssági vizsgálata vízépítési beton-adalékanyag szempontjából. (Építőanyag, 1967)
Kísérletek tömegbetonokhoz alkalmas cementekkel. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1968)
Tömegbeton. Erdélyi Attilával, Weisz Györggyel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1968)
Különleges betonok. Egy. jegyz. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1968)
Kopásálló beton. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1968)
Betonszilárdítás. Monográfia. Kilián Józseffel, Palotás Lászlóval. (Bp., 1968)
A betonszilárdítás gyorsítása a cement őrlési finomságának növelése útján. – A betonszilárdítás gyorsítása a cement őrlési finomságának növelése és a gőzölés együttes alkalmazása révén. (Magyar Építőipar, 1969)
A betontechnológia fejlődésének irányai. – Kísérletek műanyaghabarcsokkal. Márffy Ferenccel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1969)
A betontechnológia fejlődésének irányai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1969)
C3A–CaSO4–H2O-rendszerek hidratációja. 1–4. Boros Jánosnéval. (Építőanyag, 1969–1970
és külön: BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 6. Bp., 1972)
Építőanyagok. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1969–1971
2. kiad. 1980
3. kiad. 1984)
Útbetonkísérletek. Erdélyi Attilával. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 1. Bp., 1970)
Epoxigyanták vizsgálata az építőipari felhasználás szempontjából. Csillag Lászlóval, Verőci Bélával. – A betonnyomócsőgyártás problémái és a fejlődés várható irányai. Gyengő Tiborral, Ijjas Györggyel. (Magyar Építőipar, 1970)
Rostbetonok. Erdélyi Attilával. (Építőanyag, 1970)
Kopásálló vízépítési beton. Erdélyi Attilával. – Epoxigyanták tapadása betonhoz. Boros Jánosnéval, Márffy Ferenccel. – A lemezvastagság hatása a beton zsugorodására. (Építési Kutatásfejlesztés, 1971)
Üvegszállal erősített műanyagok. 1–2. Ijjas Györggyel, Talabér Józseffel. (Magyar Építőipar, 1971)
A betonfelület karbonátosodása trasz jelenlétében. Boros Jánosnéval, Mayer J.-vel. (Építőanyag, 1972)
Hazai műgyantákkal készített habarcsok tulajdonságai. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1962)
Hőmérsékleti feszültségek a gőzölt betonban. Berényi Miklóssal, Szentiványi Bélával. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 5. Bp., 1972
angolul: Thermal Stresses in Stream-Cured Concrete. Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1973)
Betonburkolatok hibái és javítása műgyantával. Ludányi Tiborral, Varga Ferencével. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 4. Bp., 1973)
Üvegszál-erősítésű műanyag csövek és tartályok. Ijjas Györggyel. – Üvegszál-erősítésű műanyagok kifáradása. Ijjas Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Concrete with Foamed Polystyrene Aggregate. Kovács Károllyal, Ludányi Tiborral. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1973)
A beton húzószilárdságának vizsgálata. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 7. Bp., 1973)
A cementpép és a habarcs húzószilárdsága. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 8. Bp., 1974)
C3S- és C2S-pépek hidratációja. Boros Jánosnéval. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 9. Bp., 1973)
Üvegszállal erősített műanyagok. Ijjas Györggyel, Talabér Józseffel. (Magyar Építőipar, 1974)
A beton húzószilárdsága. Laboratóriumi kísérletek. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 11. Bp., 1974)
A cement hidratációhője. Boros Jánosnéval, Zimonyi Gyulával. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 12. Bp., 1974)
Nagyszilárdságú kavicsbetonok. Borján Józseffel. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 14. Bp., 1974)
Polisztirol gyöngyadalékos könnyűbeton. Kovács Károllyal, Papp Aladárral. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 15. Bp., 1975)
Házak üvegszál-erősítésű poliészterből. Ijjas Györggyel, Talabér Józseffel. (Magyar Építőipar, 1975)
Régi és új útbetonok összehasonlító vizsgálata. Többekkel. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 16. Bp., 1975)
Hőmérsékletmérések az útpályaszerkezetekben és a földműben. Borján Józseffel, Liptay Andrással. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 17. Bp., 1975)
Hézagképzés az M7 autópálya útbetonján. Borján Józseffel, Liptay Andrással. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 18. Bp., 1975)
A tárolás hatása a beton tulajdonságaira. Liptay Andrással. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 19. Bp., 1976)
Építőköveink vizsgálata útépítési alkalmasság szempontjából. Többekkel. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 20. Bp., 1975)
Klinkerásványokból előállított cementek. Boros Jánosnéval. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 22. Bp., 1976)
A beton húzószilárdságának viszonyszámai. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 23. Bp., 1976)
Vasbetonelemek kapcsolatai. Monográfia. Fogarasi Gyulával. (Bp., 1977
bolgárul: Szófia, 1983)
Ragasztott és terpesztett csapok. A szerelő jellegű építőipar új kapcsolóelemei. Józsa Zsuzsannával. (A BME Mérnöktovábbképző Intézete előadásai. Bp., 1977)
Failure Mechanism in High-Strength Concretes. Borján Józseffel. – Effect of Paste Saturation on Concrete Strength and Deformation Characteristics. Borján Józseffel. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1978)
CaCl2 és citromsav hatása C3S- és C2S-pépek hidratációjára. Boros Jánosnéval. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 27. Bp., 1978)
Az impregnálás hatása a beton szilárdságára. Kovács Károllyal. (Építőanyag, 1979)
A győri Kis-Duna-híd építésével kapcsolatos kísérletek. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1980)
Mérnöki szerkezetek anyagtana. III. köt. Beton, habarcs, kerámia, műanyag. Palotás Lászlóval. (Bp., 1980)
Építőanyagok. Egy. tankönyv. I. köt. Általános anyagismeret, szervetlen építőanyagok. II. köt. Fémek. (Bp., 1980)
Beton pályatábla és földmű hőmérsékletének számítása. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 25. Bp., 1981)
Polymerimpregnated Concrete. Kovács Károllyal. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1982)
A betonstruktúra elemzése a korszerű betontechnológia követelményei szempontjából. I–III. köt. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1982)
Építőanyag praktikum. Szerk. (Bp., 1983)
Autópályahidak sózás okozta meghibásodása és a hibák javítása. Többekkel. (BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közlemények. 26. Bp., 1984)
Építőanyagok. 1. Általános anyagismeret, szervetlen építőanyagok. Egy. jegyz. (Bp., 1984)
Építőanyagok és kémia. Monográfia. (Bp., 1984
2. jav. kiad. 1994
3. kiad. 1999
4. kiad. 2000
5. kiad. 2002
6. kiad. 2009)
A siófoki hajózsilip vizsgálata és helyreállítása. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1985)
Energiatakarékos betonszilárdítás. Monográfia. (Bp., 1985
2. kiad. 1987)
A cement és az adalékanyag rövid története a betonnál. – A beton rövid története. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1986)
Süllyesztett, előregyártott vasbeton átemelő-szivattyútelepek ragasztott kapcsolatainak vizsgálata. Többekkel. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988)
A lövellt beton bányabiztosítási alkalmazhatóságának vizsgálata. Rédey-Nagyné Faragó Zsuzsával. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1989)
Nagy- és különlegesen nagyszilárdságú cementek felhasználásában rejlő lehetőségek. Kolostori Jánossal, Székely Istvánnal. (Magyar Építőipar, 1989)
A BME Építőanyagok Tanszéke 25 éve. – A sókorrózió elleni passzív védelem. Kovács Károllyal. – A sókorrózió elleni aktív védekezés. Kovács Károllyal. – Vasúti beton- és vasbetonhidak korróziója. Többekkel. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990)
Közúti vasbeton hídszerkezetek korrózióvédelme. Szerk. (A BME Építőanyagok Tanszéke kiadványa. Bp., 1991)
Vasbetonszerkezetek repedéseinek vizsgálata és javítása. Borján Józseffel, Kovács Károllyal. – Közúti vasbetonhidak tartóssága a hídszabályzatok tükrében. Kovács Károllyal, Tóth Ernővel. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991)
Alapismeretek története. (Beton és vasbeton. I. köt. Bp., 1994)
A légszennyeződés hatása a vasúti betonhidakra. Deméné Csányi Erikával. (Sínek világa, 1994)
Levegőszennyező anyagok hatása közúti vasbeton hidakra. Deméné Csányi Erikával. (Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1994)
Mélyépítési beton- és vasbetonszerkezetek története. (Beton és vasbeton. II. köt. Bp., 1995)
Az adalékanyagok alkáli érzékenységének szerepe a betontartósságban. Deméné Csányi Erikával. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1996)
Magasépítési beton- és vasbetonszerkezetek története. (Beton és vasbeton. III. köt. Bp., 1996)
Beton- és vasbetonszerkezetek diagnosztikája. Egy. tankönyv. Szerk. Tóth Ernővel. (Bp., 1997)
A vasbeton hídépítési technológiák fejlesztése hazánkban. – A beton törési mechanizmusa és az ebből következő szerkezeti megoldások. (Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1997)
Építőanyagok és kémia. Felsőfokú tankönyv. (Bp., 1998)
Beton- és vasbetonszerkezetek védelme, javítása és megerősítése. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1999–2002)
Különleges talajcserével végzett alépítmény-javítás tervezése és építése a Déli pályaudvarnál. Jákfalvi Péterrel, Juhász Bélával. (Közúti és Mélyépítési Szemle, 2000)
Barangolásaim a betonkutatás területén. (Bp., 2001)
Mihailich Győző, az oktató, a tervező és a közéleti ember. Emlékkönyv M. Gy. születésének 125. évfordulójára. (Bp., 2002)
Új vizsgálati módszerek betonkutatásaim során. (Anyagvizsgálók Lapja, 2002)
Az adalékszerek hatása a cement érzékenységére. Csányi Erikával, Gombor Péterrel. (Építőanyag, 2002)
Mihailich Győző. Emlékbeszéd. (Elhangzott: 2002. nov. 19. Megjelent: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Bp., 2006)
Palotás László élete és munkássága. Emlékkönyv P. L. születésének 100. évfordulójára. P. L. publikációs jegyzékével. (Bp., 2004)
Kunszt György kutatásai a gőzölt és a sugárvédő betonok témakörében. (Építés–Építészettudomány, 2005)
A kutatás története, a kutatás támogatása, a tudományos ismeretterjesztés, a tudományos képzés. (Beton és vasbeton. VI. köt. 2. Bp., 2005)
A megszilárdult cementkő kloridion megkötő képessége. Kopecskó Katalinnal. (Beton, 2006)
Kloridkötés betonban. 1–2. Kopecskó Katalinnal. (Vasbetonépítés, 2006–2008)
Különleges betonok és betontechnológiák. Monográfia. (Bp., 2007)
Műegyetemen végzett építészmérnökök és munkásságuk. I. köt. 1943–1951. II. köt. 1952–1956. III. köt. 1957–1961. Összeáll. Borosnyói Adorjánnal, Tóth Ernővel. (Bp., 2007–2010)
Betonszerkezetek tartóssága. Egy. tankönyv. Szerk. Balázs L. Györggyel. (Bp., 2008).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Beton és vasbeton. B. Gy., egyetemi tanár, „a beton szerelmese” 70 éves. Ünnepi kiadvány. (BME tudományos közlemények. 37. Bp., 1997)
B. Gy. élete és munkássága. Emlékfüzet 80. születésnapja alkalmából. Szerk. Józsa Zsuzsanna. (A BME kiadványa. Bp., 2006)
Köszöntés B. Gy., emeritusz professzor 85. születésnapján. (Vasbetonépítés, 2011)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 2013. febr. 16.)
In memoriam B. Gy. (Vasbetonépítés, 2013).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője